Bläddra

Lärarens guide till Bild åk 4 – 6, andra upplagan : Teori Praktik Bedömning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: formgivning

Lärarens guide till Bild åk 4 – 6, andra upplagan : Teori Praktik Bedömning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: bild och form Läromedel: formgivning
Köp här

I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat.

Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ och summativ bedömning, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns kopieringsunderlag av bedömningsmatriser, begreppsförklaringar och övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill dela dem digitalt, skriva ut, eller visa dem på storbild i klassrummet.

Du når handledningens alla kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Koden hittar du på insidan av pärmen till lärarhandledningen. Lärarwebben gäller i 12 månader från att koden aktiveras. Därefter kan du köpa till webben separat för 100 kr/år.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.