Bläddra
Sökresultat för Bengt Hansson... Rensa filter?

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med specialistkompetens samverkar. Alla ­medverkande i produktionsprocessen behöver vissa grundläggande ­kunskaper för att uppställda tekniska, ekonomiska och tidsmässiga mål ska kunna nås, samtidigt som de krav…
Köp här

Isbn: 9789144105734

Utgivningsår: 20170428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den här boken ger dig kunskap och vägledning – men jobbet görs där ute, i…
Köp här

Isbn: 9789144105727

Utgivningsår: 20150610

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggledning – Paket består av huvudböckerna Byggledning – Projektering och Byggledning – Produktion med respektive övningsbok.
Köp här

Isbn: 9789144130033

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den här boken ger dig kunskap och vägledning – men jobbet görs där ute, i…
Köp här

Isbn: 9789144122243

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tryggve Emond, Bengt Hansson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789124166373

Utgivningsår: 20010403

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Roland von Bothmer, Eivor Bucht, Urban Emanuelsson, Torbjörn Fagerström, Jonas Frykman, Bengt Hansson, Leif Johansson, Martin Lind, Cajsa S. Lund, Tomas Lundborg, Erland Mårald, Cecila Nelsson, Sven-Olle R. Olsson, Martin Ragnar, Sven Rosborn, Håkan Wallander

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Våra jordar är basen för en hållbar matproduktion. Vi har tagit jorden och jordarna för självklara men jordens hälsa är en garanti för framtiden. Jorden vi trampar på är av största vikt för allt levande på land. Med tanke på den alarmerande hastighet med vilken världens jordar håller på att förstöras är det viktigt att…
Köp här

Isbn: 9789187935770

Utgivningsår: 20170821

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av: Olle Dahlkild, Jens Dahlkild, Bengt Hansson, Ruth Wiberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Utformningen av den fysiska miljön påverkar människors liv. Med detta faktum som bakgrund formulerar tre arkitekter, en politiker och en tecknare hundra ställningstaganden om stadsbyggande för att locka till samtal om staden, livet och tiden. Vem bygger staden? Varför ser den ut som den gör? Har jag något inflytande?…
Köp här

Isbn: 9789185581535

Utgivningsår: 20110518

Utgivare: Balkong Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Sofia Pemsel

Köp här

Isbn: 9789173338998

Utgivningsår: 20181015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Diktsamlingen Över land färdas båten på männens axlar, ges ut postumt. Fabriksarbetaren och poeten Bengt Hansson, Vilhelmina, dog 2007 och denna samling är sammanställd av sonen Tordleif Hansson. ”Bengt Hansson är död, leve Bengt Hansson! skulle jag vilja utropa. Det är inte ofta en redaktör får ett manus i sin hand…
Köp här

Isbn: 9789185515943

Utgivningsår: 20100901

Utgivare: Ord & Visor Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789124166878

Utgivningsår: 20010326

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Detta är en ny typ av vetenskapsteoribok som täcker hela fältet från frågan om framväxten av det grundläggande vetenskapliga förhållningssättet under antiken till dagens aktuella frågor. Genom en bred ansats med många autentiska exempel är den särskilt lämplig för de som vill läsa vetenskapsteori som ett komplement…
Köp här

Isbn: 9789144070957

Utgivningsår: 20110520

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Mats Persson, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med specialistkompetens samverkar. Alla medverkande i produktionsprocessen behöver vissa grundläggande kunskaper för att uppställda tekniska, ekonomiska och tidsmässiga mål ska kunna nås, samtidigt som de krav som…
Köp här

Isbn: 9789144105697

Utgivningsår: 20171115

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Radhlinah Aulin, Anne Landin, Stefan Olander, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Framgångsrik förvaltning av fastigheter ställer krav på mycket skiftande kunskaper hos inte bara fastighetsägare och förvaltare utan även hos de aktörer som anlitas för projektering, produktion och fastighetstjänster. Den här boken ger dig grundläggande kunskap om överlåtelseprocesser, tekniska och ekonomiska…
Köp här

Isbn: 9789144155654

Utgivningsår: 20210630

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Bengt Hansson, Radhlinah Aulin, Anne Landin, Stefan Olander, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den här boken ger dig kunskap och vägledning – men jobbet görs där ute, i…
Köp här

Isbn: 9789144155685

Utgivningsår: 20210517

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Helena Christiansson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggkostnader och boendekostnader är välkända exempel på ord som ofta blandas ihop. I Begrepp i bygg- och fastighetssektorn definieras och förklaras dessa och andra vanligt förekommande begrepp i bygg- och fastighetsutvecklingsprocessen. Tanken med boken är att bidra till en enklare och tydligare kommunikation i…
Köp här

Isbn: 9789173333603

Utgivningsår: 20090909

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Radhlinah Aulin, Anne Landin, Stefan Olander, Mats Persson, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med specialistkompetens samverkar. Alla ­medverkande i produktionsprocessen behöver vissa grundläggande ­kunskaper för att uppställda tekniska, ekonomiska och tidsmässiga mål ska kunna nås, samtidigt som de krav…
Köp här

Isbn: 9789144155661

Utgivningsår: 20210614

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Bengt Hansson, Sofia Pemsell

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
”Beställarens nycklar till framgång” ger grunderna för den professionella beställarens agerande vid upphandling av tjänster så att de kan välja hur de ska gå till väga för att skapa bättre förutsättningar att nå uppställda mål. Boken är baserad på kursmaterial som använts inom Byggherrarnas utbildningsprogram…
Köp här

Isbn: 9789173335003

Utgivningsår: 20111202

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC