Bläddra

Träff på texten 4 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Träff på texten 4 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Träff på texten är ett basläromedel med utgångspunkt i kursplanens olika texttyper: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande. Eleverna leds från gemensamt läsande till eget skrivande med verkliga mottagare. Exempeltexter på tre olika nivåer ger inspiration och bedömningsstöd. I en digital textbank finns ytterligare texter och uppgifter på tre nivåer, som gör det lätt att individualisera inlärningen. Lärarpaket Lärarhandledning • I den tryckta lärarhandledningen finns lektionsplaneringar för alla kapitel samt facit till alla elevbokens uppgifter. Tydliga symboler visar till vilka moment det finns förberedda genomgångar, filmer och kopieringsunderlag i de digitala resurserna. • I det inledande kapitlet förklaras läromedlets arbetsgång som utgår ifrån en förenklad cirkelmodell. Här förtydligas även vilka delar av kursplanen som läromedlets innehåll svarar mot. • Elevexempel på tre nivåer till respektive texttyp ger möjlighet till konstruktiva diskussioner om kvaliteter i texter. • Kopieringsunderlag i form av checklistor till det gemensamma och individuella skrivandet hjälper eleverna att utveckla texterna. Digitala resurser I lärarpaketet ingår även digitala resurser som aktiveras med koden på insidan av lärarhandledningens omslag. Tre lärare kan dela på ett lärarpaket via egna inloggningar. • Förberedda och filmade genomgångar av innehållet i elevboken sparar tid och gör det lätt att visa en strukturerad presentation. • Stödstrukturer för skrivandet, checklistor och andra användbara kopieringsunderlag finns här för nedladdning. • Bedömningsstöd till elevexempel på tre nivåer blir ett stöd både för elevernas skrivande och för lärarens egen bedömning av elevernas texter. • Genom att skapa ett digitalt klassrum kan man tilldela förberedda uppdrag till eleverna samt skräddarsy egna uppdrag utifrån elevpaketets innehåll. • I den digitala lärarhandledningen kan man alltid söka på innehållet. Man kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt - enkelt att samla och skriva ut. • Elevpaketet ingår i lärarpaketets digitala resurserna. • De digitala resurserna kan användas på dator, surfplatta och i mobil.