Bläddra
Sökresultat för Anette Broberg... Rensa filter?

av: Anette Broberg, Anna Sundin

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Du kan använda boken dels som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels som…
Köp här

Isbn: 9789176951422

Utgivningsår: 20190131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Små företag och egenföretagare
Det här är en praktisk handbok som både beskriver fördelarna och nackdelarna med aktiebolag kontra enskild firma och visar hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag. Boken vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett utförligt…
Köp här

Isbn: 9789176951071

Utgivningsår: 20180131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Björn Lundén

ANSTÄLLDA är en praktisk handbok för arbetsgivare. Här hittar du allt du undrar över när det gäller t ex anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, löneadministration och uppsägning. Du kan använda boken dels som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels som uppslagsverk när du behöver…
Köp här

Isbn: 9789170275807

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170278914

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar,…
Köp här

Isbn: 9789176952207

Utgivningsår: 20200531

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en praktisk handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor kring personalens sjukfrånvaro. Semesterdelen innehåller praktiska exempel på beräkningar av semesterlön, semesterersättning, betalda och obetalda semesterdagar, sparad semester, mm. Sjukfrånvarodelen visar bland annat…
Köp här

Isbn: 9789176951477

Utgivningsår: 20190430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING OCH BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter bokföring och/eller bokslut i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat bokslut och med bokföring i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat årsbokslut. Boken…
Köp här

Isbn: 9789176951569

Utgivningsår: 20190331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar. Boken bygger på kontoplanen BAS 2005 och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna. Boken är ett utmärkt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring. Alla transaktioner kommenteras utförligt på ett enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170277030

Utgivningsår: 20110321

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok för företag och föreningar. Boken innehåller massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Boken är uppdaterad med senaste BAS-kontoplanen, anpassad till nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10 och BFNAR 2017:3) och uppdaterad med de skatte- och…
Köp här

Isbn: 9789176951996

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

UTLANDSARBETE är en praktisk handbok för arbetsgivare som sänder ut personal för utlandsarbete eller som har utländska anställda i Sverige. Boken visar bl a i vilket land arbetsgivaren ska betala socialavgifter, när skatteavdrag ska göras, när det blir SINK-beskattning samt när och vilken kontrolluppgift som ska…
Köp här

Isbn: 9789170274695

Utgivningsår: 20060315

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170277276

Utgivningsår: 20110731

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter redovisningen i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och att löpande bokföra alla affärshändelser i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat…
Köp här

Isbn: 9789170278884

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar. Boken bygger på kontoplanen BAS 2005 och är uppdaterad med nya bokföringsregler och de senaste skattereglerna. Boken är ett utmärkt uppslagsverk för alla som ägnar sig åt bokföring. Alla transaktioner kommenteras utförligt på ett enkelt…
Köp här

Isbn: 9789170279980

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Björn Lundén

ANSTÄLLDA är en praktisk handbok för arbetsgivare. Här hittar du allt du undrar över när det gäller t ex anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, löneadministration och uppsägning. Du kan använda boken dels som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels som uppslagsverk när du behöver…
Köp här

Isbn: 9789170275104

Utgivningsår: 20070123

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
ROT & RUT är en praktisk handbok som visar hur de nya reglerna om skattereduktion för så kallade HUS-tjänster (ROT-arbeten och hushållstjänster) fungerar. Vilka arbeten ger rätt till ROT-avdrag? Vilka hushållstjänster (RUT) omfattas av reglerna? Hur kommer den nya fakturamodellen som införs 1 juli 2009 att fungera…
Köp här

Isbn: 9789170277320

Utgivningsår: 20110601

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Anna Sundin

Kategorier: Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: personal Management: särskilda områden Särskilda rättsområden
ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. Boken är komplett och beskriver alla reglerna kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Du kan använda boken dels som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels som…
Köp här

Isbn: 9789176951965

Utgivningsår: 20200131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

SJUKLÖN är en praktisk handbok för dig som arbetar med sjuklönefrågor och den praktiska hanteringen av sjukfrånvaro, rehabilitering mm. Boken innehåller många exempel på hur du beräknar sjuklön för anställda med olika anställningsvillkor, t ex timlön, månadslön eller resultatbaserad lön. Boken tar även upp vad…
Köp här

Isbn: 9789170274190

Utgivningsår: 20050115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170275722

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

SEMESTER än praktisk handbok med en begriplig och pedagogisk förklaring av de många gånger krångliga reglerna. Boken bygger i första hand på semesterlagens regler men även på bestämmelserna i några av de största och viktigaste kollektivavtalen. Boken passar för dig som arbetar med löneadministration eller på något…
Köp här

Isbn: 9789170274862

Utgivningsår: 20060515

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anna Sundin, Anette Broberg

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ANSTÄLLDA är Sveriges mest köpta personalhandbok. I boken beskrivs alla reglerna för anställningen. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning, löneadministration och uppsägning är några av de saker boken tar upp. Du kan använda boken dels som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet, dels…
Köp här

Isbn: 9789170279997

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
BOKFÖRING är en praktisk handbok för företag och föreningar. Boken innehåller massor av konteringsmallar och exempel som visar hur du bokför olika affärstransaktioner. Boken är uppdaterad med senaste BAS-kontoplanen, anpassad till nya K2-reglerna (BFNAR 2016:10 och BFNAR 2017:3) och uppdaterad med de skatte- och…
Köp här

Isbn: 9789176952450

Utgivningsår: 20210324

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

Boken beskriver utförligt de speciella skatteregler som gäller vid en företagsombildning. Läsaren får även veta hur ombildningen hanteras i redovisningen. Boken innehåller många praktiska exempel och tips. Ur innehållet: Allmänt om byte av företagsform Uttagsbeskattning Överföring av periodiseringsfond Benefika…
Köp här

Isbn: 9789170275920

Utgivningsår: 20090331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya K3-reglerna. Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur du ska kontera olika bokslutshändelser. Inför övergången från ett annat regelverk till…
Köp här

Isbn: 9789176950500

Utgivningsår: 20171231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

ROT & RUT är en praktisk handbok som visar hur de nya reglerna om skattereduktion för så kallade HUS-tjänster (ROT-arbeten och hushållstjänster) fungerar. Vilka arbeten ger rätt till ROT-avdrag? Vilka hushållstjänster (RUT) omfattas av reglerna? Hur kommer den nya fakturamodellen som införs 1 juli 2009 att fungera…
Köp här

Isbn: 9789170275999

Utgivningsår: 20090506

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
SEMESTER & SJUKFRÅNVARO är en praktisk handbok för alla som hanterar semesterfrågor och frågor kring personalens sjukfrånvaro. Semesterdelen innehåller praktiska exempel på beräkningar av semesterlön, semesterersättning, betalda och obetalda semesterdagar, sparad semester, mm. Sjukfrånvarodelen visar bland annat…
Köp här

Isbn: 9789170276156

Utgivningsår: 20100415

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Anna Sundin

REHABILITERING är en praktisk handbok för dig som arbetar med arbetsmiljö, rehabilitering och personalfrågor. Boken innehåller praktiska exempel på hur du arbetar förebyggande och hur du gör en rehabiliterings­utredning. Boken tar även upp vilken skyldighet arbetsgivaren har att löpande bedriva verksamhet med…
Köp här

Isbn: 9789170274183

Utgivningsår: 20050115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter redovisningen i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och att löpande bokföra alla affärshändelser i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat…
Köp här

Isbn: 9789176950197

Utgivningsår: 20160419

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson, Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det här är en praktisk handbok som visar hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag. Den vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett utförligt praktiskt exempel som visar hur en ombildning går till med hela kedjan från…
Köp här

Isbn: 9789170277863

Utgivningsår: 20120724

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsredovisning och bokföring Redovisning
Från 1 januari 2007 ska alla enskilda näringsidkare göra årsbokslut. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor (K1-företag) får upprätta ett förenklat årsbokslut. Detta är en praktisk handbok om hur du upprättar ett förenklat årsbokslut och hur du löpande bokför alla affärshändelser enligt de nya…
Köp här

Isbn: 9789170275005

Utgivningsår: 20061201

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
En praktiskt inriktad bok om hur du undviker de vanligaste fällorna och felen på redovisningsområdet. Du får en genomgång av ett antal speciellt komplicerade redovisningsområden och hur du upptäcker svårigheterna och redovisar dem korrekt. Boken tar även upp vilket ansvar du som redovisningskonsult har över…
Köp här

Isbn: 9789170278570

Utgivningsår: 20131015

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

FÖRSLAG TILL NYA REDOVISNINGSREGLER FÖR AKTIEBOLAG – K2 beskriver de förenklade redovisningsregler som planeras till 1 januari 2008. I boken beskriver vi de viktigaste förändringarna. Tanken med reglerna i K2 är att de ska vara enkla genom att man minskat valmöjligheterna och kraven på avancerade bedömningar. Ur…
Köp här

Isbn: 9789170275197

Utgivningsår: 20070830

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Det här är en praktisk handbok som visar hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag. Den vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett utförligt praktiskt exempel som visar hur en ombildning går till med hela kedjan från…
Köp här

Isbn: 9789170276408

Utgivningsår: 20100415

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170279447

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170278426

Utgivningsår: 20130430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsorganisation och ägarskap Små företag och egenföretagare
Det här är en praktisk handbok som både beskriver fördelarna och nackdelarna med aktiebolag kontra enskild firma och visar hur det går till att byta från enskild firma till aktiebolag. Boken vänder sig till dig som driver enskild firma eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett utförligt…
Köp här

Isbn: 9789176951866

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Anette Broberg, Björn Lundén, Gunnar Ohlsson

REVISION är en praktisk handbok för dig som är revisor i en ideell förening, bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller samfällighetsförening. Du får en utförlig genomgång av de regler och normer som gäller för revision. Du får också handfasta och praktiska råd och tips för själva revisionsarbetet. Vilka…
Köp här

Isbn: 9789170274565

Utgivningsår: 20051015

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC