Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Nya Doxa... Rensa filter?

av: Birger Bruzelli, Håkan Carlestam

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter. Samtliga justerare finns ordnade länsvis, med angivande av deras stämplar. Boken inleds med en beskrivning av den svenska mått- och vikthistorien, för måtten från tiden för Karl XI:s mandat om gemensamma mått för riket, fram till…
Köp här

Isbn: 9789157800770

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Anders Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur blir man en bra talare? Redan de gamla grekerna insåg att det inte bara är en fråga om talang man måste öva, öva, öva. Nu kommer retorikövningarna av Afthonios från Antiochia, den antike retorikern och pedagogen som präglade språkundervisningen i skolorna långt in i vår tid, för första gången i svensk…
Köp här

Isbn: 9789157804044

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Alva Myrdal, Gunnar Myrdal

Till det svenska 1900-talets mest framstående och färgstarka intellektuella hör Gunnar och Alva Myrdal. Deras politiska idéer och forskningsinsatser kom att få stort inflytande på hur man utformade välfärdspolitiken under folkhemstiden. Tillsammans skrev de Kris i befolkningsfrågan, där de formulerade en rad radikala…
Köp här

Isbn: 9789157800336

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Mats Jacobsson

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Journalisten Mats Jacobsson har följt ett par årskullar kustjägare. Hans fotografier från kustjägarskolan förmedlar en oerhörd närvarokänsla, mättad av svett, rädsla, aggressivitet och stolthet. Författaren diskuterar också mansideal genom tiderna och formulerar en ny yrkesroll för militären. Illustrerad.Journalisten…
Köp här

Isbn: 9789157800299

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800169

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Ralf Stenbäcker

Köp här

Isbn: 9789157800176

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Adin Steinsaltz

Köp här

Isbn: 9789188248961

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248688

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Singer

Köp här

Isbn: 9789188248121

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Per Ariansen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Miljöproblemen är i dag så omfattande att hela vårt förhållande till omvärlden drabbas. Därmed står vi inför filosofiska utmaningar inte bara rent tekniska. Står angelägna värden på spel? Är det tal om moraliska värden? Är det i så fall bara människor som har moralisk status, eller omfattas också miljön i vidare…
Köp här

Isbn: 9789188248336

Utgivningsår: 19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157806246

Utgivningsår: 20200729

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Per Beskow

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Var och en som har läst teologisk litteratur vet hur oerhört omfattande den kristna terminologin är, och vilket hinder detta kan vara för den ovane läsaren. Inte minst är rikedomen på latin och grekiska termer en svårighet i en tid då de klassiska språken i så hög grad har förlorat sin ställning. Teologiskt lexikon är…
Köp här

Isbn: 9789157803184

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804037

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157803962

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157800121

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800459

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Alan Chalmers

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, ändå sätter den sin prägel på mycket av dagens vetenskap. Den reviderade,…
Köp här

Isbn: 9789157804259

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157801487

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804358

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Riter kan ha betydelse för territorialitet, makt och våldsrelationer, politisk legitimering, identitet, fridöd, botande av sjuka, men också för lek och skapande aktiviteter. Här diskuteras detta spännande forskningsområde utifrån religionshistoriska och ritteoretiska perspektiv. Materialet är hämtat från Europa, Asien,…
Köp här

Isbn: 9789157803887

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Johan Lundborg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Våren 1949 utkom filosofiprofessorn Ingemar Hedenius bok Tro och vetande, en i glatt humör hållen frän kritik av kristendomen och svenskt teologiskt tänkande. Efter detta blev ingenting sig riktigt likt, när det gäller frågan om religiös tro eller otro i Sverige. Den intensiva och fortfarande aktuella debatten som…
Köp här

Isbn: 9789157804075

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Sten Barnekow

Kategorier: Buddhism Buddhistiska riktningar Buddhistiska riktningar: mahayana Buddhistiska riktningar: zen-buddhism Filosofi och religion Religion och tro
I detta minst sagt gigantiska verk får vi följa författarens självutlämnande och spännande färd tillsammans med en zenbuddhistisk mästare under dennes besök i Sverige. Denna rådbråkning av livet spränger såväl metafysiska som fysiska gränser på 2144 sidor. Ett fullständigt unikt objekt och årets största i den svenska…
Köp här

Isbn: 9789157806178

Utgivningsår: 20160111

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805072

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Hylland Eriksen

När tiden blir ett enda hysteriskt ögonblick som skiftar kontinuerligt, men som inte pekar längre än till nästa ögonblick, förlorar vi sammanhang, eftertanke och djup. Därför bör långsam tid stå överst på önskelistan för alla som lever i informationssamhället. Småbarnsföräldrar, bokläsare, pensionärer, stressade…
Köp här

Isbn: 9789157803726

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Sten Barnekow

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Attraherad av zenlitteraturens upplysta dårar tog jag mig 1989 till ett kloster i Japan, och fann människor och religiöst liv långt större och mer spännande än anekdoternas helgonlika mästare. Jag hade hittat mitt uppdrag: Att utforska den besynnerliga förväxlingen av idé och erfarenhet, och synliggöra de individer…
Köp här

Isbn: 9789157804433

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157803375

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Brigitte Mral

Kategorier: Språk och lingvistik
Drottning Kristina, heliga Birgitta, Hildegard av Bingen… Starka kvinnor som i olika sammanhang använde klassiska retoriska grepp för att nå sina mål. Trots det har retoriken alltid betraktats som en typiskt manlig domän. I en fascinerande historisk exposé berättar nu Mral om kvinnliga vältalare genom tiderna.…
Köp här

Isbn: 9789157803092

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800657

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Per Linder

Kategorier: Filosofi och religion Forntida religioner och mytologier Religion och tro
Enligt fornegyptisk föreställningsvärld kunde kosmos inte existera utan den tempelkult som utfördes bl a i Isistemplet på ön Philae i Nilen. Hieroglyferna berättar för oss om födelse, död och återuppståndelse i ett evigt kretslopp.
Köp här

Isbn: 9789157800244

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Hans Larsson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
En folklivsskildring från 1870-talets Söderslätt i Skåne, vilken lundafilosofen Larsson såg som det allvarligaste och uppriktigaste han någonsin skrivit.
Köp här

Isbn: 9789157800763

Utgivningsår: 19790101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805782

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Patañjali

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Patañjali skrev sin yoga-sutra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bång-styriga tankar…
Köp här

Isbn: 9789157806215

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Sven Andersen

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Boken följer det etiska tänkandets utveckling från den grekiska filosofin och den bibliska tankevärlden fram till idag, hos bl a Thomas av Aquino, Luther, Kant och Nietzsche. Den presenterar grundläggande etiska teorier och begrepp som kärleken till nästan, människovärde, rättvisa, självbestämmande, etik-kritik,…
Köp här

Isbn: 9789157800107

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803757

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Hur påverkas vetenskapens medialisering frågor om forskningens legitimitet och hur förändras forskningskommunikationens roll när vetenskapen på ett allt ensidigare sätt beskrivs som en ekonomisk tillväxtfaktor? Sex forskare undersöker förhållandet mellan vetenskap, medier och publik i ett längre historiskt perspektiv,…
Köp här

Isbn: 9789157804501

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Erling Bjurström, Johan Fornäs, Hillevi Ganetz

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Att handla eller shoppa är inte bara att betala pengar i utväxling mot en vara, utan också en form av kommunikation. Människor köper och använder varor i samspel med varandra och för att skapa kommunikation. Hela samhället och vardagslivet genomsyras alltmer av medier, och därför är konsumtionen av varor alltmer en…
Köp här

Isbn: 9789157803467

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Jörgen Podemann Sörensen, Margit Warburg

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Religionernas uppgift är att beskriva och tolka världen; den humanistiska religionsvetenskapens roll är att beskriva och tolka religionerna. Vilka är deras kulturella och sociala förutsättningar? Hur konstruerar de mening och betydelse? Vilken roll spelar de religiösa premisserna för människans förståelse av sig själv…
Köp här

Isbn: 9789157800480

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Jan Raneke

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Heraldiken, vetenskapen om sköldemärken, fick ett standardverk på svenska på 1970-talet när fil dr Jan Raneke publicerade Svenska medeltidsvapen. Verket, som såldes slut i flera upplagor (senaste utgåva 1982) och som efterfrågats alltsedan dess, utkommer nu på nytt i tre rikt illustrerade band. Tredje bandet även…
Köp här

Isbn: 9789157803856

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vad är sufism och vilken är dess roll i dagens samhälle? Bland allmänheten, och särskilt intellektuella, förknippas sufism i första hand med de medeltida tänkarna Ibn Arabi och Jalal al-Din Rumi filosofernas och skaldernas sufism. I väst har också flera uppmärksammade konvertiter till islam attraherats av bl a Ibn…
Köp här

Isbn: 9789157803832

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC