Bläddra

Work in Progress : Utställningskatalog Zoégas Café, juli 2018

Kategorier: Fotografi Konst

Work in Progress : Utställningskatalog Zoégas Café, juli 2018

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här
Trottoar Botanist, är väl den titel som bäst passar in på mig som fotograf. Jag rör mig till fots eller med kommunalt färdmedel, för att dokumentera i det offentliga rummet. Jag utbildade mig till fotograf i början på 80-talet, men har aldrig jobbat med det på heltid. Efter några års uppehåll, tog jag upp bildskapandet igen 2005. 2013 tog jag mitt skapande till en högre nivå, genom mitt deltagande i en utställning i Göteborg, planket 2013. I år blir det 6:e året som jag är med i Göteborg. Numera arbetar jag såväl digitalt som analogt, har med andra ord delvis gått tillbaka till basic igen. Det analoga ger en skönare känsla än det digitala och man vet inte resultatet förrän framkallningsspolen plockas ur trumman. Jag ser fotografin som ett sätt att berätta om min omgivning och om mig själv det vill säga, hur jag upplever de människor och platser jag kommer i kontakt med. Bilderna i den här boken är tagna under en följd av år, från 2011 fram tills att boken lämnades för tryck, våren 2018. Jag har ingen ambition att försöka förklara någonting, utan bara att berätta min historia och att betraktaren själv får skapa sin upplevelse genom bilderna.