Bläddra

Ready Steady Go! 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik

Ready Steady Go! 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 består av en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. De digitala resurserna får man tillgång till via en kod på insidan av lärarhandledningens pärm. I lärarhandledningen till Ready Steady Go! 3, finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel som inleds med en översikt av innehållet, de digitala övningarna och det extra material som läraren har tillgång till. Bland de digitala resurserna finns den digitala elevboken samt alla övningar i elevens digitala läromedel, de förberedda genomgångarna kring grammatik samt kapiteltest och andra kopieringsunderlag för utskrift. Mer om lärarhandledningen Lärarhandledningen inleds med beskrivningar av både elevpaketets och lärarpaketets innehåll och upplägg. Ett särskilt avsnitt finns om grammatiken i Ready Steady Go! 3. I delen om teori och metod kan man bland annat läsa om Genrer och texttyper, Storyline, Blackout poetry och Digital kompetens och hur olika pedagogiska tankar har påverkat läromedlets innehåll. För lärarens kompetensutveckling ingår ett utdrag ur boken Storyline – developing communicative competence in English i lärarpaketet. I kapitelgenomgången ingår mer information om de olika texterna och övningarna i elevpaketet och hur lärarens resurser, t.ex. kopieringsunderlag, kan komplettera dem. Läraren får förslag på hur arbetet kan läggas upp och tips på hur man kan arbeta mer med kapitlets tema. Här finns också hjälp till bedömning och manus till elevbokens hörövningar. Kopieringsunderlag Som kopieringsunderlag längst bak i lärarhandledningen finns: Facit till elevboken Advanced reading kapitel 1-8, kapitlets tredje text (Advanced reading) med tillhörande läsförståelseuppgifter (Reading comprehension) Talk some more kapitel 1-8, konversationskort likt de som används I NP Language work kapitel 1-8, kompletterande grammatikövningar på tre nivåer Write a text yourself kapitel 1-8, skrivuppdrag inriktade på genreskrivande Storylines - uppgifter till de Storyline-delar som tillhör kapitel 1, 3, 5 och 7 Video clips - uppgifter till de Video clips som tillhör kapitel Ready to go!, 2, 4, 6 och 8 Samtliga kopieringsunderlag finns också för utskrift eller visning i klassrummet bland lärarpaketets digitala resurser. Mer om de digitala resurserna I lärarpaketets digitala del, som du når via koderna på omslagets insida, kan du ta del av förberedda lektionsgenomgångar för projektor och tavla utifrån varje kapitel, t.ex. när det gäller förförståelse (Pre-reading activities). De kan användas för att samtala kring kapitlets innehåll, tema, genre och grundläggande ord, som presenteras med text, bild och ljud. Det finns även förberedda lektionsgenomgångar för grammatiska moment och språkliga strukturer. Här finns också extra material för nedladdning som består av: My words en tom ordtabell (t.ex...