Bläddra

Läs med Majk och Sam F-klass, Fluffarnas värld, LH

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läs med Majk och Sam F-klass, Fluffarnas värld, LH

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig. Böckerna följer en tydlig progression genom förskoleklassen och åk 1, men de fungerar också fristående. Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska. 

Fluffarnas värld, lärarhandledning f-klass är en handbok för dig som lärare. Lärarhandledningen innehåller tydliga arbetsgångar och metodiska förslag på hur du kan arbeta med elevmaterialet. Den beskriver arbetsgången och hur du som lärare kan arbeta med högläsningsbok och arbetsbok. Här finns stöd för hur du kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen, och kopieringsunderlag med extra uppdrag till varje kapitel.

Läs med Majk och Sam passar dig som:

• vill arbeta med högläsning och samtal som bas för läs- och skrivinlärning
• vill ha ett lekfullt material med tydlig progression genom förskoleklass och årskurs 1
• vill ha en arbetsbok med gemensamma övningar kring basfärdigheter, men samtidigt möjlighet för extra utmaning och extra träning