Bläddra

Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Lärarpaketet till Ready Steady Go! 2 ger dig förutsättningar att använda läromedlet till fullo. Här får du all information om hur läromedlet är uppbyggt och hur du kan utnyttja alla resurser tillsammans med dina elever. För att du ska kunna variera och differentiera undervisningen finns det gott om extra uppgifter och laborativt material. Du får också tillgång till elevens digitala läromedel.

Tryckt lärarhandledning
I lärarpaketet ingår både en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. I den tryckta lärarhandledningen finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel med tips, extra ord och meningar samt vilka extra resurser som finns till respektive kapitel.

Digitala resurser
I lärarpaketets digitala resurser får du tillgång till:
• elevens digitala läromedel med tillhörande övningar
• mängder av kopieringsunderlag
• test till samtliga kapitel med facit och ljudfiler till hörförståelsedelarna i testen
• förberedda genomgångar för projektor och tavla utifrån inspirationsbilderna till varje kapitel
• en digital version av den tryckta lärarhandledningen.

Det är en stor fördel att ha tillgång till elevens digitala läromedel när man ska planera undervisningen eller gå igenom saker med eleverna och visa sidorna från elevboken på tavlan eller göra en digital övning tillsammans.

Kopieringsunderlagen i lärarpaketet består av:
• Bonus words till kapiteltexten, med och utan svensk översättning
• texter från den digitala delen med glosor, med och utan svensk översättning
• samtalskort
• skrivövningar
• Practise more-övningar
• Test kapitel 1–8, ett test med facit till varje kapitel som övar läsning och läsförståelse, Basic och Bonus words, grammatik, skrivande samt hörförståelse.

Alla dessa finns till samtliga kapitel i boken.

Kompetensutveckling
Som en extra bonus ingår också ett utdrag ur en högskoletitel i lärarpaketet. Utdraget är ur boken Twenty Quick Steps to Better English For Teachers and Other Busy People av Una Cunningham. Utdraget omfattar två kapitel ur boken som handlar om kopplingen mellan subjekt och verb samt användningen av apostrof för att uttrycka ägande. Med konkreta exempel och förklaringar hjälper författaren läsaren att undvika vanliga fallgropar i engelskan.