Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Nya Doxa... Rensa filter?

av: Mats Jacobsson

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Journalisten Mats Jacobsson har följt ett par årskullar kustjägare. Hans fotografier från kustjägarskolan förmedlar en oerhörd närvarokänsla, mättad av svett, rädsla, aggressivitet och stolthet. Författaren diskuterar också mansideal genom tiderna och formulerar en ny yrkesroll för militären. Illustrerad.Journalisten…
Köp här

Isbn: 9789157800299

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800657

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birger Bruzelli, Håkan Carlestam

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter. Samtliga justerare finns ordnade länsvis, med angivande av deras stämplar. Boken inleds med en beskrivning av den svenska mått- och vikthistorien, för måtten från tiden för Karl XI:s mandat om gemensamma mått för riket, fram till…
Köp här

Isbn: 9789157800770

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Peter Singer

Köp här

Isbn: 9789188248121

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157800121

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Patañjali

Kategorier: Ande, kropp och själ Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Meditation och visualisering Motion och träning Yoga
Patañjali skrev sin yoga-sutra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bång-styriga tankar…
Köp här

Isbn: 9789157806215

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805713

Utgivningsår: 20101215

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805072

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157802071

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805843

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Adin Steinsaltz

Köp här

Isbn: 9789188248961

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Hugo A. Meynell

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Den brittiske konst- och religionsfilosofen Meynell diskuterar här några av den filosofiska estetikens klassiska och mest kontroversiella problem: Är estetiska värderingar bara subjektiva, eller kan man tala om objektiv och rationell konstkritik? Vad har det estetiska egentligen för värde? Kan man placera estetiska…
Köp här

Isbn: 9789157800183

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803221

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Det har länge saknats en bred introduktion till djuretiska spörsmål på svenska. Genom denna antologi kan nu en svensk filosofiskt intresserad allmänhet ta del av nyckeltexter i den internationella debatten om djuretik och djurrättsfilosofi.
Köp här

Isbn: 9789157800237

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157801784

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vad är sufism och vilken är dess roll i dagens samhälle? Bland allmänheten, och särskilt intellektuella, förknippas sufism i första hand med de medeltida tänkarna Ibn Arabi och Jalal al-Din Rumi filosofernas och skaldernas sufism. I väst har också flera uppmärksammade konvertiter till islam attraherats av bl a Ibn…
Köp här

Isbn: 9789157803832

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Gärdenfors

Kategorier: Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Tankens vindlar berättar Peter Gärdenfors på ett underhållande sätt om forskning kring hur tänkandet förhåller sig till språk, minne och berättande. Hur har språket uppkommit under människans evolution och hur har vår hjärna kommit att hantera språket? Samspelet mellan tänkandets inre landskap och hur använder vi det…
Köp här

Isbn: 9789157804600

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805805

Utgivningsår: 20110811

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804891

Utgivningsår: 20070520

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger, Katarina Westerlund

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789157806109

Utgivningsår: 20130719

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248091

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805034

Utgivningsår: 20070827

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa, Éditions Grasset & Fasquelle

Mediatyp: BC

av: Liselotte Frisk

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Vad är egentligen att betrakta som nyreligiositet? Hur förhåller det sig till de gamla religionerna och till det sekulariserade samhället? Inte minst viktig är den distinktion som görs mellan begreppen nyreligiositet, nya religiösa rörelser och New Age, företeelser som blandas vilt bl a i medierna, men som sinsemellan…
Köp här

Isbn: 9789157800442

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Forslid

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Forslid följer den konfliktladdade relationen mellan far och son i Delblancs författarskap och visar hur en lysande berättarkonst växer fram i samspelet mellan minne och fiktion. Avhandlingen fick ett storartat mottagande då den utkom våren 2000.
Köp här

Isbn: 9789157803603

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Jarl Ingelf

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Zoologi
Sjukdom drabbar generation efter generation av allt liv på jorden men ändå går livet vidare naturen har haft tid att tänka på denna utmaning. Här besvarar Jarl Ingelf en rad frågor inom ett område som tilldrar sig allt större intresse: Hur håller sig djur friska? Vad gör de när de blir sjuka? Använder de läkemedel?…
Köp här

Isbn: 9789157804051

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Per Beskow

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Var och en som har läst teologisk litteratur vet hur oerhört omfattande den kristna terminologin är, och vilket hinder detta kan vara för den ovane läsaren. Inte minst är rikedomen på latin och grekiska termer en svårighet i en tid då de klassiska språken i så hög grad har förlorat sin ställning. Teologiskt lexikon är…
Köp här

Isbn: 9789157803184

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Anders Ohlsson

Hur går man till väga när man vill skildra Förintelsen 193345 i all dess ohygglighet? Den frågan har många överlevande brottats med sedan krigsslutet. I självbiografier och romaner har de med olika medel försökt berätta om sina upplevelser. Också författare utan egna erfarenheter har skrivit romaner om Förintelsen.…
Köp här

Isbn: 9789157804112

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804952

Utgivningsår: 20070619

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En antologi i två delar, med texter av bl a Sartre och Beauvoir, som varit och fortfarande är inflytelserika i Västerlandets kultur- och samhällsliv. Varje text är försedd med en inledning och ett antal analysfrågor.
Köp här

Isbn: 9789188248282

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: W.V. Quine

Här diskuteras hur teorier måste gå utanför sitt empiriska innehåll, och frågan om evidensens natur den mänskliga teoribildningens råmaterial.
Köp här

Isbn: 9789188248374

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157801685

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Jan Raneke

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Heraldiken, vetenskapen om sköldemärken, fick ett standardverk på svenska på 1970-talet när fil dr Jan Raneke publicerade Svenska medeltidsvapen. Verket, som såldes slut i flera upplagor (senaste utgåva 1982) och som efterfrågats alltsedan dess, utkommer nu på nytt i tre rikt illustrerade band. Tredje bandet även…
Köp här

Isbn: 9789157803863

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Vladimir Oravsky

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
En synnerligen skarpögd invandrare beskriver med frenesi, humor och ett otal exempel all den inkompetens han under trettio år mött inom den svenska statsapparaten. Den lyckliga ockupationen andas mångkulturellitet, antilikformighet, antislätstrukenhet. Till form och innehåll är den en spegelbild och produkt av det…
Köp här

Isbn: 9789157803573

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Ingmar Persson

Kategorier: Bioetik Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap
Ingmar Persson, filosofiprofessor i Göteborg, undersöker innebörden i den populära tanken att alla människor har lika värde och i vilken mån den är förenlig med några moderna gen- eller biotekniker som stamcellsframställning och genetisk diagnostik. Utkommer Augusti 2004.
Köp här

Isbn: 9789157804396

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Kajsa Ahlstrand, Peter Block, Maud M L Eriksen, Eberhard Herrmann, Karin Johannesson, Ulf Jonsson SJ, Mattias Martinson, Willy Pfändtner, Lina Sjöberg, Madeleine Sultán Sjökvist, Hanna Stenström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789157805430

Utgivningsår: 20090813

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Sebastian Haffner

För en svensk publik torde den revolution som inträffade i Tyskland efter det första världskriget numera vara en bortglömd händelse. Ändå kastade denna misslyckade revolution långa skuggor: Weimarrepublikens olyckliga historia och nazismens seger. I denna bok ger den tyske skriftställaren Sebastian Haffner sin…
Köp här

Isbn: 9789157804624

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB