Bläddra

Matematik Livet i Mattelandet Lärarbok D

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Matematik Livet i Mattelandet Lärarbok D

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Tydlig arbetsstruktur med lärarboken

Lärarboken har en tydlig arbetsstruktur som du kan välja att följa eller anpassa och styra efter behov. Lärarboken i kombination med det digitala lärarmaterialet i Lärarwebben kommer att underlätta din planering och undervisningssituation.

I varje kapitel i Lärarboken finns:

  • förslag på metoder för att eleverna ska uppnå lärandemålen och träna på förmågorna
  • inledande aktivitet som kan användas som kartläggning
  • tydlig koppling till centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr22
  • stöd från forskning och beprövad erfarenhet
  • tips på hur man kan introducera moment och individanpassa Grundböckernas uppgifter med stöd eller utmaning
  • flera kopieringsblad med "Träna" och "Utveckla"
  • pedagogisk planering, terminsplanering och bedömningsstöd
  • klassrums- och uteaktiviteter
  • stöd inför arbete med öppna problemlösningsuppgifter med metoden "3 part lesson".