Bläddra
Sökresultat för Anna Singer... Rensa filter?

av: Anna Singer, Margareta Brattström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man ska gå tillväga i denna situation. De ger uttryck för en…

Isbn: 9789177370666

Utgivningsår: 20200819

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa tillgodoseendet av ett barns behov och intressen ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga…

Isbn: 9789139115465

Utgivningsår: 20190321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789176784549

Utgivningsår: 20001115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Juridik Särskilda rättsområden
Barnets bästa – tillgodoseendet av barnets behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn…

Isbn: 9789139109921

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Maarit Jänterä-Jareborg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala grupper
Barns situation och rättigheter engagerar. Ändå överraskades många, inte minst bland landets jurister, när statsminister Stefan Löfven i sin första regeringsförklaring i oktober 2014 gjorde klart att konventionen om barnets rättigheter, antagen inom FN år 1989, skulle inkorporeras med svensk lagstiftning. Syftet var…

Isbn: 9789177370154

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok. Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står…

Isbn: 9789177372080

Utgivningsår: 20220824

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Margareta Brattström, Anna Singer

Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap skall fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man skall gå tillväga i denna situation. De ger uttryck…

Isbn: 9789176786338

Utgivningsår: 20060821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Singer, Margareta Brattström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man ska gå tillväga i denna situation. De ger uttryck för en…

Isbn: 9789176788967

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anna Singer

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok. Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står…

Isbn: 9789177370680

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Göran Ewerlöf, Tor Sverne, Anna Singer

Redogör för hur principen om barnets bästa kommit till uttryck i föräldrabalkens regler om vårdnad, boende och umgänge, hur tvister mellan föräldrarna i dessa frågor skall avgöras och hur socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga förhållanden utformats. Vidare behandlas regleringen…

Isbn: 9789139107026

Utgivningsår: 20040817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Margareta Brattström, Anna Singer

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap skall fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man skall gå tillväga i denna situation. De ger uttryck…

Isbn: 9789176786680

Utgivningsår: 20070806

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC