Bläddra

Molnet 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik

Molnet 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lärarpaketet innehåller arbetsgången till Molnet 3 elevpaket. Varje avsnitt i elevboken presenteras överskådligt med en konkret arbetsgång för det gemensamma arbetet i klassen, elevbokens innehåll och elevens digitala läromedel. Förberedda genomgångar I till Lärarpaketets digitala resurs finns förberedda lektionsgenomgångar att använda i undervisningen. Introducera ett moment för eleverna med att visa den förberedda lektionsgenomgången och gå igenom den tillsammans. Egna genomgångar Gör dina egna genomgångar med hjälp av den tomma tavla som finns till varje förberedd genomgång. Där kan man bearbeta innehållet i de förberedda genomgångarna genom att rita eller skriva. Förbered tavlan i förväg eller skapa den medan ni bearbetar innehållet. Molnet är ett basläromedel i svenska för årskurserna 2-3, och passar dig som vill arbeta digitalt i svenska. Allt-i-ettboken är utgångspunkten, och i den får man följa Valter, Sally, Marta och de andra barnen i klassen. Elevboken består av 24 avsnitt som innehåller en text för gemensam läsning och en tillhörande samtalsbild, lässtrategier för att bearbeta innehållet i text och bild, skrivande i form av en tydlig modell och utrymme för att skriva en egen text med hjälp av modellen. Det digitala läromedlet har hela bokens text inläst med textföljning. Dessutom finns det en mängd övningar som tränar lässtrategier som att läsa en bild, sökläsning och läsning mellan raderna, ord och uttryck, samt språklära och stavning. Lärarpaketet är giltigt för tre användare, utan begränsning i tid.