Bläddra
Sökresultat för Aun Weor... Rensa filter?

av: Aun Weor

Att kunna agera med vishet hör till människans eviga strävan. Det huvudsakliga syftet med denna bok är att modifiera de felaktiga drivfjädrarna till vårt inre beteende och på så vis få en harmonisk och fruktbärande existens. Studier och förståelse är de två pelarna i den gnostiska didaktiken. Gnosis är kunskap och…
Köp här

Isbn: 9788460475002

Utgivningsår: 19950601

Utgivare: AGEAC

Mediatyp: BC

av: Aun Weor

Här ger författaren på ett mycket syntetiskt och tydligt sätt en redogörelse av den orientaliska tantriska läran. Genom att praktisera den undervisning som boken innehåller kan läsaren i sin biologiska och metafysiska natur uppväcka och lära sig att hantera den strålande och underbara gudomliga elden (Kundalini) och…
Köp här

Isbn: 9789197258920

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: AGEAC

Mediatyp: BC

av: Aun Weor

Kategorier: Agnosticism och ateism Alternativa trossystem Filosofi och religion Humanistiska och sekulära alternativ till religion Religion och tro
I forntiden var människans bildning anförtrodd de mest framstående lärda vilka inte enbart kunde tala till sina elever om alldagliga ämnen utan de kunde lika väl tala om transcendentala, metafysiska teman. Genom detta verk kommer läsaren att bekanta sig med underlaget till en Fundamental Bildning
Köp här

Isbn: 9789197258937

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: AGEAC

Mediatyp: BC

av: Aun Weor

Konsten att resonera bör hanteras av Varat för att den skall vara metodisk och korrekt. Detta verk innehåller de exakta nycklarna för att skapa ett fritt mentalt sinne och för att forma ett mentalt sinne som är fritt från valets koncept. Dialektikens Revolution eftersträvar en integration av människans alla värden.
Köp här

Isbn: 9789197258906

Utgivningsår: 19970601

Utgivare: AGEAC

Mediatyp: BC