Bläddra

Prima Formula 5 Lärarhandl 1:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Prima Formula 5 Lärarhandl 1:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Prima Formula är en serie i matematik för åk 4-6. Med bl.a. författarnas forskning som grund har ett modernt material skapats, för att eleverna ska nå kunskapsmål och utveckla förmågor enligt Lgr11. Prima Formula 4, 5 och 6 tar vid där Prima Matematik F-3 slutar. För årskurs 7-9 fortsätter serien med Formula Matematik. I serien finns också en lärarwebb, grundbok samt elevfacit.

Innehåll och upplägg
Del 1 –  Allmänt om Prima Formula

Del 2 – Författarnas kommentarer

 • Stöd kring elevuppgifter
 • Förslag till matematiska samtal
 • Facit till Aktiviteter, Tänk efter, Diagnoser och Utmaningar
 • Sista uppgiften i Rep utformad som en provuppgift med kopieringsunderlag till formativ bedömning

Del 3 –  Gruppledtrådar
 Kopieringsunderlag som tränar eleverna i strategiskt tänkande och lärande i samspel med andra.

Del 4 –  Mål, Kunskapskrav, Prov- och Bedömningsunderlag

 • Målmatris kopplat till elevboken
 • Tre prov i vardera två delar, utformade som nationella prov, med bedömningsförslag likande de nationella provens, med koppling till betyg

Del 5 – Kopieringsunderlag och facit

Prima Formula lärarhandledning passar dig som vill:

 • föra utvecklande matematiska samtal
 • ha en uppslagsbok när eleverna stöter på problem eller behöver extra utmaningar
 • ha stöd gällande vad som är viktigt att eleverna förstår för att nå kapitlens mål och vilka uppgifter som är särskilt utvecklande för att nå dessa mål
 • arbeta med formativ bedömning samt
 • få prov som är utformade som nationella prov med koppling till betygen


Författarna
Bo Sjöström har i många år arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och med konstruktion av nationella prov.
Jacob Sjöström undervisar på Dammfriskolan i Malmö. Tillsammans med Kristina Sörensson på Vårfruskolan i Lund ger de serien en verklighetsbaserad grund genom förankringen i sina klassrum.