Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Nya Doxa... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789157800169

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Mats Jacobsson

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Journalisten Mats Jacobsson har följt ett par årskullar kustjägare. Hans fotografier från kustjägarskolan förmedlar en oerhörd närvarokänsla, mättad av svett, rädsla, aggressivitet och stolthet. Författaren diskuterar också mansideal genom tiderna och formulerar en ny yrkesroll för militären. Illustrerad.Journalisten…
Köp här

Isbn: 9789157800299

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birger Bruzelli, Håkan Carlestam

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter. Samtliga justerare finns ordnade länsvis, med angivande av deras stämplar. Boken inleds med en beskrivning av den svenska mått- och vikthistorien, för måtten från tiden för Karl XI:s mandat om gemensamma mått för riket, fram till…
Köp här

Isbn: 9789157800770

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800657

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Singer

Köp här

Isbn: 9789188248121

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Alva Myrdal, Gunnar Myrdal

Till det svenska 1900-talets mest framstående och färgstarka intellektuella hör Gunnar och Alva Myrdal. Deras politiska idéer och forskningsinsatser kom att få stort inflytande på hur man utformade välfärdspolitiken under folkhemstiden. Tillsammans skrev de Kris i befolkningsfrågan, där de formulerade en rad radikala…
Köp här

Isbn: 9789157800336

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157800121

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800459

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Patañjali

Kategorier: Ande, kropp och själ Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Meditation och visualisering Motion och träning Yoga
Patañjali skrev sin yoga-sutra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bång-styriga tankar…
Köp här

Isbn: 9789157806215

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157801487

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805713

Utgivningsår: 20101215

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805072

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157802071

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805782

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Brigitte Mral

Kategorier: Språk och lingvistik
Drottning Kristina, heliga Birgitta, Hildegard av Bingen… Starka kvinnor som i olika sammanhang använde klassiska retoriska grepp för att nå sina mål. Trots det har retoriken alltid betraktats som en typiskt manlig domän. I en fascinerande historisk exposé berättar nu Mral om kvinnliga vältalare genom tiderna.…
Köp här

Isbn: 9789157803092

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805843

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Platon

Att säga om en bok att den innehåller allt framkallar gärna viss skepsis hos den kritiske läsaren. Till det fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör Platons Teaitetos. I denna välkända dialog framläggs alla de kunskapsteoretiska problem som alltsedan Platons tid sysselsatt filosoferna. Vad är kunskap? Hur…
Köp här

Isbn: 9789188248534

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Adin Steinsaltz

Köp här

Isbn: 9789188248961

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Lars Andersson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Alltsedan Karl Marx tidiga skrifter publicerades har det diskuterats hur relationen mellan dessa och de senare skrifterna ska förstås. Diskussionen kring alienationsteorins kontinuitet tvingar fram ett resonemang även kring förhållandet mellan denna teori och andra viktiga delar av Marx’ tänkande, i synnerhet…
Köp här

Isbn: 9789157800206

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birgitta Ney

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Lotten Ekman, signaturen Nitouche bl a i Svenska Dagbladet, var en framstående journalist med rappt och ofta ironiskt språk en god representant för de kvinnliga reportrarna under seklets första decennium. Ney ger ett feministiskt perspektiv och tecknar samtidigt en bild av journalistikens villkor vid denna tid.
Köp här

Isbn: 9789157803252

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800251

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En skildring av den svenska filosofins historia från sekelskiftet fram till 1980-talet, med avsnitt om Uppsalaskolan och om den analytiska filosofins genombrott med personligheter som Marc-Wogau, Wedberg och Hedenius.
Köp här

Isbn: 9789157801838

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803900

Utgivningsår: 20020202

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod. Deras verk ger oss en fascinerande inblick i människans sökande efter sanningen, ofta i form av dialoger mellan mästare…
Köp här

Isbn: 9789157804686

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805829

Utgivningsår: 20110811

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804907

Utgivningsår: 20070117

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157806154

Utgivningsår: 20150928

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Jitka Lindén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Över 400 forskarhandledares berättelser används som erfarenhetskälla för att utveckla handledning som professionell kompetens. Situationer som handledare och doktorander känner igen presenteras i konkreta sammanhang oenighet om arbetssätt, skrivsvårigheter, motivationsproblem.
Köp här

Isbn: 9789157800602

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Sören Halldén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan man se verkligheten på ett nytt sätt? Hur tar man vara på livet? Vad är levnadsstandard? Och vad är en äkta känsla? Detta är en bok som uppmanar läsaren att våga ompröva invanda föreställningar. Den visar hur en lätt förskjutning av perspektivet kan omkullkasta våra vanliga uppfattningar om exempelvis mat, kläder,…
Köp här

Isbn: 9789157803634

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Johan Lundborg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Våren 1949 utkom filosofiprofessorn Ingemar Hedenius bok Tro och vetande, en i glatt humör hållen frän kritik av kristendomen och svenskt teologiskt tänkande. Efter detta blev ingenting sig riktigt likt, när det gäller frågan om religiös tro eller otro i Sverige. Den intensiva och fortfarande aktuella debatten som…
Köp här

Isbn: 9789157804075

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Staffan Ekegren

Människors typiska beteende är ofta en mask eller ett önsketillstånd – vårt rätta jag visar sig i det som inte är typiskt. I avvikelsen. Och ibland hamnar människor i så avvikande situasioner eller blir vittne till så mystiska händelser att inget annat återstår. Än att ringa polisen. Lyssna till deras…
Köp här

Isbn: 9789157803276

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Jeremy Bentham

Kategorier: Juridik
Jeremy Bentham (17481832) var en av de mest inflytelserika politiska filosoferna i Europa under 1800-talet och tillhör liberalismens klassiker. Under flera decennier arbetade han med att konstruera ett idealt fängelse, som han kallade panopticon, ett projekt som på senare tid blivit mycket uppmärksammat. Bentham hade…
Köp här

Isbn: 9789157804136

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Gunilla Ambjörnsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157805003

Utgivningsår: 20070723

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Henrik Björck

I din gedigna historiska översikt tecknas framväxten av en av Sveriges viktigaste lärosäten.
Köp här

Isbn: 9789157804365

Utgivningsår: 20041101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805294

Utgivningsår: 20081111

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248305

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Per Sundström

Köp här

Isbn: 9789188248466

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157801890

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC