Bläddra
Sökresultat för Arkiv förlag/A-Z förlag... Rensa filter?

av: Majsa Allelin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så? Det svenska utbildningsväsendet har radikalt förändrats under de senaste trettio åren. Vi har fått en tydlig marknadsanpassning av skolornas etablering och organisering och därmed en skarp konkurrens om…
Köp här

Isbn: 9789179243289

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets resurser samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789179243036

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart J. Lundqvist

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789179242886

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill…
Köp här

Isbn: 9789179242121

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Juridik
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av människorna, något som går igen på en rad områden, från 1600-talet och framåt: skolväsendet, arméerna och fabrikerna. En äldre form av maktutövning ersätts av en ny och än mer…
Köp här

Isbn: 9789179241698

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Sven E O Hort (f.d. Olsson)

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden I-II gives a comprehensive account of the global invention of the welfare state, from the far north of the West to the global East and Southeast, and from its social policy origins to the most recent challenges from civil society. This first volume includes four…
Köp här

Isbn: 9789179242565

Utgivningsår: 20140131

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Idén om att utifrån värden som förnuft, frihet och jämlikhet omgestalta hela samhället kan te sig förlegad i en tid när utopierna har dödförklarats. Det råder en utbredd skepsis mot möjligheten att driva en rationellt grundad reformpolitik som vill något mer än att anpassa sig till särintressen och marknadens krav.…
Köp här

Isbn: 9789179243166

Utgivningsår: 20181116

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jessica Hansen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall. Det…
Köp här

Isbn: 9789179242312

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ingrid Sahlin

Kategorier: Juridik
Förebyggande arbete framhålls ofta som något nytt, positivt och rationellt. Det rättfärdigar insatser som annars skulle ifrågasättas. Samtidigt som statsmakten framhåller brottspreventionens värde har dock en rad verksamheter och förhållanden som förebygger brott skurits ned eller avvecklats. Ingrid Sahlin diskuterar i…
Köp här

Isbn: 9789179241322

Utgivningsår: 20000301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Marta Szebehely

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare…
Köp här

Isbn: 9789179240820

Utgivningsår: 19950501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Charles Tilly

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför är alla moderna samhällen ojämlika? Är det något som är önskvärt eller av naturen givet, eller kan det reformeras bort? I denna internationellt mycket uppmärksammade bok försöker den amerikanske historikern och sociologen Charles Tilly förklara hur skillnader mellan grupper av människor skapas och…
Köp här

Isbn: 9789179241353

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Sturesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789188830241

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Ch. Karlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den moderna arbetslivsforskningen har länge stått inför ett besvärande problem: det finns ingen definition av dess mest centrala begrepp, arbete. I denna bok analyserar Jan CH Karlsson arbetsbegreppets användning inom samhällsvetenskapen och klargör en rad avgörande motsättningar. Som förslag till lösning förordar han…
Köp här

Isbn: 9789179240110

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Lund

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Ridån går upp. Skådespelarna blickar ut över salongens välfyllda rader. Publiken riktar sin uppmärksamhet mot scenen. Scen möter salong och salong möter scen, olika sociala världar möts och bryts mot varandra. En väv av intentioner, förväntningar, erfarenheter och tolkningar formar mötet mellan teatern och publiken.…
Köp här

Isbn: 9789179242114

Utgivningsår: 20080115

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Elinor Ostrom

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Hur ska vi gemensamt kunna använda och samtidigt vårda världens resurser på ett för framtiden hållbart sätt? Det framstår allt mer som mänsklighetens verkliga ödesfråga. I sin epokgörande bok Allmänningen som samhällsinstitution (Governing the Commons) analyserar Elinor Ostrom de situationer där människor gemensamt…
Köp här

Isbn: 9789179243326

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ferdinand de Saussure

Kategorier: Språk och lingvistik
Kräver väl ingen närmare presentation.
Köp här

Isbn: 9789150402162

Utgivningsår: 19700101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Berit Andersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Drogmissbruk har länge varit ett expertområde för behandlare och behandlingsforskare, som bara har ställt frågan hur missbrukaren ska bli fri från missbruket. I detta socialpsykologiska pionjärarbete ställs andra frågor, ur andra perspektiv: Vad är missbruk? Hur lever missbrukare? Hur uppstår och förändras missbruk?…
Köp här

Isbn: 9789179240653

Utgivningsår: 19911001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Erik Bengtsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Världens jämlikaste land? gör ekonomhistorikern Erik Bengtsson upp med den svenska självbilden av jämlikhet som ett nationellt särdrag med djupa rötter in i folksjälen och att 1900-talets välfärdssamhälle organiskt växt fram ur detta naturgivna tillstånd. Utifrån ekonomisk och historisk forskning visar han hur…
Köp här

Isbn: 9789179243371

Utgivningsår: 20200907

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, “Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Norbert Elias, John L Scotson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London försöker anpassa sig till stadsdelen? Följden blir en konflikt och maktkamp mellan “etablerade”, de gamla familjerna, och de nyinflyttade, “outsiders”, om hur man ska bete sig för att…
Köp här

Isbn: 9789179242305

Utgivningsår: 20110112

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Peterson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Under 1970-talet införde engelska tränare nya spelsystem inom svensk fotboll. Fotbollförbundet bekämpade lidelsefullt det osvenska spelsättet men med framgångarna för klubbar som Malmö FF, IFK Göteborg och Halmstads BK föll alla traditionalistiska försvarsmurar. Tomas Peterson väver samman spelsystem, professionalism…
Köp här

Isbn: 9789179240745

Utgivningsår: 19930201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Roland Barthes

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
I sin inledning till den här boken sktiver Roland Barthes: Hébert började aldrig ett nummer av Pére Duchêne utan att stoppa in ett antal fan och helvete. Dessa kraftuttryck hade ingen egentlig innebörd, de gav bara en antydan. Om vad? Om en hel revolutionär situation. Där har vi alltså ett exempel på ett skrivsätt som…
Köp här

Isbn: 9789150401165

Utgivningsår: 19660101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Fotografi Konst
This book is the result of one man’s pure fascination for art, urban environments and beauty in the widest sense of the word. In shades of black, blue and brown, and in the spirit of Brassai and Doisneau, he takes us on a photographic tour, an imaginative play of light and shadows, to some of the cities that he…
Köp här

Isbn: 9789197800013

Utgivningsår: 20130923

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Ulla Melin Emilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ulla Melin Emilsson har skrivit en bok om hur vardagen gestaltas i tre olika gruppboenden för dementa. Hon beskriver hur dementa och vårdbitrden faktiskt handlar i olika situationer och försöker ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag som utgår från relationerna dels mellan vårdare och vårdtagare, dels inom dessa…
Köp här

Isbn: 9789179241100

Utgivningsår: 19980601

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Wolfgang Schivelbusch

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Wolfgang Schivelbusch tar i Järnvägsresandets historia läsaren med på en ständigt överraskande färd genom det nya samhälle som järnvägsresandet skapat. Järnvägen bidrog inte bara till att bana väg för den industriella revolutionen, utan ändrade också människors vardagsliv och sociala relationer, deras upplevelser av…
Köp här

Isbn: 9789179241070

Utgivningsår: 19980501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Maria Törnqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Såklart jag är feminist, men könskvotering är verkligen att gå för långt! De flesta är idag överens om att jämställdhet är viktigt. Men vad menar vi när vi pratar om det jämställda samhället? Vilka krav kan ställas i jämställdhetens namn? Och var går gränsen för de visioner och förändringar som vi kan enas om? I den…
Köp här

Isbn: 9789179242053

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Jacobsen

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Kulturvetenskap och medievetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor
In Communicating Care: The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns, Lisa Lindén examines three state-funded human papillomavirus (HPV) campaigns in Sweden. She shows that they include and articulate a range of different forms of care that are not limited to just asking people to “take care of…
Köp här

Isbn: 9789179242787

Utgivningsår: 20160513

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Elin Bommenel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
År 1942 hade 99,99 procent av Sveriges värnpliktiga karies. Den 1938 införda folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder. Mot den bakgrunden fick Medicinalstyrelsen i uppdrag av regeringen att klargöra orsakerna till karies. På Vipeholms statliga sjukhus för…
Köp här

Isbn: 9789179241995

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Society today seems obsessed with the human brain. It has become a crucial component in our culture, for people’s attitudes to themselves and others, and for how they should plan their lives. Modern neuroscience has a great impact on society, not only on medical treatments but also on existential questions such…
Köp här

Isbn: 9789179242930

Utgivningsår: 20171123

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Nilsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Med början under 1960-talet skedde en påtaglig radikalisering av tjänstemännens fackliga organisationer, som alltmer kom att närma sig LOs värderingar i fackliga frågor. Tommy Nilsson visar hur denna utveckling sammanhängde med att tjänstemännens och arbetarnas arbetsvillkor blev alltmer likartade i fråga om löner,…
Köp här

Isbn: 9789185118977

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Theodor W. Adorno

Kategorier: Konst Musik
Adorno är den förste marxist som tagit sig an musiken och dess sociologi. Med dessa tolv föreläsningar tränger han in i olika fenomen som rör musikvärlden utan att för ett ögonblick tappa kontrollen över dess förutsättningar — ekonomi, ideologi och kulturell status. Adorna arbetade med den musik som låg honom…
Köp här

Isbn: 9789150404128

Utgivningsår: 19760101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Christian Berggren

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Christian Berggren ger här en ytterst inträngande skildring av biltillverkningens utveckling under detta århundrade, alltifrån fordismens löpande band fram till Toyota-systemet. Ett centralt tema i boken är vidare den produktionstekniska och arbetsorganisatoriska utvecklingen inom Volvo och Saab, från Kalmarverken till…
Köp här

Isbn: 9789179240523

Utgivningsår: 19900501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Svante Lundberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok handlar främst om de latinamerikanska flyktingar som kom till Sverige och andra västeuropeiska länder på 70-talet. En stor del av dem var unga och högutbildade och tillhörde en politisk generation som kan jämföras med den som i Europa ofta kallas 68-generationen. Vad hände med dem i exilen? I begreppet…
Köp här

Isbn: 9789179240424

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Claude Lévi-Strauss

Kategorier: Historia och arkeologi
Claude Lévi-Strauss etnografiska och litterära klassiker Spillror av paradiset kommer i reviderad upplaga med fler bilder och ett nyskrivet förord av antropologen Christer Lindberg. I denna förunderliga, skarpsynta och personliga reseskildring berättar Lévi-Strauss om sin vistelse hos indianstammar i det inre av…
Köp här

Isbn: 9789179241360

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Michel Foucault är en central gestalt i den europeiska intellektuella diskussionen genom sina framställningar av vansinnets, fängelsets och sexualitetens historia. Hans första stora arbete var just Vansinnets historia (Histoire de la folie à l’âge classique). Det franska originalet publicerades 1961 och boken är…
Köp här

Isbn: 9789179242268

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag, Editions Gallimard

Mediatyp: BC

av: Jean-Paul Sartre

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna bok skrevs 1957 och markerar Sartres övergång från den renodlade existentialismen till en marxism på denna grund. Hans huvudproblem är hur man skall förklara förhållandet mellan individ och samhällsutveckling, subjekt och struktur, hur man skall “återerövra människan inom marxismen”. Till frågan om…
Köp här

Isbn: 9789185118632

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Frida Wikström

Kategorier: Den medicinska professionen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Psykiatrin har historiskt präglats av två stora rörelser: en som ledde människorna in till institutionerna och en som ledde dem ut. Denna bok behandlar den rörelse som ledde människorna ut. Under 1900-talets andra hälft öppnades de psykiatriska sjukhusen upp och delar av verksamheten förlades i samhället utanför. I Att…
Köp här

Isbn: 9789179243180

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Boel Lindberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boel Lindbergs bok följer sångstunderna i den svenska skolradion åren 1934–69. De var under denna period de mest populära och efterfrågade programmen i skolradions sändningar. Genom dem spreds en gemensam repertoar över hela landet. Nya textförfattare och sångkompositörer moderniserade den svenska skolsången…
Köp här

Isbn: 9789188830104

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Franzén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det omfattande svenska bostadsbyggandet efter andra världskriget utgick från grannskapsenheter med tusentals människor, skola, köpcentrum, daghem, samlingslokaler och andra institutioner. Ambitionen var att bygga goda bostäder och dessutom skapa förutsättningar för denokratiskt samverkande kollektiv. Med…
Köp här

Isbn: 9789179240752

Utgivningsår: 19931101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Thomas Malm

Kategorier: Historia och arkeologi
Myt och verklighet har vävts samman i otaliga färgstarka berättelser om Tahiti och dess övärld. Tahiti har förknippas med exotisk romantik, äventyrliga upptäcktsfärder och märkliga levnadsöden — och under senare år även med Frankrikes kontroversiella kärnvapenprov. Thomas Malms bok skildrar hur det kom sig att…
Köp här

Isbn: 9789179241575

Utgivningsår: 20030501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC