Bläddra
Sökresultat för Axess Publishing AB... Rensa filter?
Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vänstern har hamnat i en utdragen identitetskris. De materiella förhållandena, som var så centrala för Karl Marx, har under ett par decennier tilldragit sig minskat intresse i vänsterkretsar. Samtidigt har idéer om gränslöshet och representation fått allt större utrymme. Paradoxalt nog – eller inte – har…
Köp här

Isbn: 9789188717177

Utgivningsår: 20200206

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188717078

Utgivningsår: 20200423

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i en tid av triumf och bakslag för liberalismen. I delar av världen har framgångarna varit så stora och uppslutningen så allmän att många nästan glömt bort att ideer man tar för självklara har just en liberal historia. På andra håll går utvecklingen i allt annat än liberal riktning. Färden mot fördjupad…
Köp här

Isbn: 9789188717245

Utgivningsår: 20200520

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Past and Present (1843) söker sig den skotske författaren Thomas Carlyle till medeltiden för att ge perspektiv och kasta ljus på sin samtid och lämna förslag på lämpliga åtgärder för undanröjande av befintliga missförhållanden. Han gjorde sig därmed till exponent för det som idag kallas “tillämpad…
Köp här

Isbn: 9789188717238

Utgivningsår: 20200520

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Brukens historia spelar en avgörande roll i Sveriges historia. I bergslagen växte under 1700-talet brukssamhällen fram på järnhanteringens grund. Samhällen från medeltid till nutid som genomgått många utvecklingsfaser – från lokal produktion till storindustri. Brukskulturens arv har givit starka influenser. Hur…
Köp här

Isbn: 9789188717177

Utgivningsår: 20200423

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188717184

Utgivningsår: 20200423

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Swedish grace was coined as a term for Swedish neoclassical architecture and design mainly of the late 1910s and the 1920s. This period was in many regards a culmination where Swedish professionals also came to contribute to international architecture, design and urban planning. Classical inspiration was combined with…
Köp här

Isbn: 9789189672666

Utgivningsår: 20150203

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Peter Luthersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Dante Alighieri var inte bara en stor diktare på folkspråket italienska utan också en lärd som skrev avhandlingar på latin. En sådan avhandling är De Monarchia, där Dante prövar att utreda hur världens nationer bör regeras för att två för mänskligheten centrala värden ska kunna förverkligas: fred och frihet. Han…
Köp här

Isbn: 9789188717146

Utgivningsår: 20191121

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Normer och attityder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Idéerna kommer från väster. Så har det i alla fall varit länge. Vad gäller såväl högt som lågt, akademiskt som populärkulturellt, har en stor del av svensk ide- och värderingsdebatt utgått från tankegångar som plockats upp i USA. Ibland har det nästan låtit som om Sverige var en 51:a delstat i unionen och våra…
Köp här

Isbn: 9789188717269

Utgivningsår: 20200909

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Under en lång period har Sverige ganska ensidigt bejakat snabb förändring och glatt sig åt att vara “världens modernaste land”. Men nu ställs åter frågor om det inte kan finnas poänger med att lyssna på erfarenheten, utgå från traditionen och bry sig mer om hur verkligheten ser ut än hur man tycker att den…
Köp här

Isbn: 9789188717191

Utgivningsår: 20200303

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Trots Friedrich Nietzsches berömda tillkännagivande var Gud inte död. I dag bekänner sig majoriteten av världens befolkning till en tro av något slag. Det är omöjligt att förstå politik och internationella relationer om man inte tar med religionen i bilden. Essäerna i denna bok bygger på 2014 års Engelsbergskonferens…
Köp här

Isbn: 9789188717221

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Niklas H. Rossbach

Kategorier: Krig och försvar Militär strategi och försvarsstrategi Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
How to deal with propaganda and disinformation is not a new challenge. This book shows how Sweden, during the early Cold War, managed to establish an asymmetrical counter measure, the Swedish Preparedness Board for Psychological Defence. The book also analyses what lessons can be learnt from that experience. While…
Köp här

Isbn: 9789197958844

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Socialism och vänsterideologier
Vänstern har hamnat i en utdragen identitetskris. De materiella förhållandena, som var så centrala för Karl Marx, har under ett par decennier tilldragit sig minskat intresse i vänsterkretsar. Samtidigt har idéer om gränslöshet och representation fått allt större utrymme. Paradoxalt nog – eller inte – har…
Köp här

Isbn: 9789188717160

Utgivningsår: 20200206

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Visions of The Future offers a collection of contemplative surveys of the landscape of the future across the fields of conflict, science, work, selfimage, culture, society and economy. The volume stem from the Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation projekt Forum Axess. Some of the texts stem from the Engelsberg…
Köp här

Isbn: 9789189672109

Utgivningsår: 20040913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Geopolitik Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
“Den främsta av krigets oräkneliga välsignelser är dess förmåga att lära ut geografi”, lyder ett gammalt skämt. Trots tekniska framsteg och globalisering bestäms världsordningen alltjämt av orubbliga geografiska gränser. Hav, floder, öknar och berg fortsätter att forma världspolitiken. Skulle Ryssland ha…
Köp här

Isbn: 9789188717092

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Hans-Gunnar Axberger

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789188717214

Utgivningsår: 20200423

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BC

av: Kurt Almqvist

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Europas historia Historia Historia och arkeologi Nationalekonomi Välfärdsteori
In the 20th century a little, cold, dark and poor country on the northern periphery of Europe vaulted to a position at the top of the welfare league. Then the Swedes began to take welfare for granted and what happened then…? The texts stem from the Engelsberg Seminar, arranged by Axel and Margaret, Ax:son Johnson…
Köp här

Isbn: 9789189672048

Utgivningsår: 20010913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: kunskapshantering
At the Engelsberg seminar in 2000 – entitled Visions of the Future and held at Avesta Manor in Dalarna, Sweden – the literary critic and historian Harold Bloom said that he feared “a future where everything is known, but no one is wise; all the information in the world cannot compensate if wisdom is…
Köp här

Isbn: 9789188717108

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kurt Almqvist, Alexander Linklater

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
What is the origin of the idea of America, how has it been shaped by history, and where is it headed? In this book on the idea of America, based upon the Engelsberg Seminar that took place in 2009, the objective is to try to gain a clearer understanding of the original ideas and sources for what is known as the…
Köp här

Isbn: 9789189672277

Utgivningsår: 20100913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: kunskapshantering
Vid Engelsbergsseminariet år 2000 – som hölls vid Avesta herrgård i Dalarna på temat Visioner av framtiden – sa litteraturkritikern och historikern Harold Bloom att han fruktade “en framtid där allt är känt, men där ingen är vis; inte ens all information i världen kan kompensera om visheten går oss…
Köp här

Isbn: 9789188717122

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kurt Almqvist

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Varför behöver vi diagnoser? Sedan urminnes tider har vi behov av att klassificera mänskligt beteende. Med diagnoser skapar man regelmässiga bedömningsgrunder för sjukdomstillstånd, till nytta för forkning, botare och lidande individer. Men vad som uppfattas som sjukt och friskt varierar dock starkt över tid och olika…
Köp här

Isbn: 9789189672789

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljöaktivism, miljövårdsorganisationer och gröna organisationer Miljön Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
Miljöpartiet startades som ett alternativ till de etablerade partierna. Inte bara vad gällde åsikterna utan också i synen på hur politik skulle bedrivas. Inledningsvis avstod man från att hålla sig med en traditionell partiledare, så små­ningom uppkom systemet med språkrör. Direktdemokra­tin står högt i kurs.…
Köp här

Isbn: 9789188717252

Utgivningsår: 20200722

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kurt Almqvist

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Ledarsidorna spelar idag, trots alla kriser en stor roll i Sverige. De stora medierna dominerar debatten och är alltfort agendasättande, men hur representativa är de egentligen för åsikter, önskningar och föreställningar som det stora flertalet omfattar? Alltmedan journalister i gemen tvingas arbeta under mer och mer…
Köp här

Isbn: 9789189672796

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kurt Almqvist, Susanna Popova

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: bostadshus Arkitektur: slott och fästningar Konst Livsstil, hobby och fritid Trädgård Trädgårdar
Throughout history, royals have strongly influenced the form and content of gardens and parks. Our strong connection to these cultivated places is not only due to our fascination with nature itself, but reveals our relationship to royal houses, monarchy and the nation. Through the conservation of these places we do not…
Köp här

Isbn: 9789189672758

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Kurt Almqvist and Mattias Hessérus

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Europas historia Historia Historia och arkeologi Nationalekonomi Välfärdsteori
In 1946 English replaced German as the foreign “first language” to be taught in the Swedish school system. The process of replacing German with English had been going on for some time, but there had certainly been voices raised against the reform. German elite culture had a strong standing among Swedish intellectuals…
Köp här

Isbn: 9789189672772

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Den svenska krisberedskapen har fortfarande brister trots att vi genom historiska erfarenheter är väl medvetna om vilka katastrofer som kan komma och vilka utmaningar vi står inför. Sverige har en lång tradition av att ha svårt att hantera oväntade kriser; Palmeutredningen, Estonia, Tsunamin, Skogsbranden i Västmanland…
Köp här

Isbn: 9789188717207

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Mattias Hessérus, Peter Luthersson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vad förorsakar krig? Hur ser krigsorsaker ut i ett historiskt perspektiv? I vilken utsträckning har krig sin upprinnelse i etniska, religiösa eller ideologiska motsättningar? I kulturella skillnader och sinsemellan olikartade civilisations­ideal? Beror krig på kanalisering utåt av inrikespolitiska svårigheter? På…
Köp här

Isbn: 9789189672840

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB