Bläddra
Sökresultat för Birgitta Ahltorp... Rensa filter?

av: Birgitta Ahltorp

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Öga mot öga är en bok om ledares kommunikativa situationer sett i relation till alla andra uppgifter som ledare har. Som en bok om ledarskap är den därmed i det närmaste heltäckande. Boken beskriver ledares kommunikation på alla nivåer: Envägskommunikativt – för att nå ut till stora grupper. Ytkontaktskapande – för att…
Köp här

Isbn: 9789147116218

Utgivningsår: 20140206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Birgitta Ahltorp

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Samarbetskoden handlar om hur människor med olika personligheter påverkar varandra. Det är en bok för alla. Både för chefer och medarbetare. Vardagliga samarbetssituationer illustreras på ett levande sätt. Det är en bok med många praktiska exempel, som visar hur olika situationer kan trigga olika beteenden, beroende på…
Köp här

Isbn: 9789163790744

Utgivningsår: 20151218

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Birgitta Ahltorp

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Boken behandlar chefers varierande roller och de skiftande förutsättningar, krav och utmaningar som chefer ställs inför. Förändringarna orsakas bl a av plattare organisationer där skiktet av mellanchefer som håller på att tunnas ut. Boken ger ett rikt diskussionsunderlag för alla chefer som satsar på sin personliga och…
Köp här

Isbn: 9789147041961

Utgivningsår: 19980205

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Birgitta Ahltorp

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
En bok i praktisk psykologi för chefer och medarbetare som vill få kunskap och underlag för att arbeta med sin egen utveckling, individuellt eller i olika former av arbetsgrupper. Utgångspunkten är våra personlighetsmässiga olikheter. Fyra grundkaraktärer presenteras med styrkor och svagheter: Resultatjägaren,…
Köp här

Isbn: 9789147064175

Utgivningsår: 20011214

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Birgitta Ahltorp

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Med- och motarbetare visar det psykologiska spel som uppstår på arbetsplatser med frånvarande chefer. Revir, informella ledare och gnäll bakom ryggen är tecken på att medarbetare har förvandlats till motarbetare. Boken ger många konkreta tips och råd om hur du kan göra dig mer synlig, närvarande och tydlig även under…
Köp här

Isbn: 9789147077366

Utgivningsår: 20060125

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB