Bläddra
Sökresultat för Bo Sandberg... Rensa filter?

av: Bo Sandberg, Sven Faugert

Köp här

Isbn: 9789144028811

Utgivningsår: 20070926

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Janne Flyghed, Antonia Ribbing, Bo Sandberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Går det att uppnå en effektiv kontroll av brottsligheten och ändå bevara respekten för mänskliga fri- och rättigheter? Konflikten mellan effektiv brottsbekämpning å ena sidan och personlig integritet å den andra utgör det övergripande temat för denna bok, redigerad av Janne Flyghed. De flesta anser nog att det är i sin…
Köp här

Isbn: 9789144100180

Utgivningsår: 20000904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Bo Sandberg, Sven Faugert

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Utifrån principen att utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och hur resultaten skall användas, ger denna bok en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Boken redogör för hur utvärderingar kan planeras och…
Köp här

Isbn: 9789144135991

Utgivningsår: 20200513

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Lander, Eva Tiby, Jenny Karlsson, Tove Pettersson, Jonas Ring, Lena Roxell, Hanns von Hofer, Kristina Boréus, Görel Granström, Magnus Hörnqvist, Bo Sandberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I denna bok delar både nya och etablerade forskare inom kriminologi med sig av sina erfarenheter och tankar om metodval. Bokens röda tråd är frågan om vilken eller vilka metoder som passar till vilken forskningsfråga eller fält. Till det kopplas även frågan om avstånd, det vill säga det filter som finns mellan…
Köp här

Isbn: 9789144047034

Utgivningsår: 20051227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC