Bläddra

Språkkul Lärarhandledning 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkkul Lärarhandledning 2

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Nytt spännande språkmaterial av författarna till Mattekul!

I Språkkul finns många sätt att närma sig läs- och skrivkonsten. Genom att laborera, spela spel, skriva och leka blir fler sinnen stimulerade och inlärning kan ske lättare, det visar all modern forskning.

Eleverna arbetar i sina förbrukningshäften Skriva 2A och 2B parallellt med laborationer och spel i Labba- och Spela-böckerna som inte förbrukas.

Språkkul - Lärarhandledning 2 ger en grundlig genomgång av de olika momenten som tas upp och förklaringar till arbetsgången med de laborationer och spel som hör till Språkkul 2. Här finns också rikligt med kopieringsunderlag, både i boken och som digitala filer på en medföljande cd.

Språkkul - Lärarhandledning 2 tar upp:

 • Lång eller kort vokal
 • Ord med ck
 • Å-ljudet
 • Ä-ljudet
 • Sammansatta ord
 • Motsatsord
 • Synonymer
 • Alfabetisk ordning

Arbetet med Språkkul utgår från lärarhandledningen. Här finns en gedigen lektionsplanering tillsammans med alla kopieringsunderlag som behövs för arbetet. Första gången du jobbar med serien behöver du följande:

 • Lärarhandledning
 • Spela (en bok per två elever)
 • Labba (en bok per två elever)
 • Skriva 1a och 1b (en till varje elev)
 • Lär mer 1 (en till klassen)

Det enda som behövs köpas till för följande år är sedan Skrivahäftena som är de enda som förbrukas. Motsvarande lista gäller även för Språkkul 2. 

En cd med kopieringsunderlag medföljer boken.