Bläddra

Roligt med former

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Roligt med former

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Roligt med former innehåller 95 aktiviteter där grundtanken är att stimulera barnens intresse för enkel geometri. De är utformade för att hjälpa barnen att utveckla sin lust för lärande och samtidigt ge de kunskaper och färdigheter som alla barn behöver under kommande förskole– och skolår. Leklust och skaparglädje är den gemensamma nämnaren för övningarna, vare sig det handlar om att bli en ”figurdetektiv” eller lära sig en ny kvadratsång … Aktiviteterna är uppdelade i olika avdelningar, som t ex Bild, Drama, Utelek, Samling osv. Varje avdelning inleds med de enklaste övningarna för de yngsta barnen, och blir sedan successivt mer avancerade. Du som förskolepedagog kommer känna vilken nivå som passar just din grupp. Du kan också välja om ni vill använda ett tema i taget, eller växla mellan olika avdelningar. Aktiviteterna i boken är alla skrivna av förskollärare och personer som själva arbetar med yngre barn.