Bläddra

Våga ta ställning 2 : värderingsövningar i tre steg för åldrarna 13 år och uppåt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Våga ta ställning 2 : värderingsövningar i tre steg för åldrarna 13 år och uppåt

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mängder av värderingsövningar för tonåringar!

Syftet med Våga ta ställning! 2 är:

 • att träna elever i att ge uttryck för sina åsikter
 • att med hjälp av en trestegsmodell ge elever kunskap och färdigheter i argumentationsteknik
 • att genom samma modell undervisa eleverna i livskunskap och på så sätt förbereda dem inför vuxenlivet.

Värderingsövningar är idag något välbekant för de flesta lärare. Det som skiljer Våga ta ställning! 2 från vanliga värderingsövningar är att här tar övningen inte slut i och med att eleven visat sin åsikt. Med hjälp av en trestegsmodell lotsas eleven vidare till att motivera sitt ställningstagande och till sist också argumentera för sin åsikt med målet att försöka övertyga andra.

Våga ta ställning! 2 innehåller drygt 120 olika övningar med nästan 400 frågeställningar att välja mellan. Frågorna är till övervägande del hämtade från ungdomars egen verklighet och handlar om allt från klassrumsvardag till vad som är okej att göra på nätet. Exemplen är uppdelade i fem sorters övningar: Linjen, Grönt och rött kort, Heta stolen, För eller emot samt Fyra hörn.

En del frågeställningar är komplicerade och kräver mycket eftertanke, medan andra kan upplevas som lätta. Är eleverna ovana vid att uttrycka åsikter och prata inför grupp, eller om klimatet i klassrummet är otillåtande, kan det vara bra att börja mycket enkelt. Variationen finns för att pedagogen ska kunna välja de övningar som passar bäst just för en viss grupp. Materialet är uppdelat i nio olika kategorier:

 • ansvar och inflytande
 • etik
 • identitet och självkänsla
 • killar och tjejer
 • konflikter och kränkande behandling
 • media och internet
 • stress och krav
 • tolerans och förståelse
 • vänskap och relationer