Bläddra

Water calendar 2013 : a journey into the mysteries of water

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Water calendar 2013 : a journey into the mysteries of water

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

För den som stiftat bekantskap med Viktor Schauberger i boken "Det levande vattnet", eller bara fascinerats av det strömmande vattnets rörelse, kommer här en inspirerande kalender. En kalender som får oss att se på vatten med nya ögon.

Följ med på en färd in i vattnets mysterier. En resa som tar oss till Viktor Schauberger's flodrestaurering, bläckdroppar som imiterar maneter, självorganisation i vattenbrynet, och mycket mer, och som lämnar läsaren med ett nytt perspektiv på vatten.

En kalender med engagerande texter och inspirerande bilder på vatten - i gränslandet mellan naturvetenskap, konst och miljöfrågor. En perfekt present till den med naturvetenskapligt intresse, för den med intresse för alternativa idéströmningar och miljöfrågor – eller för den som bara tycker om de vackra bilderna på vatten i dess olika former.

Från baksidestexten
With the mind of a scientist and the heart of a poet, we embark on a journey into the realm of water. A journey that will take us from Viktor Schauberger's unconventional river restoration to D'Arcy Thompson's ink droplets that mimic water-living species (or is it the opposite?), from the self-organization of sand-water rolls at a beach to the reflections of an autumn pond, in our quest for water's secrets.

We will visit Russian scientists that search for the effects of consciousness on water, listen to a true fairytale from a land down under, and reflect on this mysterious substance – water.

Environmental scientist Lasse Johansson has created a calendar with an engaging series of essays, one for each month, on our relation to water. A calendar with spectacular images leaving the reader with a new perspective on water.

As a new month begins, a new page opens for the month at watercalendar.com, and by following the month’s link in the calendar you will find additional information and links related to the text.

Read more at: watercalendar.com

Om kalendern
Miljöforskaren Lasse Johansson har i kalenderform skrivit en engagerande samling essäer om vår relation till vatten. Fotografierna – av Lasse Johansson, Dag Birkeland, Nigel Wells m.fl. – får oss att stanna upp och reflektera. Kalenderns texter är på engelska.

Lasse Johansson är civilingenjör och bl.a. verksam vid Institutet för Ekologisk Teknik. Han har varit engagerad i designen av vattenrännor (som tilldelades Utmärkt Svensk Form 2001) i miljöstadsdelen Augustenborg i Malmö, och har anordnat flera internationella forskningskonferenser om alternativa perspektiv på vatten.