Bläddra

Mattekojan 2, Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Mattekojan 2, Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik, med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Innehållet har utformats utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. 

Som stöd i undervisningen får eleverna följa en berättelse som på ett härligt sätt skapar engagemang i klassen. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!

Mattekojan har utvecklats tillsammans med erfarna författare, 40 lärare och 700 elever som säkerställt rätt nivå, rätt progression och ett bra undervisningsflöde. 


Mattekojan 2, lärarhandledning innehåller didaktik som är enkel att förstå, aktiviteter som är lättarbetade och stöd för att hjälpa eleverna gå från konkret lärande till abstrakt tänkande. Här finns även sagorna om grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner vid vattnet. Till sagan finns frågor, problemlösning, uppgift på hög nivå (finns digitalt) och diskussionsförslag till sagobilden.

I lärarhandledningen finns även didaktiska tips, pedagogiska aktiviteter och stöd i hur du kan förenkla och utmana för att anpassa undervisningen till alla dina elever. Du ser också vilka missuppfattningar eleverna kan ha och vad du bör observera.

Mattekojan i korthet:
-    Fokus på taluppfattning 
-    Sagotema ger lust och nyfikenhet
-    Enkelt att anpassa för alla elever 
-    Utprovat av 40 lärare och 700 elever