Bläddra
Sökresultat för Ariel Förlag... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789197554008

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187605222

Utgivningsår: 20150916

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Att tänka kritiskt. Att kritiskt granska. Att kunna kritisera och kunna ta kritik. Kritiken är ett fundament i den moderna tillvaron, grundläggande för individers såväl som institutioners självförståelse. Sedan upplysning­ ens sjuttonhundratal har vi levt i »kritikens tidsålder«. Men tänk om denna era nu är på väg att…
Köp här

Isbn: 9789187605420

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197757812

Utgivningsår: 20111015

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789187605338

Utgivningsår: 20170804

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197757850

Utgivningsår: 20101010

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Axel Andersson

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kärnkraftsfrågor Miljön
Det använda kärnbränslet kommer att vara giftigt i 100 000 år en evighet med mänskliga mått mätt. Samtidigt står planeten inför flera andra spektakulära effekter av mo­ dernitetens självskadebeteenden. Kärnvapenkrigets ome­ delbara utplåning har återetablerats som ett hot och klimat­ krisen har blivit en ny suicidal…
Köp här

Isbn: 9789187605444

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Tatjana Brandt, Susanne Christensen, Pauliina Haasjoki, Elisabeth Hjorth, Maimouna Jagne-Soreau, Johanne Lykke Holm, Peter Mickwitz, Magnus William-Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Köp här

Isbn: 9789187605291

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197554039

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187605260

Utgivningsår: 20161007

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Alejandra Pizarnik, Magnus William-Olsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

Isbn: 9789187605314

Utgivningsår: 20170712

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Olga Tokarczuk

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur i översättning Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
»Poland is a country which has popped up on the map of Europe from time to time though never quite in the same place twice«, heter det i en av böckerna i biblioteket på det skotska godset.  Det är i slutet av nittiotalet, en ung polsk författarinna befinner sig i Skottland, inbjuden på ett slags privatstipendium av en…
Köp här

Isbn: 9789187605369

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197554046

Utgivningsår: 20071101

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Inga Abele

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: historiska berättelser
Vidjemunken är en intensivt lyrisk historisk roman, vävd kring den lettgalliske aktivisten Francis Sebalds. Han föds i en enkel bondfamilj i 1860-talets Lettgallen nu en avkrok i det ryska imperiet, som nyss befriats från livegenskapen, men fortfarande lider av det brutala sociala och kulturella förtrycket. Sebalds…
Köp här

Isbn: 9789187605390

Utgivningsår: 20181022

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BB

av: Axel Andersson, Alexander Svedberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Det kritiska verket står inför ett epokskifte. På väg in i den post­digitala offentligheten möter vi förhållanden där bekanta kategori­er, som vi lärt oss att betrakta som dikotomier, inte längre utgör varandras motsatser. I kölvattnet träder nya hybridformer och gränssnitt fram. Framtidens kritik är ett essäistiskt…
Köp här

Isbn: 9789187605345

Utgivningsår: 20180215

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Liza Aleksandrova-Zorina

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Ryssland har internet spelat en stor roll i formandet av alternativa offentligheter – både för att möjligheten att publicera sig digitalt helt enkelt erbjudit en lösning på problemet att »nå ut« i det stora landet, och för att det utgjort en fristad i ett med tiden allt hårdare ideologiserat och statstyrt…
Köp här

Isbn: 9789187605437

Utgivningsår: 20181108

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Sergej Lebedev

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap
Den 13 december 2016 greps den karelske historikern Jurij Dmitrijev i sitt hem i Petrozavodsk. Dmitrijev är ordförande i den karelska avdelningen av människorättsorganisationen Memorial, vars främsta uppgift är att kartlägga de människorättsbrott som begicks av Sovjetregimen. I egenskap av lokalhistoriker har Dmitrijev…
Köp här

Isbn: 9789187605352

Utgivningsår: 20180520

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Carin Franzén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Subjektiviteten är inget i sig. Den uppstår när vi svarar på de sociala mekanismer som tilltalar oss som subjekt. Denna insikt är utgångspunkten för Carin Franzén nedslag i subjektivitetens historia. Författaren pekar på den slående likheten mellan 1600-talets franska salongskultur och vår egen av sociala medier och…
Köp här

Isbn: 9789187605413

Utgivningsår: 20181210

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Nydahl, John Swedenmark, Gunilla Röör, Sá Cavalcante

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Frågan om konstens kunskapsvärde har sällan varit så aktuell som nu. Å ena sidan tycks samhället i allt högre utsträckning jämställa konst med förströelse, å den andra akademiseras de konstnärliga utbildningarna, och den så kallade »konstnärliga forskningen« etableras som akademisk disciplin. Men i vad mån kan konsten…
Köp här

Isbn: 9789197993852

Utgivningsår: 20130220

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Andrij Osavoljuk

Kategorier: Film Konst Politik och statsskick Politiskt förtryck och förföljelse Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda filmregissörer, filmskapare Scenkonst och film
Sedan den fjortonde maj i år hungerstrejkar den ukrainske film­regissören Oleg Sentsov, som sedan 2015 avtjänar ett tjugo­årigt fängelsestraff i Ryssland, dömd på fabricerade anklagelser för terroristbrott på Krim efter den ryska annekteringen av halvön 2014. Hans krav är att samtliga ukrainska politiska fångar i…
Köp här

Isbn: 9789187605383

Utgivningsår: 20180716

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187605031

Utgivningsår: 20140523

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BB

av: William-Olsson Magnus, Ouzounidis Christina, Hjertström Lappalainen Jonna, Håfström Jan, Persson Mats

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
I vardagen är »metod« ett ord med motstridiga konnotationer. Å ena sidan signalerar det noggrannhet, trovärdighet och pålitlighet, å den andra tråkighet och brist på spontanitet. Grekiskans methodos är sammansatt av leden meta (»efter«) och hodos (»väg«). Alltsedan människan började tänka över hur kunskap vinns har…
Köp här

Isbn: 9789187605048

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars-Gunnar Bodin, Loulou Cherinet, Åsa Elieson, Helena Granström, Mats Rosengren, John Swedenmark

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Konstnärer avkrävs i allt högre uträckning ett förnuftigt förhållande till skapandet. I mötet med utbildning, forskning och ansökningar tvingas konstnärer att reflektera, referera och beskriva sina verksamheter. Den kunskapsteoretiska apparat som de därmed påtvingas är hämtad från filosofins och vetenskapernas…
Köp här

Isbn: 9789187605185

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Ted Kooser

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Ted Kooser, född 1939 i Iowa, bosatt under större delen av sitt liv i Nebraska. Den amerikanska mellanvästerns poetiske krönikör, Poet Laureate i USA under åren 2004?2006. Urvalsvolymen “Det här är alltså Nebraska” är hans första på svenska. Per Helge, född 1945 och bosatt i Västerfärnebo, Västmanland,…
Köp här

Isbn: 9789187605079

Utgivningsår: 20140625

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Lilja

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Erfarenheten av rytm är en av våra mest grundläggande. Den återkommer i alla tänkbara skalor ? från hjärtats slag och kroppens rörelser till dagarnas och årstidernas gång. Rytmen är därför också ett av de kraftfullaste redskapen vi förfogar över för att förstå och strukturera världen. Medvetet och omedvetet ordnar vi…
Köp här

Isbn: 9789187605093

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC