Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Daidalos... Rensa filter?
Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Invandringen till Sverige årtiondena efter andra världskriget beskrivs ofta som friktionsfri: en välfungerande arbetsmarknad absorberade all tillgänglig utländsk arbetskraft och integrationen skötte sig mer eller mindre själv utan behov av några SFI-kurser. Men den här bilden är i själva verket starkt förenklad och på…
Köp här

Isbn: 9789171735645

Utgivningsår: 20191220

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Kyle Harper

Kategorier: Europas historia Europas historia: romarriket Historia Historia och arkeologi
»’Roms öde’ är att betrakta som ett mästarprov» /Allan Klynne i SvD »Harper gör en omtumlande nytolkning som borde oroa vår samtid» /Andrew Moravcsik i Foreign Affairs »Vackert och underhållande skrivet. Det här är historieskrivning som påminner om dystopisk science fiction av bästa slag.» /Tom Holland i…
Köp här

Isbn: 9789171735485

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Raewyn Connell, Rebecca Pearse

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I Om genus ger Raewyn Connell och Rebecca Pearse en översikt över och en introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar. De ut­går från att genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. I denna livs­dimension ställs vi inför svåra praktiska problem som berör vår…
Köp här

Isbn: 9789171734501

Utgivningsår: 20150806

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Jostein Gripsrud

Köp här

Isbn: 9789171731692

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186320409

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Michail Bachtin

Köp här

Isbn: 9789185722099

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171731098

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ove Sernhede, René León Rosales, Johan Söderman

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
“Det är inte betongen som gör oss till dom vi e, det är vi som gör betongen till mer än sten. När vi talar om Orten syftar vi mer på gemensamma erfarenheter än på ett geografiskt område – vår gemensamma erfarenhet av att befinna oss långt från normen. Både som icke-vita men även som arbetar- och underklass, det…
Köp här

Isbn: 9789171735607

Utgivningsår: 20190327

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: K E Lögstrup

Köp här

Isbn: 9789171730145

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Zygmunt Bauman

Köp här

Isbn: 9789171730961

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Hartmut Rosa

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Denna bok innehåller tre essäer av den tyske sociologen Harmut Rosa om fenomenet social acceleration. Enligt Rosa känntecknas moderniteten av en erfarenhet av historiens, samhällets, kulturens, livets och till och med själva tidens dynamisering och acceleration. Han skiljer mellan tre former av acceleration: “den…
Köp här

Isbn: 9789171734273

Utgivningsår: 20140326

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Eric Carlsson, Bo Nilsson, Simon Lindgren, Anders Johansson, Jonas Andersson Schwarz, Anna Johansson, Anders Olof Larsson, Linda Berg, Maria Carbin, Stefan Gelfgren, Jenny Gunnarsson Payne

Kategorier: Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationsteknik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociala medier
Den här boken handlar om hur sociala medier kan fungera politiskt i människors vardag. Digitaliseringen av samhället har starkt aktualiserat frågan om förhållandet mellan medier och deltagande. I Sverige har exempelvis de olika politiska partierna lagt mycket resurser på synlighet, inte minst via bloggar, Facebook och…
Köp här

Isbn: 9789171734570

Utgivningsår: 20151028

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732262

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ståle Holgersen

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Städer förändras av kriser och vi lever i en krisernas tid. Ekonomisk och social turbulens i stor skala och globala miljö och klimatproblem kommer att påverka städernas manöverutrymme på både kort och långt sikt. I Malmö fortsätter man emellertid bygga som om också framtiden kommer att handla om shopping, turism,…
Köp här

Isbn: 9789171735836

Utgivningsår: 20200103

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732460

Utgivningsår: 20061120

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Michail Bachtin

Köp här

Isbn: 9789185722143

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Judith A Langer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
NY UPPDATERAD UTGÅVA»Litteratur spelar en viktig roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och hur världen skulle kunna se ut.» Medan vi läser bygger vi föreställningsvärldar och det är…
Köp här

Isbn: 9789171735140

Utgivningsår: 20170818

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Pierre Bourdieu

Köp här

Isbn: 9789171731340

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733481

Utgivningsår: 20110727

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Ingrid Carlgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
tt klassrum är ingen ö. Informationssamhällets utveckling och förändrade livsmönster påverkar skolans kunskapsuppdrag. “Kunskapskulturer och undervisningspraktiker” handlar om förhållandet mellan kunskap och undervisning och om de utmaningar lärarens kunskapsarbete står inför. I boken diskuteras kunskap ur…
Köp här

Isbn: 9789171734495

Utgivningsår: 20150505

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Jerome Bruner

Köp här

Isbn: 9789171731715

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732897

Utgivningsår: 20090519

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171733535

Utgivningsår: 20111004

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Alexandra Howson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Till vardags tänker man kanske inte alltid så mycket på den egna kroppen och inte nödvändigtvis på andras kroppar heller. Man har ju en kropp, är ju en kropp, hur skulle det annars vara? Men råkar man till exempel sitta och hosta och snora på en fullsatt buss ? eller sitta bredvid någon som gör det ? blir den…
Köp här

Isbn: 9789171734556

Utgivningsår: 20151029

Utgivare: Bokförlaget Daidalos, Polity Press

Mediatyp: BC

av: L S Vygotskiij

Köp här

Isbn: 9789171731432

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Guadalupe Francia, Maria Olson, Ninni Wahlström, Andreas Bergh, Lázaro Moreno Herrera

Köp här

Isbn: 9789171732705

Utgivningsår: 20080604

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732712

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Bokförlaget Daidalos, New York University Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171733351

Utgivningsår: 20110519

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Christian Refsum, Arne Melberg, Christian Janss

Köp här

Isbn: 9789171732071

Utgivningsår: 20050120

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732019

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Nils Hammarén, Thomas Johansson, Jenny Kallstenius, Jonas Lindbäck, Nihad Bunar, Ove Sernhede

Klyftan mellan de bäst bemedlade och de mest utsatta fortsätter att öka i Sverige och får bland annat tydliga rumsliga konsekvenser i städerna ? somliga områden anses åtråvärda, andra inte. Den som är hänvisad till en stigmatiserad adress riskerar att bli stämplad som en förlorare från första början, medan de…
Köp här

Isbn: 9789171734198

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Köp här

Isbn: 9789171731555

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Maja Sager, Helena Holgersson, Klara Öberg, Shahram Khosravi, Sofi Jansson, Erika Sigvardsdotter, Heidi Moksnes, Niklas Selberg, Amanda Nielsen, Vanna Nordling, Pouran Djampour, Emma Söderman, Maria Bexelius, Carin Björngren Cuadra, Åsa Wahlström Smith, Henry Ascher, Anna Lundberg, Mikael Spång, Annette Rosengren

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Antalet människor som lever under hot om utvisning har ökat under de senaste decennierna. Samtidigt har det vuxit fram en medvetenhet om att dessa människor är ? och kommer att vara ? invånare i Sverige. En bred social rörelse med fokus på irreguljära migranters rättigheter har formerats och bidragit till att…
Köp här

Isbn: 9789171734914

Utgivningsår: 20160915

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Manuel Castells

Köp här

Isbn: 9789171731166

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Nick Polson, James Scott

Kategorier: Artificiell intelligens Informationsteknik Systemvetenskap
När en teknologi blir tillräckligt avancerad går den inte att skilja från magi, konstaterade en gång författaren Arthur C Clarke i ”Clarkes tredje lag”. Och när det gäller AI – artificiell intelligens – kan det onekligen vara lätt att börja tänka på magi. Svart magi inte minst, som när det gäller den straffrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789171735539

Utgivningsår: 20181129

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171733702

Utgivningsår: 20120403

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171732552

Utgivningsår: 20070530

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Walter Reese-Schäfer

Köp här

Isbn: 9789171730367

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC