Bläddra

Sejd 4.0 : en introduktion till shamanismen

Köp här

Sejd 4.0 : en introduktion till shamanismen

Köp här
Sejd 4.0 är en utveckling av Sejd 3.0 som är slut. Boken är en teoretisk och praktisk vägledning i shamanism. Här beskrivs ingående shamansk filosofi och begrepp som heliga platser, den icke-ordinära verkligheten, själen, kraft, magi och sjukdomsbot. Boken innehåller klargörande beskrivningar av shamanska metoder för att nå insikt och kraft såsom utesittning, själsresor, sejd, runor, extasdanser och ceremonier.