Bläddra
Sökresultat för Anna Hellberg... Rensa filter?

av:Anna Hellberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Förskolan Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Trauma och chock
Traumamedvetenhet i förskolan vänder sig till den som möter barn som varit utsatta för svåra påfrestningar och trauma. Det kan handla om barn som upplevt krig och flykt, barn som bevittnat eller utsatts för våld och övergrepp eller barn som upplevt omsorgssvikt. Boken är indelad i två delar. Den första delen har en mer…
Köp här

Isbn: 9789144117355

Utgivningsår:20170510

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Hellberg Björklund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Psykologi i förskolans vardag är den första boken som på ett överskådligt och heltäckande sätt belyser psykologiska teorier och infallsvinklar kring barnen i förskolan. Boken syftar till att introducera läsaren i olika relevanta ämnen och teorier samt till att kunna fungera som en handbok i förskolan när man snabbt…
Köp här

Isbn: 9789144110196

Utgivningsår:20151125

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Hellberg Björklund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I boken Föräldrasamverkan i förskolan beskriver författaren hur vi genom att reflektera och resonera kring bemötande, relationer och kommunikation lägger grunden för en god föräldrasamverkan. Hon förklarar hur vi kan prata om barn med föräldrar och hur vi kan agera när samverkan är svårare. Vi får verktyg för hur vi…
Köp här

Isbn: 9789177412700

Utgivningsår:20210813

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anna Hellberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur påverkas barn av svåra händelser och starka påfrestningar? När krisen drabbar förskolan är tänkt att fungera som en enkel handbok för förskolechefer och pedagoger. Bokens sju kapitel avser att tillsammans ge en överblick över vad vi behöver ta i beaktande när kriser drabbar eller berör förskolan. Det kan handla om…
Köp här

Isbn: 9789144125466

Utgivningsår:20180313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Hellberg Björklund, Rebecca Lindberg

Kategorier: Förskolan Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildning: administration och organisation
Vikarie i förskolan är en konkret och tydlig bok som består av två delar: vardagen i förskolan och fakta om förskolan. I den första delen berörs vikarieuppdraget bland annat i relation till förskolans uppdrag. Här presenteras en vanlig dag på förskolan, exempel på aktiviteter och sånger samt förhållningssätt: Hur…
Köp här

Isbn: 9789144129839

Utgivningsår:20201201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC