Bläddra

Screeningmaterial för förskolan (handledning)

Kategorier: Språk och lingvistik

Screeningmaterial för förskolan (handledning)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Upptäck starka och svaga sidor!

Det är viktigt att upptäcka brister i barnens språkliga medvetenhet i tid för att kunna ge rätt stöd inför läsinlärningen. Med hjälp av detta screeningmaterial görs en kartläggning redan i 5-årsåldern över var barnet befinner sig i sin språkliga medvetenhet. Den språkliga medvetenheten är en förutsättning för att senare ta till sig och använda sig av skriftspråket.

Materialet är utformat för att kunna användas av alla pedagoger. Handledningen visar grundligt hur testet planeras och genomförs. Testblanketter och bilder finns som kopieringsunderlag i boken men även på cd som medföljer boken. Förslag till åtgärder och träning finns också med i boken.

Författarna är Mette Thilén, fil.kand. i svenska, pedagogik och specialpedagogik och Annika Åkerblom, fil.dr. vid pedagogiska institutionen, Lunds universitet. Båda har många års erfarenhet från arbete i förskolan och tillsammans har de arbetat fram detta material på uppdrag av Svenska Montessoriförbundet.