Bläddra

Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Livet i Mattelandet Lärarbok Förskoleklass

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Lärarboken underlättar din planering

Lärarboken har en tydlig arbetsstruktur som du kan välja att följa eller anpassa och styra efter behov. Lärarboken i kombination med det Digitala lärarmaterialet kommer att underlätta din planering och undervisningssituation.

Tips och stegvisa instruktioner

I Lärarboken finns lekfulla matematikaktiviteter för klassrummet, skolgården och skogen som ger eleverna förförståelse och inspiration inför arbetet i Arbetsboken. Det finns också stegvisa instruktioner till öppna problemlösningsuppgifter enligt metoden "3 part lesson".

Lärarboken innehåller även underlag inför kartläggningssamtal, tips på hur ni kan arbeta med Arbetsboken, övningar för att utvärdera elevernas kunskaper samt kopieringsunderlag.