Bläddra
Sökresultat för Ègalité... Rensa filter?

av: Roddy Nilsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Social och politisk filosofi Strukturalism och poststrukturalism
Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika samhällsteoretiker. Som tänkare arbetade han i skärningspunkten mellan olika vetenskapliga och kulturella traditioner, samtidigt som han ständigt ställde nya frågor kring vad det innebär att vara människa. Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs,…
Köp här

Isbn: 9789197657723

Utgivningsår: 20080529

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197657716

Utgivningsår: 20080111

Utgivare: Ègalité, The University of Chicago Press, Scandinavian Book

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197523127

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197336406

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av: Bo Bengtsson, Erling Annaniassen, Lotte Jensen, Hannu Ruonavaara, Jón Rúnar Sveinsson

Boken är ett resulat av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt av ledande bostadsforskare i de nordisk länderna. I boken beskrivs och analyseras bostadspolitikens utveckling sedan 1900-talets början i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Trots stora likheter mellan länderna och trots täta kontakter mellan…
Köp här

Isbn: 9789197523172

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av: Sara Johnsdotter

Det finns ingen undersökt brottsplats, ingen vet säkert när brottet begicks, vittnesmålen är motsägelsefulla och det är en vådnadstvist i botten. Andå döms Ali Elmi till fängelse för att han ska ha låtit könsstympa sin dotter i Somalias huvudstad Mogadishu något år tidigare. Han fälls av tingsrätten i Göteborg i juni…
Köp här

Isbn: 9789197657730

Utgivningsår: 20080304

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197336420

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av: K-A Westerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Författren grundade i1969 Hasselakollektivet i Norra Hälsingland, och återger i denna bok – som avslutar hans trilogi om Hasselakollektivet – valda delar av sin klassiska skrift “Hassela – tvånget till frihet” som första gången gavs ut 1976. I denna nya utgåva har K-A Westerberg även fogat…
Köp här

Isbn: 9789197523189

Utgivningsår: 20061101

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

I antologin medverkar 25 forskare och två journalister som från olika utgångspunkter undersöker selektiva insatser för fattiga människor, både historiskt och i nutid: skillnaderna mellan universella och selektiva rättigheter, hur fattigsystemen och deras lagar uppstått i Europa och vilka idéer som legat bakom dem samt…
Köp här

Isbn: 9789197657747

Utgivningsår: 20081111

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BB

av: Oscar Andersson

”Oscar Andersson placerar sin undersökning mitt i staden och ger stort utrymme åt de institutionella frågorna. Han diskuterar hur Chicagoskolan idag betraktas, vilka idéer den byggde på och naturligtvis den forskning som främst förknippas med skolans namn. Så diskuterar han ingående den urbansociologiska forskning som…
Köp här

Isbn: 9789197523196

Utgivningsår: 20070625

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197336437

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197523134

Utgivningsår: 20050501

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197336451

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197523141

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av: Stig Johansson

Stig Johansson är entreprenör och var 1992 med och grundande friskoleföretaget Vittra där han var verksam som vd till i början av 2006. I boken ger författaren en inifrånskildring av Vittras bakgrund och utveckling samt dess kamp för överlevnad när företaget hotades av såväl Skolverket som av de nya ägarnas finansiella…
Köp här

Isbn: 9789197657709

Utgivningsår: 20070901

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av: Marcus Knutagård

Knutagårds bok handlar om principer för det lokala hemlöshetsarbetets organisering. Han undersöker hur socialarbetare sorterar klienter i olika kategorier, hur de uppfattar klienternas vilja och motivation att göra en boendekarriär samt sambandet mellan klientkategorier och de boendealternativ som skapas. Det sociala…
Köp här

Isbn: 9789197657754

Utgivningsår: 20090417

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197523103

Utgivningsår: 20040901

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av: William Foote Whyte

William Foote Whytes Street Corner Society från 1943 är en levande klassiker. Den handlar om socialt samspel, nätverk och vardagsliv bland unga män i den italiensk-amerikanska stadsdelen North End i Boston under 1930-talets depression. Whyte bodde själv i stadsdelen under åren 1936–40 och umgicks flitigt med de män,…
Köp här

Isbn: 9789197657785

Utgivningsår: 20100607

Utgivare: Ègalité, The University of Chicago Press

Mediatyp: BC