Bläddra

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska

Kategorier: Språk och lingvistik

Läs! Läsförståelse på mycket lätt svenska

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Läs! är ett läsförståelsematerial för nybörjare i svenska språket. Eleverna får läsa texter i olika genrer, till exempel beskrivande och instruerande texter.

Texterna är indelade i olika teman som är vanliga inom nybörjarundervisningen:
* I skolan
* Hem och familj
* På fritiden
* På stan
* Kärlek och vänskap

Öva på olika nivåer

Texterna i Läs! följs av uppgifter på två eller tre nivåer. Det innebär att alla i gruppen kan utgå från samma text, men arbeta vidare med olika uppgifter beroende på var och ens språkliga nivå.

Intalningar som stöd

Texterna finns intalade på en cd som följer med Läs! Elever som behöver stöd kan alltså lyssna samtidigt som de följer med i texten.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.