Bläddra

Mattehoppet Lilla additions- och subtraktionstabellen Lärarstöd

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Mattehoppet Lilla additions- och subtraktionstabellen Lärarstöd

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Mattehoppet är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning. Mattehoppet består av fem lärarstöd med kopieringsmaterial och fem separata elevböcker. Varje lärarstöd innehåller spel, arbetsblad och konkretionsmaterial till respektive område. Sammanlagt finns det ca 135 spel i de fem lärarstöden, men det finns också tomma spelplaner i ett par av böckerna där du själv har möjlighet att fylla i det som eleverna bör träna på. Lärarstödet Lilla additions- och subtraktionstabellen innehåller 10 spel och många arbetsblad.