Bläddra

Personlig försäljning Lärarhandledning + cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Personlig försäljning Lärarhandledning + cd

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Handeln behöver kvalificerade säljare! Talang spelar visserligen roll, men det finns många färdigheter som faktiskt går att lära sig. En framgångsrik utbildning i personlig försäljning bygger oftast på att eleven, så långt som möjligt, sätter sig in i säljarens arbetssätt. Detta är utgångspunkten i läromedlet. Genom de många rollspelsuppgifterna kan eleverna redan under sin utbildning prova på många av de kniviga situationer som en säljare stundtals ställs inför.

Läs mer
Övningarna innehåller bland annat ett stort antal fältuppgifter vilket gör att kursen med lätthet kan integreras i elevens arbetsplatsförlagda utbildning (APU).
Boken är indelad i tre block: säljarens förarbete, mötet med kunden och uppföljning efter säljbesöket.
Boken fokuserar på:
- Kundorientering
- Att utveckla förhållandet säljare - kund till samarbete och partnerskap
- Säljarbete med hjälp av en enkel modell
- Social kompetens
- Säljprocessen
- Hur säljaren anpassar sitt budskap
- Lagar som reglerar området
Till fakta- och övningsboken hör även ett Lösningshäfte med utförliga svar på lärobokens övningar.

Om författarna
Författare är Mats Erasmie och Anders Pihlsgård. Mats har arbetat som säljare, marknadschef och VD. Han har mångårig praktisk erfarenhet av säljutveckling och säljträning. Anders är konsult och gymnasielärare i ekonomiska ämnen, samt medförfattare i ett flertal ekonomiläromedel, bl a M2000 - Marknadsföringen i en ny tid.