Bläddra
Sökresultat för Ann-Katrin Swärd... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789144068367

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Åsa Alberyd Öfors, Barbro Bruce, Kenneth Hyltenstam, Juha Kere, Ulla Lahtinen, Caroline Liberg, Torbjörn Lundgren, Christina Olin-Scheller, Monica Reichenberg, Margareta Sandström, Kristina Ström, Ulla Sundberg, Ann-Katrin Swärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lärare på högstadiet eller gymnasieskolan behöver strategier att möta ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Det räcker ofta inte med att sätta in åtgärder tidigt i livet för att få svårigheterna att upphöra. Problemen påverkar ungdomar mycket i skolan och komplicerar relationen mellan lärare och elev. Därför erbjuder…
Köp här

Isbn: 9789144083377

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Katrin Swärd, Anders Karlsson

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
För att vara inkluderad och delaktig i ett samhälle som flödar av information krävs goda läs- och skrivkunskaper. I den här boken ligger tyngdpunkten på skrivandet genom att introducera lärare i ett skrivutvecklande arbetssätt för att främja och ge stöd i elevernas skrivträning. I ett arbetssätt där alla elever tillåts…
Köp här

Isbn: 9789144110677

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Katarina Florin, Ann-Katrin Swärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Studiehandleningen ger underlag för sex fortbildningsträffar om boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal av professorerna Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Författarna visar att även elever med betydande svårigheter har stor utvecklingspotential i fråga om att förstå skrift. Systematiska textsamtal…
Köp här

Isbn: 9789127133662

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC