Bläddra
Sökresultat för Bo Ericson... Rensa filter?

av: Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därföratt han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsreglersom syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och…
Köp här

Isbn: 9789139116240

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Hanna Björknäs, Kurt Eriksson

Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen har kompletterats med bestämmelser med ursprung i EU-rätten. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till…
Köp här

Isbn: 9789139205746

Utgivningsår: 20140304

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kurt Eriksson, Bo Ericson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Semesterlagen – med kommentar är en praktiskt inriktad handbok som har ambitionen att ge en relativt kortfattad men tydlig redo­görelse för semesterlagens innehåll. En genomgripande förändring ägde rum 2010 då syftet var att förenkla lagen och anpassa den till EU-rätten. I denna kommentar redovisas rättsfallen och…
Köp här

Isbn: 9789144101194

Utgivningsår: 20150625

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Kerstin Gustafsson

Kategorier: Juridik
Arbetsmiljölagen – med kommentar är en lättförståelig och metodisk genomgång av arbetsmiljölagen, paragraf för paragraf. Denna bok är inte i första hand framtagen för juridiska experter, utan snarare för alla som behöver en praktisk fackbok när frågor dyker upp i arbetslivet eller i utbildningssammanhang. Den är även…
Köp här

Isbn: 9789144101224

Utgivningsår: 20140918

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Kurt Eriksson

Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Den nya upplagan av "Semesterlagen" (2007) har en praktisk, brukarvänlig inriktning. Författarna kommenterar och förklarar lagtexten och nyheter i kollektivavtalen.…
Köp här

Isbn: 9789172275171

Utgivningsår: 20071119

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BB

av: Kerstin Ahlberg, Bo Ericson, Mats Holmberg

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöorådet ska kunna förstås och tillämpas av många människor på en arbetsplats. Men arbetsmiljörätten kan vara svår att överblicka. Den här boken beskriver arbetsmiljörätten med den enskilda arbetsplatsen som utgångspunkt. Syftet är att ge den överblick som krävs för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789173651516

Utgivningsår: 20120925

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113045719

Utgivningsår: 20120413

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173650212

Utgivningsår: 20080325

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Kerstin Gustafsson

Köp här

Isbn: 9789151829340

Utgivningsår: 19960507

Utgivare: Prisma

Mediatyp: BB

av: Bo Ericson, Stellan Gärde

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
För den som sysslar med arbetsrätt är det nödvändigt att vara väl insatt i de arbetsrättsliga preskriptionsreglerna. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om dessa regler så att misstag kan undvikas.Vi ger nu ut en ny upplaga, den fjärde. I stort sett…
Köp här

Isbn: 9789139117247

Utgivningsår: 20200121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Stellan Gärde

De arbetsrättsliga reglerna om preskription vållar praktikern ständiga problem därför att de är svåra att förstå och tillämpa. I boken redogörs för i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal. Andra tidsfrister än de som berör preskription gås också…
Köp här

Isbn: 9789139106708

Utgivningsår: 20060928

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kurt Eriksson, Bo Ericson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok beskrivs och kommenteras reglerna på den svenska arbetsmarknaden om stridsåtgärder i intressetvister och rättstvister. Förutom de grundläggande reglerna i medbestämmandelagen (MBL) behandlas kollektivavtal som innehåller bestämmelser om intressetvister och…
Köp här

Isbn: 9789139018643

Utgivningsår: 20201007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jakob Broman, Bo Ericson, Carolina Öhrn

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning…
Köp här

Isbn: 9789139111306

Utgivningsår: 20111205

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bo Ericson, Stella Gärde

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rättslig väg. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om arbetsrättslig…
Köp här

Isbn: 9789139113447

Utgivningsår: 20140409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC