Bläddra
Sökresultat för Arkiv förlag/A-Z förlag... Rensa filter?

av: Lennart J. Lundqvist

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy
Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den här boken diskuterar Lennart J. Lundqvist fyra olika sätt att möta den kommande globala resursknappheten. Oavsett vilken modell vi väljer måste den bygga på medborgarnas delaktighet…
Köp här

Isbn: 9789179242886

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Therborn

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets resurser samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789179243036

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Majsa Allelin

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. Hur blev det så? Det svenska utbildningsväsendet har radikalt förändrats under de senaste trettio åren. Vi har fått en tydlig marknadsanpassning av skolornas etablering och organisering och därmed en skarp konkurrens om…
Köp här

Isbn: 9789179243289

Utgivningsår: 20190830

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Norbert Elias, John L Scotson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad sker i ett vanligt bostadsområde i en engelsk industristad när en grupp nyinflyttade arbetare från London försöker anpassa sig till stadsdelen? Följden blir en konflikt och maktkamp mellan “etablerade”, de gamla familjerna, och de nyinflyttade, “outsiders”, om hur man ska bete sig för att…
Köp här

Isbn: 9789179242305

Utgivningsår: 20110112

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jessica Hansen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur går det till att mobilisera människor och resurser i ett svenskt lokalsamhälle? Jessica Hansen analyserar i denna bok hur det gick till när en ideell förening i Hovmantorp, en medelstor ort i det småländska industribältet, lyckades få fram tillräckligt med resurser för att få till stånd en allaktivitetshall. Det…
Köp här

Isbn: 9789179242312

Utgivningsår: 20110202

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Marta Szebehely

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens vardag. Hon diskuterar inneboende problem i den offentliga äldreomsorgen men också betingelserna för att hemtjänstens vardagliga möten blir tillfredsställande för både vårdare…
Köp här

Isbn: 9789179240820

Utgivningsår: 19950501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har högre utbildning aldrig varit mer lättillgänglig än i dag. Runt hälften av alla gymnasister går vidare till högskola och universitet. Men de ursprungliga förhoppningarna om ökad social rörlighet och utjämnade klasskillnader har inte uppfyllts. Rekryteringen är fortfarande tydligt klassbetingad och därtill…
Köp här

Isbn: 9789179242121

Utgivningsår: 20080910

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Sturesson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle revolutionera undervisningen: tv. Kvar finns nu bara tomma hållare för tv-skärmarna och en replokal för akademiska kören med hydrauliskt golv — den gamla tv-studion. Den här boken…
Köp här

Isbn: 9789188830241

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Marx

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Kapitalets” första bok, “Kapitalets produktionsprocess”, är den mest kända och lästa delen av detta väldiga verk. Men första boken vilar på och förutsätter de teorem som formuleras i andra och tredje boken, särskilt vad gäller kapitalismens återkommande kriser. Tredje boken, “Den…
Köp här

Isbn: 9789150400540

Utgivningsår: 19780101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Ingrid Lindell

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I denna studie diskuterar Ingrid Lindell hur utbildningsprogramverksamheten påverkade utvecklingen av välfärdssamhället och vilken roll den spelade som politiskt fenomen. Ett centralt tema är Skolradions och Utbildningsradions dubbla uppgift — att utbilda och att folkbilda — från Radiotjänsts grundande fram…
Köp här

Isbn: 9789188830227

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Staffan Laestadius

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Organiseras industrin så att de som arbetar i den kan utnyttja sin kreativitet och utveckla de processer och produkter de ägnar sig åt? Eller är det så att man förslösar mänsklig begåvning och kreativitet inom den industriella produktionen och kanske rent av bidrar till att fördumma dem som arbetar där? Med…
Köp här

Isbn: 9789179240738

Utgivningsår: 19921201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Franzén

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Mellankrigstidens rumsliga och klassmässiga förhållanden på Söder i Stockholm skapade förutsättningar för en speciell folklig kultur. Här återskapas det livet, som det levdes från tidig morgon till sen natt och efter årstidernas växlingar. Med hjälp av ett omfattande livshistoriskt material skildras faserna i…
Köp här

Isbn: 9789179240721

Utgivningsår: 19921001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Hossein Sheiban

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Den sociala bostads- och markpolitik som dominerade den svenska stadsplaneringen under huvuddelen av 1900-talet har försvagats. Sedan mitten av 1980-talet kan man på många områden se en återgång till synsätt och förhållanden som rådde under det industriella genombrottets årtionden. I denna bok behandlas framväxten av…
Köp här

Isbn: 9789179241551

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Ch Karlsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Arbetslivsforskningen har länge saknat en definition av sitt mest centrala begrepp. Vad är “arbete”? Som abstrakt begrepp formulerades det med den begynnande kapitalismen, men fick snart så många innebörder att få verkligen visste vad det stod för. Så småningom blev arbete detsamma som lönearbete, för att…
Köp här

Isbn: 9789179242480

Utgivningsår: 20130118

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Raymond Williams

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Idag har miljontals människor tillgång till mer dramatik under en enda kväll än de förr skulle ha haft under ett helt år eller kanske en livstid. En kvälls underhållning är inte längre ett enda evenemang, utan ett helt flöde av komedier, dokumentärer, lekprogram, nyheter, reklam, sport, långfilmer Vi reflekterar inte…
Köp här

Isbn: 9789179241520

Utgivningsår: 20011201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Jonas Lindström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I Östeuropas städer ser vi tydliga spår av de postsovjetiska samhällenas förvandlingar. Vilken roll spelar erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden för dessa omstruktureringsprocesser? Jonas Lindström ger en bred och ingående skildring av de senaste decenniernas förnyelseprocesser av den lettiska…
Köp här

Isbn: 9789179242428

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Franz Mehring

Kategorier: Historia och arkeologi
Franz Mehring (1846–1918) var en av den tyska socialdemokratins ledande marxistiska vetenskapsmän och polemiker. Särskilt ägnade han sig åt att slå hål på olika patriotiska legendbildningar och historieförfalskningar. Ett av de främsta verken i denna genre är biografin över Gustaf II Adolf, som skrevs 1894 till…
Köp här

Isbn: 9789185118137

Utgivningsår: 19790101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Roland Barthes

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Innehåll: Värld och sakvärld; Objektiv — objektbestämd — litteratur; Baudelaires dramatik; Den blinda Mor Courage; Brecht-revolutionen; Teaterdräktens patologiska tillstånd; Bokstavlig litteratur; Att spela antik teater; Avant-garde — i spetsen för vad slags teater; Brecht-kritikens uppgifter; Att…
Köp här

Isbn: 9789150401158

Utgivningsår: 19670101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Dansk film i krydsfeltet mellem samarbejde og konkurrence ser nærmere på de seneste 10-15 års udvikling i den danske filmbranche. Udviklinger som denne har sjældent en enkelt årsag eller skyldes en enkelt faktor, ligesom udviklingen sjældent er en og den samme under en periode, men snarere præget af flere og ofte…
Köp här

Isbn: 9789197798600

Utgivningsår: 20090617

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Mike Davis

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Ingen världsstad har blivit mer älskad och mer hatad än Los Angeles. Entusiasterna hävdar att den har allt. Belackarna ser den som en ständigt solbelyst avstjälpningsplats där människor förruttnar utan att märka det. För Mike Davis, författaren till denna intensiva, stilistiskt säkra och vittomspännande…
Köp här

Isbn: 9789179241094

Utgivningsår: 19981001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BB

av: Boel Lindberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
John Fernström (1897–1961) blev en av sin generations mest produktiva tonsättare med bland annat tolv symfonier, flera solokonserter och åtta stråkkvartetter på sin verklista. Hans utveckling skedde mot bakgrund av mellankrigstidens folkbildande insatser på musikens område. Boel Lindberg beskriver i denna…
Köp här

Isbn: 9789179241063

Utgivningsår: 19971201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Hrelja

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Skövde har sedan mitten av 1980-talet varit skådeplatsen för två intensiva konflikter om avfallsförbränningsanläggningar storskaliga tekniska anläggningar som skulle kunna medföra betydande miljö- och hälsorisker. Robert Hrelja har granskat dessa konflikter och blottlagt mönster i de processer som formar tekniken och…
Köp här

Isbn: 9789179242046

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Birgitta Almgren, Maria Björkman, Maja Hagerman, Bibi Jonsson, Ola Larsmo, Olof Ljungström, Patrik Lundell, Benjamin G. Martin, Henrik Rosengren, Sven Widmalm, Andreas Åkerlund, Johan Östling

Kategorier: Fascism och nazism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
“OBJEKTIVT sett är det naturligtvis så, att den tyska nationalsocialismen, liksom varje annan stor folkrörelse, är en blandning på gott och ont, men enligt mitt förmenande överväger det goda.” – Genetikprofessorn Herman Nilsson-Ehle 1937. De intellektuellas förräderi? handlar om sympatier för den…
Köp här

Isbn: 9789179242756

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Finns det inte redan för många arbeten om samhällsvetenskaplig metod? Visst finns det böcker som redovisar hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig eller sociologisk undersökning, hur man räknar statistik och hur man skall göra intervjuer. Dessa böcker har sina förtjänster och sin användbarhet. Men…
Köp här

Isbn: 9789179241988

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Linda Hiltunen

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociologi Sociologi och antropologi
Allt fler svenska ungdomar rapporterar att de är drabbade av någon form av ohälsa. Det rör sig främst om stress, men även andra psykiska och somatiska besvär. I Lagom perfekt får gymnasieungdomar själva komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de hanterar utmaningarna i sin vardag. Linda…
Köp här

Isbn: 9789179242879

Utgivningsår: 20170620

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Kjellberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Ett arbete som genom sin breda komparativa uppläggning även internationellt saknar motstycke. Fackföreningsrörelsen i Sverige jämförs här med sina motsvarigheter i elva utvecklade industriländer. För alla undersökta länder redovisas hur den fackliga organisationsgraden utvecklats, hur den konkreta organiseringen på…
Köp här

Isbn: 9789185118960

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Georg Lukács, Bertolt Brecht, Lars Bjurman

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Det här är den första av två volymer som tillsammans kommer att innehålla de viktigaste av den ungerske litteraturteoretikern Georg Lukács essäer om realismen i litteraturen. Syftet med att översätta dem är att ge underlag för något som idag ter sig angelägnare än en polemik mot Lukács värderingar, nämligen en…
Köp här

Isbn: 9789150403770

Utgivningsår: 19750101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Svallfors

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Som följd av den ekonomiska krisen på 1970-talet blev den svenska välfärdsstaten utsatt för så stark kritik att många talade om en förändring i själva det politiska debattklimatet. Av denna undersökning framgår dock att den offentliga sektorn fortfarande har starkt stöd, särskilt inom arbetarklassen, men även långt in…
Köp här

Isbn: 9789179240417

Utgivningsår: 19890501

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Kjell Nilsson, Sune Sunesson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna forskning använts och vilken funktion den har, särskilt i socialt arbete. Är den ett bidrag till hunsade och förnedrade människors frigörelse, eller befäster den bara deras underordning…
Köp här

Isbn: 9789179240288

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnela Björk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under första delen av 1900-talet bildades en rad kvinnoföreningar för välgörenhet, nykterhet och rösträtt. Kvinnor utgjorde en medborgarskapets reservarmé som ryckte in närhelst samhället så krävde. Innebörden i kvinnors politiska medborgarskap var emellertid en öppen fråga, som det rådde delade meningar om. I partier…
Köp här

Isbn: 9789179241292

Utgivningsår: 19991201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Liselotte Jakobsen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Skillnader i vardagliga handlingsmönster och betraktelsesätt kan förklaras utifrån skilda livsformer i samhället. Den ursprungliga livsformsteorin uppvisar dock flera problem och dessutom har själva möjligheten av en förklarande strukturell samhällsanalys ifrågasatts. I denna avhandling hävdas att en sådan analys under…
Köp här

Isbn: 9789179241308

Utgivningsår: 19991101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Johnson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Efter att kostnaderna för den svenska sjukförsäkringen skjutit i höjden vann bilden av de sjukskrivna som fuskare och inbillningssjuka mark i början av 2000-talet. Vad som inte kom fram i debatten var att antalet nya sjukskrivna faktiskt inte hade ökat särskilt mycket. Istället var det rehabiliteringsarbetet ute på…
Köp här

Isbn: 9789179242251

Utgivningsår: 20100201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: David Noble

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna redan klassiska studie från 1979 undersöker David Noble utvecklingen av den teknologi, som ligger bakom införandet av numeriskt styrda verktygsmaskiner (NC-maskiner). I motsats till en vanlig uppfattning visar han att denna teknologi ingalunda är socialt neutral utan är bestämd av företagens…
Köp här

Isbn: 9789185118601

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Frida Wikström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria Psykiatri Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Psykiatrin har historiskt präglats av två stora rörelser: en som ledde människorna in till institutionerna och en som ledde dem ut. Denna bok behandlar den rörelse som ledde människorna ut. Under 1900-talets andra hälft öppnades de psykiatriska sjukhusen upp och delar av verksamheten förlades i samhället utanför. I Att…
Köp här

Isbn: 9789179243180

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Elisabet Hammar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Radion har från första början sänt program på främmande språk, och så småningom blev språkprogrammen en viktig del av det pedagogiska utbudet. Vilken roll spelade dessa program i samhällets mer övergripande projekt efter andra världskriget: att göra hela svenska folket mer språkkunnigt? Vilken roll fick…
Köp här

Isbn: 9789188830081

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Tomas Peterson

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Under 1970-talet införde engelska tränare nya spelsystem inom svensk fotboll. Fotbollförbundet bekämpade lidelsefullt det osvenska spelsättet men med framgångarna för klubbar som Malmö FF, IFK Göteborg och Halmstads BK föll alla traditionalistiska försvarsmurar. Tomas Peterson väver samman spelsystem, professionalism…
Köp här

Isbn: 9789179240745

Utgivningsår: 19930201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Paavo Bergman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det mänskliga arbetets roll i den automatiserade industrin har alltid varit en central fråga inom arbetssociologin. Den här boken belyser flera klassiska frågor inom detta område från 1950-talet och framåt. I centrum för analysen står stålindustrins stränggjutningsarbeten och den petrokemiska processindustrins högt…
Köp här

Isbn: 9789179240806

Utgivningsår: 19950301

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Sverke

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Fackföreningsrörelsen står inför betydande utmaningar. Andelen fackligt anslutna minskar, gränserna mellan olika fackförbund blir otydligare och förändringarna på arbetsmarknaden gör att nya frågor förs upp på den fackliga dagordningen. Facket ställs inför den svåra rollen att representera alltmer differentierade…
Köp här

Isbn: 9789179241568

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av: Rebecca Selberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
This is a book about gender, labour, and changing relations of power in a Swedish hospital, and presents an ethnographic study of nurses and their work. Paid care work has been a domain of institutional compliance to male dominance, as well as a critical space for women to become economically independent and…
Köp här

Isbn: 9789179242497

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Vem har makten över tekniken? Vem känner sig tillhöra tekniken, vem fascineras av den och vem får ingå i dess nätverk och brödraskap? I denna bok står teknik och genus, makt och identitet i fokus. Teknik har länge och självklart tillhört en manlig sfär. Dess innehåll och inriktning har präglats av mäns prioriteringar…
Köp här

Isbn: 9789179241582

Utgivningsår: 20030201

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC