Bläddra

av: Staffan Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Medical assistants Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och…
Köp här

Isbn: 9789144125633

Utgivningsår: 20200714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC