Bläddra

Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Leka tillsammans : 117 enkla värdegrundsövningar för yngre barn 3-8 år

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Leka tillsammans är ett material som är särskilt anpassat för förskolan.

Boken innehåller 117 enkla och roliga övningar som uppmuntrar samarbete, hjälpsamhet och respekt för varandras känslor och olikheter. Många av övningarna kräver ingen rekvisita. I de fall det behövs utrustning handlar det i huvudsak om sådant som brukar finnas på förskolan. Övningarna i varje kapitel är uppdelade åldersmässigt och varje övning har en tydlig och överskådlig instruktion.

Boken är indelad i fyra kapitel: Vänskap, Medkänsla, Samarbete och Vänlighet. I varje kapitel ges barnen möjlighet att träna olika färdigheter:

  • Vänskap: Kamratskap, Dialog, Gemenskap
  • Medkänsla: Känna igen känslor, Lösa problem, Uttrycka sig
  • Samarbete: Hänsyn, Samråd
  • Vänlighet: Omtänksamhet, Varsamhet, Hjälpsamhet, Generositet, Rädda/Skydda, Respekt/Uppmuntran

Övningarna är i första hand tänkta för barn mellan 3 och 5 år, men kan användas upp till 8 års ålder.

Författaren Charles Smith är professor på School of Family Studies and Human Services i Kansas, USA. Han har själv arbetat som lekterapeut och förskollärare. Charles Smith har skrivit ett flertal böcker om barn och barns utveckling, med fokus just på värdegrundsfrågor.

Leka tillsammans är översatt till sex olika språk och har blivit belönad med det prestigefyllda Benjamin Franklin Award.