Bläddra
Sökresultat för Barbro Bruce... Rensa filter?

av:Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår:20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Bim Riddersporre, Barbro Bruce, Charlotte Pegetti, Annika Åkerblom, Eva Johansson, Hugo Lagercrantz, Sven Persson, Christian Eidevald, Fanny Jonsdottir, Caroline Ljungberg, Gunilla Halldén, Mie Josefson, Jutta Balldin, Birthe Hagström, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Jonas Aspelin, Lars H. Gustafsson, Jonas Stier

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund ingår i en serie förskolelitteratur. Omsorg är grundläggande i förskolans pedagogik och en viktig sida av alla mänskliga relationer. Den ska enligt läroplanen prägla verksamheten, och barn i förskolan ska erbjudas en trygg omsorg. Omsorg är också en viktig del i…
Köp här

Isbn: 9789127147072

Utgivningsår:20160901

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Anette Sandberg, Lena Almqvist, Eva Björck-Åkesson, Polly Björk-Willén, Jane Brodin, Barbro Bruce, Anette Eriksson, Mats Granlund, Emilie Kinge, Nina Klang, Anne Lillvist, Peg Lindstrand, Agneta Luttropp, Martina Norling, Lisbeth Ottosson, Jenny Wilder, Regina Ylvén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Med sikte på förskolan presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med förskollärare,…
Köp här

Isbn: 9789144092577

Utgivningsår:20140415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I boken Att vara speciallärare – Språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling låter vi lampan lysa på specialläraren. Speciallärarens arbetsuppgifter är skiftande. Det kan handla om att göra pedagogiska utredningar, föreslå anpassningar i lärmiljön och i undervisningen, men också att granska den…
Utgått

Isbn: 9789151100623

Utgivningsår:20180412

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lousie Bjar, Caroline Liberg, Niclas Abrahamsson, Monica Axelsson, Barbro Bruce, Ulf Fredriksson, Kristina Hansson, Ingrid Häggström, Kenneth Hyltenstam, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Ulrika Nettelbladt, Christina Reuterskiöld, Sven Strömqvist, Karin Taube

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling. Författarna behandlar såväl den normala första- och andraspråksutvecklingen som…
Köp här

Isbn: 9789144067438

Utgivningsår:20100816

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Maria Rubin, Pia Thimgren, Roger Åkerman

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har. Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att utvecklas till nyfikna och lärande människor. Som lärare behöver man…
Köp här

Isbn: 9789140689276

Utgivningsår:20160407

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Lisbeth Amhag, Lotta Bergman, Eva Borgfeldt, Jenny Edvardsson, Ulrika Ivarsson, Elin Jälmbrant, Anders Jönsson, Lotta Leden, Sofia Lindberg, Petra Magnusson, Anders Persson, Maria Rubin, Cecilia Segerby, Anna-Karin Svensson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna antologi kan ses som en fortsättning och en fördjupning på boken Språklig sårbarhet i förskola och skola – barnet, språket och pedagogiken (Bruce m.fl.). Fortsättning för att den fokuserar på senare skolår, gymnasie­skolan samt studier på universitet och högskola. Fördjupning för att den ger en teoretisk grund…
Köp här

Isbn: 9789144138824

Utgivningsår:20201117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Eva Sventelius, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett ensidigt fokus på barnets/elevens språkliga förmåga, presenterar författarna i den här boken ett i sammanhanget helt nytt begrepp: språklig sårbarhet. Den språkliga sårbarheten uppstår som en obalans mellan…
Köp här

Isbn: 9789144058160

Utgivningsår:20160425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson, Inger Lindberg, Ann-Carita Evaldsson, Birgitta Garme, Caroline Liberg, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Agnes Edling, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Monica Reichemberg, Lars Brink, Lise Iversen Kulbrandstad, Fröydis Hertzberg, Barbro Bruce, Stefan Samuelsson, Liv Böyesen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger på språklig grund – elever läser och skriver för att lära, både när de arbetar på egen hand och i grupp. Språk i tal, men också i skrift, blir därmed de verktyg som utgör förutsättningen för all undervisning. Boken inleds med en kort introduktion kring språk…
Köp här

Isbn: 9789144039176

Utgivningsår:20051208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Bim Riddersporre

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både i familjen och i förskolan. De förmågor som bör utvecklas – och som…
Köp här

Isbn: 9789127132696

Utgivningsår:20120829

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Siv Fischbein, Åsa Alberyd Öfors, Barbro Bruce, Kenneth Hyltenstam, Juha Kere, Ulla Lahtinen, Caroline Liberg, Torbjörn Lundgren, Christina Olin-Scheller, Monica Reichenberg, Margareta Sandström, Kristina Ström, Ulla Sundberg, Ann-Katrin Swärd

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Lärare på högstadiet eller gymnasieskolan behöver strategier att möta ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Det räcker ofta inte med att sätta in åtgärder tidigt i livet för att få svårigheterna att upphöra. Problemen påverkar ungdomar mycket i skolan och komplicerar relationen mellan lärare och elev.Därför erbjuder…
Köp här

Isbn: 9789144083377

Utgivningsår:20140415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Barbro Bruce, Bim Riddersporre, Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Katarina Elfström Pettersson, Elin Eriksen Ödegaard, Carina Fast, Kristine Hultberg, Karin Jönsson, Elin Eriksen Ödegaard, Niklas Pramling, Björn Sundmark, Anna-Karin Svensson, Pia Williams

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Berättande i förskolan går Barbro Bruce och Bim Riddersporre igenom hur berättandet och berättelser ständigt är närvarande i vårt samhälle, särskilt i förskolan. I boken medverkar en rad författare som Polly Björk-Willén, Ulla Damber, Christian Eidevald, Carina Fast, Niklas Pramling, Anna-Karin Svensson, med många…
Köp här

Isbn: 9789127137837

Utgivningsår:20141005

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anette Sandberg, Lena Almqvist, Eva Björck-Åkesson, Polly Björk-Willén, Jane Brodin, Barbro Bruce, Anette Eriksson, Mats Granlund, Nina Klang, Anne Lillvist, Agneta Luttropp, Martina Norling, Lisbeth Ottosson, Jenny Wilder, Regina Ylvén

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Denna bok presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med förskollärare, andra…
Köp här

Isbn: 9789144145150

Utgivningsår:20210507

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Edvardsson, Barbro Bruce

Kategorier: Språk och lingvistik
Språket har en central roll i all utbildning. Det är både lärarens undervisningsredskap och elevernas lärverktyg – så även i yrkesutbildningar. Att använda språket som verktyg handlar om att arbeta aktivt med elevernas språkliga resurser och…
Köp här

Isbn: 9789151107516

Utgivningsår:20230213

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ingrid Pramling Samuelsson, Ingegerd Tallberg Broman, Anders Arnqvist, Barbro Bruce, Ylva Holmberg, Elisabeth Jennfors, Agneta Jonsson, Pernilla Lagerlöf, Jonna Larsson, Åsa Delblanc, Niklas Pramling, Sonja Sheridan, Linnea Stenliden, Susanne Thulin, Hanna Thuresson, Pia Williams, Eva Ärlemalm-Hagsér, Carina Hermansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problematiserar barndom, lärande och ämnesdidaktik i dagens Sverige och belyser…
Köp här

Isbn: 9789144091037

Utgivningsår:20130312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sven Strömqvist, Karin Taube, Christina Reuterskiöld, Ulrika Nettelbladt, Kerstin Nauclér, Eva Magnusson, Ingrid Häggström, Kenneth Hyltenstam, Kristina Hansson, Ulf Fredriksson, Barbro Bruce, Monica Axelsson, Niclas Abrahamsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144027937

Utgivningsår:20030528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC