Bläddra
Sökresultat för Ann-Mari Sellerberg... Rensa filter?

av: Ann-Mari Sellerberg-Persson, Katrine Fangen, Stina Bengtsson, Pia Bramming, Carl Cato Wadel, Billy Ehn, Silje Fekjaer, Helena Holgersson, Vesa Leppänen, Simon Lindgren, Orvar Löfgren, Anders Persson, Fabian Persson, Dorthe Staunäs, Aksel Tjora, Per Arne Tufte, Victoria Wibeck, Peter Öberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Samhällsvetenskaplig metod ger ofta vissa bestämda associationer. Många tänker ganska omedelbart på intervjuer eller på olika kvantitativa metoder. I denna bok presenterar författarna många möjliga metoder, varav långtifrån alla brukar finnas med i standardintroduktioner till samhällsvetenskaplig metod. Ett syfte med…
Köp här

Isbn: 9789144074221

Utgivningsår: 20111024

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Annika Eliasson, Ildikó Asztalos Morell, Mats Franzén, Björn Fryklund, Mikael Klintman, Åsa Lundqvist, Sari Pekkola, Anders Persson, Tomas Peterson, Ann-Mari Sellerberg-Persson, Malin Åkerström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den sociala människan är ett helt nytt, heltäckande läromedel för gymnasieskolans kurs i sociologi. Läromedlet består av en faktabok och ett arbetshäfte. Elevpaket – digitalt läromedel och tryckt häfte Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och ett tryckt arbetshäfte. Digitalt läromedel Interaktiv version…
Köp här

Isbn: 9789144109268

Utgivningsår: 20190319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Välfärd och bidragssystem
Statligt stöd till arbetsgivare för att anställa arbetssökande har genom tiderna haft olika namn. När denna undersökning gjordes kallades de bland annat nystartsjobb, instegsjobb och lönebidrag. Bidragsformerna har ständigt diskuterats och reformerats. Kvantitati­va effektundersökningar om hur flest sökande kommer i…
Köp här

Isbn: 9789186980726

Utgivningsår: 20200315

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Forskningsprojektet Handelns frontpersoner har undersökt dolda kompetenser och relationerna mellan personal och kunder inom handeln. De empiriska undersökningarna har utförts med deltagande observation vid en livsmedelsbutik, två bensinstationer och en elektronikbutik. Två rapporter föreligger nu, författade av Vesa…
Köp här

Isbn: 9789186980528

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Ofta betraktas handeln som en bransch med många tillfälliga anställningar, deltidsanställningar och hög personalomsättning, vilket sägs leda till förlust av kunskaper, försämrad service och kostnader för rekrytering och utbildning. Anställda och fackliga organisationer kan se det som tecken på bristfälliga…
Köp här

Isbn: 9789186980689

Utgivningsår: 20161104

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg, Anette Hill, Anne Lise Ellingsæter, Annick Prieur, Beverly Skeggs, Catherine Kohler Riessman, Hanne Petersen, Jane Flax, Karin Widerberg, Kathy Charmaz, Liv Finstad, Susan Wright, Vron Ware

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I Den obalanserade hierarkin beskrivs ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. De diskuterade med doktoranderna om deras…
Köp här

Isbn: 9789186980405

Utgivningsår: 20071215

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
“Har det blåst?”, frågar någon en skogsägare i mars 2005. I januari samma år försvann nästan all hans skog. Stormen Gudrun drog fram med vindbyar på upp till 46 meter per sekund. Skogsägarna i Kronobergs län var särskilt drabbade. Enligt Skogsvårdsorganisationens flyginventering skadades totalt 69,7…
Köp här

Isbn: 9789186980566

Utgivningsår: 20110429

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Ann-Mari Sellerberg, Vesa Leppänen, Tobias Linné

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Att vara skogsägare idag innebär en sammansatt roll. Skogsägaren är skogsarbetare, företagare, traditionsbärare och naturvårdare. Boken är baserad på 50 ljudinspelade intervjuer med äldre skogsägare som var mellan 65 och 90 år. Intervjuerna påbörjades i skogsägarnas hem och fortsatte ofta som promenadintervjuer då…
Köp här

Isbn: 9789186980719

Utgivningsår: 20190531

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av: Erika Andersson Cederholm, Fredrik Nilsson, Charlott Nyman, Ann-Mari Sellerberg-Persson, Ove Svensson, Peter Svensson, David Wästerfors

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Pengar är en stor del av vår vardag, men det är sällan vi talar om dem i annat än ekonomiska termer. I denna antologi står pengars sociala och kulturella värden i centrum. Människors upplevelser och hantering av pengar i vardagliga sammanhang skildras genom nio empiriska undersökningar. Boken vänder sig till studenter…
Köp här

Isbn: 9789144063591

Utgivningsår: 20060905

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA