Bläddra
Sökresultat för Anna Götlind... Rensa filter?

av: Ingrid Åsgård, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind, Katarina Olsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är…
Köp här

Isbn: 9789127454231

Utgivningsår: 20200303

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Marianne Abrahamsson, Maria Bergman, Anna Götlind, Peter Kinlund, Göran Körner, Per Lindberg, Anna Lena Stålnacke

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är…
Köp här

Isbn: 9789127457485

Utgivningsår: 20210507

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Anna Götlind

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Den 14 mars 2010 fyllde Svensk sjuksköterskeförening hundra år. Dess historia berättas i denna bok, Svensk sjuksköterskeförening 100 år – bilder av sjuksköterskan . Vi möter föreningen i ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: hur föreningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den…
Köp här

Isbn: 9789172056336

Utgivningsår: 20100301

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BB

av: Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Med Källor & källkritik får eleverna fördjupa och bredda sina kunskaper om olika historiska källor och källkritik, men också om människor i det förflutna. De får öva på att granska, tolka och värdera källor och lära sig att en historisk källa kan berätta om flera olika saker, beroende på vilken fråga vi…
Köp här

Isbn: 9789127451599

Utgivningsår: 20180713

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Anna Götlind, Helena Kåks

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod
På vinden stod Bönhus-Annas bruna tofflor. De såg nästan nya ut. I femtio år hade Anna varit död. Lika länge hade tofflorna stått på vinden. Vad får en att stanna upp inför ett par gamla tofflor? Kanske det faktum att tofflorna bär på en berättelse. Till stora delar kan den bara anas, men den finns där som en glimt…
Köp här

Isbn: 9789127097605

Utgivningsår: 20040420

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Anna Götlind

Kategorier: Historia och arkeologi
PULS Historiska källor om barn handlar om hur du och dina elever kan hitta och förstå olika historiska källor. Författaren berättar också om hur hon som forskare använder källor för att förstå hur barn och deras familjer levde under olika tider i Sverige. I boken finns exempel på 20 typiska källmaterial från olika…
Köp här

Isbn: 9789127445536

Utgivningsår: 20160225

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Anna Götlind, Magnus Linnarsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Vetenskapsmetod
Den här boken ger ovärderlig hjälp för alla som ska skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats. Att kunna hantera formalia är en viktig del av det professionella vetenskapliga hantverket och förtjänar samma uppmärksamhet som andra delar av forskningsprocessen. I Konsten att skriva en fotnot diskuteras detaljfrågor…
Köp här

Isbn: 9789144103365

Utgivningsår: 20150521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Götlind

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Under 1700- och 1800-talet skedde en rad omvälvande förändringar i Sveriges näringsliv. Dalarna utgjorde inget undantag från det allmänna mönstret. Sålunda hade vid sekelskiftet 1900 stora industriella enheter, som Grängesbergsbolaget, Domnarvets Jernverk och Avesta Jernverk, kommit att ersätta de små hyttorna och…
Köp här

Isbn: 9789178442997

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Monica Andersson, Björn Badersten, Britt-Marie Salmén, Laila Reppen, Jan Garnet, Karloina Keyzer, Martin Rörby, Johan Mårtelius, Per Wirtén, Sara L Bränström, Anna Gustafsson, Ulf Sörenson, Andreas Pemer, Sven Lilja, Mats Berglund, Mats Hayen, Anna Götlind, Klas Åmark, Herman Schück, Ann-Charlotte Backlund

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Torg, gator, öppna platser, trottoarer, kajer, gårdar och gallerior: stadens offentliga rum är många. Så länge Stockholm funnits har torg och andra platser varit stockholmarnas gemen-samma utrymmen. Handel, utbyte, brott och straff, maktens uppvisningar och politiska protester har alltid letat upp fria ytor i…
Köp här

Isbn: 9789185581559

Utgivningsår: 20111108

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BB

av: Anna Götlind, Rolf Lind

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Bilden av sockenbarnen är ofta mörk. De säljs till lägstbjudande på auktion, far illa i olika fosterhem och blir i vissa fall märkta för livet. Genom att på mikronivån följa ett sockenbarn genom livet kan författarna visa på nyanser och alternativa berättelser. Allt var inte mörkt. I sockenbarnets liv kunde det också…
Köp här

Isbn: 9789170313134

Utgivningsår: 20190523

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av: Ingrid Åsgård, Katarina Olsson, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är…
Köp här

Isbn: 9789127459281

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: LB

av: Anna Götlind, Marko Lamberg, Heiko Droste, Lotta Fernstål, AnnaSara Hammar, Minja Hjort, Charlotte Hyltén-Cavallius, Bo Larsson, Marianne Larsson, Marie Lennersand, Sven Lilja, Ann Nehlin, Jonas M. Nordin, Pontus Rudberg, Magnus Öhlander

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Stockholm har alltid lockat till sig människor som bara stannat tillfälligt i staden. Många har kommit som turister, eller för att arbeta eller studera en begränsad period. Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir huvudstaden första anhalten på en resa mot ett…
Köp här

Isbn: 9789170312991

Utgivningsår: 20170905

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Åsgård, Katarina Olsson, Göran Körner, Per Lindberg, Marianne Abrahamsson, Anna Lena Stålnacke, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är…
Köp här

Isbn: 9789127459298

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EB

av: Anna Götlind, Helena Kåks

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Mikrohistoria är ett historievetenskapligt perspektiv, där utgångspunkten kan vara till exempel en plats, en händelse, en grupp människor eller en enskild individ. I mikrohistoria ses människor som självständiga aktörer och historikern lyfter fram ansikten i mängden. På så sätt blir det möjligt att dels ge liv åt den…
Köp här

Isbn: 9789144094571

Utgivningsår: 20140612

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anette Andersson, Stefan Casta, Anna Götlind, Bengt Sandin, Eva Nordlinder, Sara Backman Prytz, Helena Hörnfeldt, Anna Wennergren, Björn Sjöblom, Karin Helander, Rickard Jonsson, Boel Westin

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Redaktör: Catharina Hällström Boken är baserad på 2016 års barnkultursymposium vid Centrum för barnkulturforskning och belyser och diskuterar förhållandet mellan nu och då i barnkulturen. Forskare från olika discipliner, universitet och högskolor samt författare, regissörer och andra kulturskapare presenterade olika…
Köp här

Isbn: 9789198232325

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Centrum för barnkulturforskning

Mediatyp: BC

av: Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Kort om ämnesinnehållet Intresseväckande arbetsområden om historia från forntid till år 1900. Historiska källor med arbetsuppgifter, till varje historisk epok. Varje arbetsområde sammanfattas i ett repetitionskapitel. Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll Digilär Historia är ett omfattande och engagerande…
Köp här

Isbn: 9789198442403

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Digilär AB

Mediatyp: EB