Bläddra

SCID-5-PD Intervju

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

SCID-5-PD Intervju

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

SCID-5-PD Intervju är en semistrukturerad diagnostisk intervju som kan användas av personer som är utbildade i psykiatrisk diagnostik för att diagnostisera personlighetssyndrom enligt DSM-5.

SCID-5-PD Intervju inleds med en översiktsintervju med öppna frågor, där patienten får möjlighet att beskriva sina besvär med egna ord. Därefter följer intervjufrågor för bedömning av de generella diagnostiska kriterierna för personlighetssyndrom samt frågor för att värdera de diagnostiska kriterierna för vart och ett av de specifika personlighetssyndromen i DSM-5.

Resultaten dokumenteras i SCID-5-PD Sammanställningsprotokoll som finns i intervjuprotokollets början. SCID-5-PD är en del i en diagnostisk process som möjliggör en reliabel och valid diagnostik av personlighetssyndrom.

I SCID-5-PD Intervju ingår SPQ som är ett självskattningsformulär utformat för att användas som screening av personlighetssyndrom inför intervjun.

Intervjun kan dels användas av sjukvårdspersonal i det kliniska arbetet med psykiatrisk diagnostik, dels i utbildning av studenter på universitetsutbildningar och vid vidareutbildning av professionella inom vården.

I SCID-5-PD Intervju anges DSM-5-kriterierna ordagrant så som de översatts i MINI-D 5 (utgiven av Pilgrim Press). ICD-koder har översatts till dess svenska motsvarighet ICD-10-SE, enligt Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med översättningen i MINI-D5.

Om författarna
Michael B. First, M.D. Janet B.W. Williams, Ph.D. Lorna Smith Benjamin, Ph.D. Robert L. Spitzer, M.D.

Faktagranskning och textbearbetning
Johanna Motilla Hoppe; leg. psykolog, filosofie doktor,
Mia Ramklint; leg. läkare, specialist i psykiatri, professor och
Linda Bylin; leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare.

Rättigheter
Först publicerad i USA av American Psychiatric Association (APA), Washington DC. Copyright 2016 (SCID-5-PD). Alla rättigheter reserverade. Först publicerad i Sverige av Liber AB på svenska. Liber AB har exklusiv förlagsrätt till SCID-5-PD Intervju första utgåvan (copyright 2016) författad av Michael B. First, M.D., Janet B. W. Williams, Ph.D., Lorna Smith Benjamin, Ph.D. och Robert L. Spitzer, M.D. på svenska för distribution över hela världen.

Skriftligt tillstånd från Liber AB krävs för återgivning i någon form av material från det översatta verket. APA har inte på något sätt bidragit till översättningen av det här verket från engelska till svenska och ansvarar inte för eventuella felaktigheter, utelämnanden eller andra möjliga brister i översättningen av verket.