Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Nya Doxa... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789157800169

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Mats Jacobsson

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Journalisten Mats Jacobsson har följt ett par årskullar kustjägare. Hans fotografier från kustjägarskolan förmedlar en oerhörd närvarokänsla, mättad av svett, rädsla, aggressivitet och stolthet. Författaren diskuterar också mansideal genom tiderna och formulerar en ny yrkesroll för militären. Illustrerad.Journalisten…
Köp här

Isbn: 9789157800299

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birger Bruzelli, Håkan Carlestam

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter. Samtliga justerare finns ordnade länsvis, med angivande av deras stämplar. Boken inleds med en beskrivning av den svenska mått- och vikthistorien, för måtten från tiden för Karl XI:s mandat om gemensamma mått för riket, fram till…
Köp här

Isbn: 9789157800770

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800657

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157800121

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Patañjali

Kategorier: Ande, kropp och själ Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Kost och träning Meditation och visualisering Motion och träning Yoga
Patañjali skrev sin yoga-sutra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bång-styriga tankar…
Köp här

Isbn: 9789157806215

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800459

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157801487

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Singer

Köp här

Isbn: 9789188248121

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805782

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805843

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Brigitte Mral

Kategorier: Språk och lingvistik
Drottning Kristina, heliga Birgitta, Hildegard av Bingen… Starka kvinnor som i olika sammanhang använde klassiska retoriska grepp för att nå sina mål. Trots det har retoriken alltid betraktats som en typiskt manlig domän. I en fascinerande historisk exposé berättar nu Mral om kvinnliga vältalare genom tiderna.…
Köp här

Isbn: 9789157803092

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Adin Steinsaltz

Köp här

Isbn: 9789188248961

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805713

Utgivningsår: 20101215

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805072

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157802071

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Erik Blennberger

Uttrycket bibelsyn kan beteckna uppfattningar, attityder och användningssätt med avseende på Bibeln. Det begreppet är utgångspunkten för denna bok, som försöker klarlägga och föra konstruktiva resonemang kring ett flertal komplicerade problem och positioner för normativ användning av Bibeln. Blennberger gör en analys…
Köp här

Isbn: 9789157800275

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Åke Jonsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Författaren Gunnar Edman (19151995) var en föregångare i att finna harmoni mellan naturvetenskapens och trons olika försök att utforska verkligheten. För detta använde han ett fantasifullt bildspråk hämtat från religionens, vetenskapens och konstens värld. Bakom detta finns en stark vilja att pejla djupet i evangeliet,…
Köp här

Isbn: 9789157803368

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Rolf Lindborg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia
En polemik mot en vanlig uppfattning om Ørsted att det var ren slump att han fann elektromagnetismen. Ørsted var vid tiden för upptäckten djupt inne i romantikens föreställningsvärld, från doktorsavhandlingen 1799 om Kants metafysik till sin personliga bekantskap med Fichte och andra romantiker i Tyskland.
Köp här

Isbn: 9789157800329

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Erik Furumark

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Självbiografi: allmänt
Om Hjalmar Bergman har åtskilligt skrivits, men det mesta är antingen levnadsskildringar eller föråldrade översikter. Här är det texterna, och inte personen bakom dem, som uppmärksammas på en färd genom författarskapet, i analyser av Bergmans romaner med utgångspunkt i tema, motiv och period.
Köp här

Isbn: 9789157803948

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Inga-Britt Gustafsson, Örjan Klein

Köp här

Isbn: 9789157804723

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805904

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805041

Utgivningsår: 20080130

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa, Edition Grasset & Fasquelle

Mediatyp: BC

av: Gunnar Aspelin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I svenskt kulturliv finns få motsvarigheter till Aspelins Tankens vägar, genom hans enorma lärdom, klara tanke och utsökta stilkonst. Del 2: Från renässansen till mitten av 1900-talet.
Köp här

Isbn: 9789188248022

Utgivningsår: 19910101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248213

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Ingemar Ernberg

Kategorier: Anatomi Cytologi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Cancer är inte längre en mystisk sjukdom. Forskarna förstår huvuddragen i hur cancer uppkommer. Alla friska celler är underordnade sina egna och organismens genetiska program för individens bästa. Cancercellen bryter sig loss ur denna hårt styrda kontroll, och blir allmer självständig, parasitisk och hänsynslös, en…
Köp här

Isbn: 9789188584106

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Anderberg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Lidandet tvingar på oss en rad frågor: Varför är det så utbrett och varför drabbar det så ojämnt? Varför blir några så onda? Vissa av svaren för oss till den religiösa sfären. Kanske har lidandet en mening, men det ställer oss i så fall inför nya frågor: Har den som skapat vår jord också skapat lidandet, eller är det…
Köp här

Isbn: 9789157803696

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804150

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Ett standardverk för statsvetare och för alla som intresserar för världens olika styrelseskick. Används flitigt inom de samhällsvetenskapliga utbildningarna.
Köp här

Isbn: 9789157803399

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Sören Halldén

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Matematikens historia
Vad finns kvar om man tar bort matematiken ur det som kallas matematisk statistik? Ingenting? Jodå, det finns kvar något intressant, en information om argumentativa möjligheter, om logik och kunskapsteori av ett slag som försummats inom filosofin. Det gäller en insikt som utvecklats under århundraden i anknytning till…
Köp här

Isbn: 9789157804204

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Sten Högnäs, Rebecka Lettevall, Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157805126

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Hur står det till i högskolan? Svaret är inte lätt att ge. Olika verklighetsbilder konkurrerar. Å ena sidan beskrivs högskolan som en framgångsrik och lyckligt lottad sektor i samhället, å andra sidan möts vi av rapporter om en högskola som gått in i väggen. Vad skall vi tro? Beror skillnaderna i debatten på att det…
Köp här

Isbn: 9789157804457

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805461

Utgivningsår: 20090813

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188248404

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188248602

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Kjell Kallenberg

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En integrerad livsåskådning (religiös eller icke-religiös) visar sig ha stor betydelse för människor som sörjer en nära anhörig.
Köp här

Isbn: 9789157802453

Utgivningsår: 19870101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC