Bläddra

Liber Läs Ordkunskap B Lärarhandledning med elevövningar och kopieringsunderlag

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Liber Läs Ordkunskap B Lärarhandledning med elevövningar och kopieringsunderlag

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Liber Läs! Ordkunskap B erbjuder ett strukturerat sätt att arbeta i helklass för att stödja alla elevers ordinlärning. Materialet utgörs av evidensbaserade övningar för att lära ut centrala skolord. Steg för steg fördjupas elevernas kunskaper med utgångspunkt i forskningsbaserade metoder. Du får färdiga, lättanvända lektionsplaneringar. Det ger dig som lärare verktyg, inspiration och nya kunskaper för att underlätta det viktiga arbetet med att utveckla elevernas ordförråd direkt från skolstart.

Lärarhandledningen inleds med en vetenskaplig bakgrund som ger svar på frågor som varför ordförrådet är så viktigt för kunskapsutveckling och vilka ord som har stor effekt på inlärningen. Du får även ta del av hur man bäst lär ut dessa ord i klassrummet, och vanliga fällor att undvika. I andra delen presenteras instruktioner och lärarledda aktiviteter för 30 ord som kan genomföras i helklass. I den sista delen finns arbetsblad att kopiera, samt praktiska bilagor, såsom diplom och informationsbrev till vårdnadshavare.

Liber Läs! Ordkunskap finns i fyra delar A-D, anpassade för F-klass till åk 3 och ingår i serien Liber Läs. Läromedelsserien grundar sig i teorin The Simple View of Reading, som visar att läsförståelse kräver såväl en förmåga att avkoda som en språklig förståelse. Ordförrådet är den enskilt viktigaste faktorn för språkförståelse. Liber Läs ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning utifrån den senaste forskningen.