Bläddra

Mellan raderna – lättläst

Kategorier: Språk och lingvistik

Mellan raderna – lättläst

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna. Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden. Texterna följs av läsförståelsefrågor, tre olika frågetyper – kopieringsfrågor, kunskapsfrågor och inferensfrågor. Eleverna får träna på att dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser. Materialet är skrivet av två speciallärare, som har provat ut det både i klass och med enskilda elever. Till tidigare upplaga finns facit under fliken Extramaterial. Mellan Raderna - Lättläst Lättlästa texter, inledningsvis med ljudenlig stavning och frekventa ordbilder. Den senare delen innehåller ord med dubbelteckning. Riktar sig till elever som är nybörjarläsare eller har ett annat modersmål eftersom texterna i första hand är skriven med ljudenligt stavade ord. Innehåller flera texter med öppna utsagor. Om de öppna utsagorna upplevs som svåra för elever rekommenderar vi kopieringsunderlaget Vad står det mellan raderna? i samma serie. Kopieringsunderlagen har ett brett användningsområde eftersom de kan användas över flera årskurser och i kombination med nästa titel i serien.