Bläddra
Sökresultat för Barbro Westlund... Rensa filter?

av: Ingela Felth Sjölund, Pia Hed Andersson, Barbro Westlund, Mats Wänblad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud. Arbetsboken finns även tillgänglig för interaktiv skrivtavla – visa boken via projektor eller…
Köp här

Isbn: 9789127428720

Utgivningsår: 20130821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar…
Köp här

Isbn: 9789127826878

Utgivningsår: 20200107

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Viveca Lindberg, Inger Eriksson, Astrid Pettersson, Päivi Atjonen, Gustaf B. Skar, Wieland Wermke, Barbro Westlund, Olle Zandén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige hör till de länder i världen som bytt betygssystem oftast, vilket inneburit att vi vid ett flertal tillfällen satt rättssäkerheten gällande bedömning ur spel. Forskning visar nämligen att det tar lång tid att utveckla den förtrogenhet med betygsskala, mål, kriterier, kunskapsområden och nationella prov, som…
Köp här

Isbn: 9789127823020

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Christian Lundahl, Maria Folke-Fichtelius, Åsa Avdic, Astrid Birgitte Eggen, Anders Holmgren, Johan Hofvendahl, Alli Klapp Lekholm, Helena Korp, Annica Löfdahl, Héctor Pérez Prieto, Daniel Pettersson, Henrik Román, Ann-Christine Vallberg Roth, Florian Waldow, Barbro Westlund, Oscar Öquist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Bedömning är ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena i dag. I boken beskriver och analyserar författarna några av de vanligaste bedömningsformerna lärare genomför i relation till barn och elever och själva är föremål för i sin yrkesutövning. Det handlar om omdömen i individuella utvecklingsplaner i förskola och…
Köp här

Isbn: 9789144056814

Utgivningsår: 20100217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för…
Köp här

Isbn: 9789127135987

Utgivningsår: 20150923

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I Aktiv läskraft med inriktningen Förskoleklass ¬ åk 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om läsförståelseundervisning. I den här boken får även fritidhemmet stort utrymme. Den sammanbindande länken mellan skola och fritidhem är ett gemensamt undervisningsansvar. Lärarna ansvarar för samma barn,…
Köp här

Isbn: 9789127136007

Utgivningsår: 20170925

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är studiehandledningen till Barbro Westlunds mycket omtyckta och använda bok Att undervisa i läsförståelse. Att hjälpa eleverna att förstå olika slags texter är en angelägen uppgift för alla lärare. Lärarens vägledande roll och aktiva undervisning är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida…
Köp här

Isbn: 9789127419407

Utgivningsår: 20091019

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att undervisa i läsförståelse ger en översikt av aktuell läsforskning och vilka insatser som kan sättas in tidigt för att utveckla en djup läsförståelse. Lärarens aktiva undervisning och vägledande roll är, redan från förskolan, avgörande för elevernas framtida läsförståelse. Genom att läraren i dialog med eleverna…
Köp här

Isbn: 9789127428393

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för…
Köp här

Isbn: 9789127135994

Utgivningsår: 20150413

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse. Enligt flera internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS har svenska…
Köp här

Isbn: 9789127137585

Utgivningsår: 20131212

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Denna studiehandledning till Att bedöma elevers läsförståelse erbjuder tillfälliga stödstrukturer, scaffoldings, till lärare som vill fortbilda sig i vad bedömning av lärande innebär, kopplad till en aktiv undervisning i läsförståelse. Studiehandledningen ger underlag för sex utbildningsträffar och till handledningen…
Köp här

Isbn: 9789127140011

Utgivningsår: 20140602

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Barbro Westlund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
  Här redovisas tre metoder som har visat dokumenterat långsiktig effekt på läsförståelse. Vidare presenteras också ett stort antal olika tillämpningsmodeller, som fungerar under hela grundskoletiden. Modellerna gynnar alla läsare, även de goda. Boken riktar sig till förskollärare, grundskollärare och…
Köp här

Isbn: 9789127413184

Utgivningsår: 20090115

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC