Bläddra

Matteplaneten : Lärarbok CD

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matteplaneten : Lärarbok CD

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Matteplaneten 

Vad är en bra arbetsvecka för dig och dina elever i matematik? När vill du ha gemensamma arbetspass och när passar det med enskilt arbete? Växla på det sätt du önskar med Matteplaneten, här är det inte boken som styr - det är du!

Välkommen till en vecka på Matteplaneten!

 

Elevböcker
Elevböckerna i Matteplaneten har en tydlig och lugn layout som gör det lätt att koncentrera sig på matematiken.

Varje elevbok har två delar. Den första delen varvar aritmetisk träning med räknesagor, problemlösning, mönster och finmotoriska övningar. Här arbetar varje elev individuellt.

Den andra delen består av ett geometriavsnitt där elever och lärare arbetar gemensamt. Här introduceras basbegrepp och grundläggande geometri. Elevböckernas innehåll är anpassat för att ge utrymme för ett laborativt arbete i matematik.

Böckerna sträcker sig från A-F och varje bok tar upp ett talområde:

Bok A tar upp talområde 0-5, bok B tar upp 0-10, C 0-20,
D 0-100, E 0-1 000, F 0-100 000

 

Läxböckerna
Till varje elevbok hör en läxbok som gör det möjligt för föräldrar att följa barnens framsteg i matematik.