Bläddra

Prima svenska 3 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Prima svenska 3 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning. För varje årskurs finns en inspirerande basbok med texter och övningar samt en hjälpsam lärarhandledning. Tillsammans ger de förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning.

Prima svenska 3 Lärarhandledning är lärarens komplement till den tryckta boken Prima svenska 3 Basbok. I lärarhandledningen kan du läsa om tankarna bakom materialet, få uppslag till hur du konkret kan arbeta med Prima svenska 3 Basbok, samt ta del av många andra kreativa lektionstips till varje tema. Språket utvecklas i många sammanhang; när vi läser och skriver, när vi arbetar praktiskt med drama och bild och när vi skapar meningsfulla sammanhang för kommunikation i klassrummet
.
Boken inleds med ett inspirerande förord av Anne-Marie Körling. Du kan också läsa om materialets övergripande idéer kring bedömning, läsförståelse och skrivutveckling.

Lärarhandledningen följer basbokens teman för åk 3:

• Gammalt och nytt
• Lika och olika
• Dröm och verklighet

Till varje tema kopplas material som bilduppgifter, kommunikationsövningar, läsförståelse, tips på skönlitteratur, läsläxor och så vidare.

Du får också alla läsebokstexter som kopieringsunderlag, om du vill skicka hem dem som läsläxa.

Prima Svenska passar dig som:

• vill arbeta med språket i meningsfulla sammanhang, med utgångspunkt i barnens frågor
• vill ha ett inspirerande och omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar
• vill ha hjälp med bedömning
• söker ett basläromedel med digitala komponenter