Bläddra

Vad står det mellan raderna?

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Vad står det mellan raderna?

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Mycket är underförstått i en text. Att läsa med god förståelse innebär att även läsa det som inte står direkt i texten – att läsa mellan raderna. Mellan raderna är en serie kopieringsunderlag som tränar läsförståelse på djupet. Materialet består av kopierbara texter inom olika områden. Texterna följs av läsförståelsefrågor, tre olika frågetyper – kopieringsfrågor, kunskapsfrågor och inferensfrågor. Eleverna får träna på att dra egna slutsatser och reflektera över konsekvenser.   vad står det mellan raderna?  - Innehåller något längre och svårare texter än Mellan raderna – Lättläst. - Lämplig för årskurs 3–6. - Kan användas i anslutning till eller parallellt med de övriga böckerna i serien.