Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Nya Doxa... Rensa filter?

av: Anders Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur blir man en bra talare? Redan de gamla grekerna insåg att det inte bara är en fråga om talang man måste öva, öva, öva. Nu kommer retorikövningarna av Afthonios från Antiochia, den antike retorikern och pedagogen som präglade språkundervisningen i skolorna långt in i vår tid, för första gången i svensk…
Köp här

Isbn: 9789157804044

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800169

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birger Bruzelli, Håkan Carlestam

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter. Samtliga justerare finns ordnade länsvis, med angivande av deras stämplar. Boken inleds med en beskrivning av den svenska mått- och vikthistorien, för måtten från tiden för Karl XI:s mandat om gemensamma mått för riket, fram till…
Köp här

Isbn: 9789157800770

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Mats Jacobsson

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Journalisten Mats Jacobsson har följt ett par årskullar kustjägare. Hans fotografier från kustjägarskolan förmedlar en oerhörd närvarokänsla, mättad av svett, rädsla, aggressivitet och stolthet. Författaren diskuterar också mansideal genom tiderna och formulerar en ny yrkesroll för militären. Illustrerad.Journalisten…
Köp här

Isbn: 9789157800299

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Ralf Stenbäcker

Köp här

Isbn: 9789157800176

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Adin Steinsaltz

Köp här

Isbn: 9789188248961

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Singer

Köp här

Isbn: 9789188248121

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800459

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805072

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803962

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Brigitte Mral

Kategorier: Språk och lingvistik
Drottning Kristina, heliga Birgitta, Hildegard av Bingen… Starka kvinnor som i olika sammanhang använde klassiska retoriska grepp för att nå sina mål. Trots det har retoriken alltid betraktats som en typiskt manlig domän. I en fascinerande historisk exposé berättar nu Mral om kvinnliga vältalare genom tiderna.…
Köp här

Isbn: 9789157803092

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800657

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Hylland Eriksen

När tiden blir ett enda hysteriskt ögonblick som skiftar kontinuerligt, men som inte pekar längre än till nästa ögonblick, förlorar vi sammanhang, eftertanke och djup. Därför bör långsam tid stå överst på önskelistan för alla som lever i informationssamhället. Småbarnsföräldrar, bokläsare, pensionärer, stressade…
Köp här

Isbn: 9789157803726

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157800121

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Patañjali

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Patañjali skrev sin yoga-sutra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bång-styriga tankar…
Köp här

Isbn: 9789157806215

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Alan Chalmers

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Nyare teorier inom vetenskapsfilosofin har rubbat den etablerade uppfattningen att vetenskapliga teorier kan rättfärdigas med att de härletts ur observationer och experiment. Utvecklingen har visat att denna syn på vetenskapen ofta är felaktig, ändå sätter den sin prägel på mycket av dagens vetenskap. Den reviderade,…
Köp här

Isbn: 9789157804259

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157803757

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157801487

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Alva Myrdal, Gunnar Myrdal

Till det svenska 1900-talets mest framstående och färgstarka intellektuella hör Gunnar och Alva Myrdal. Deras politiska idéer och forskningsinsatser kom att få stort inflytande på hur man utformade välfärdspolitiken under folkhemstiden. Tillsammans skrev de Kris i befolkningsfrågan, där de formulerade en rad radikala…
Köp här

Isbn: 9789157800336

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805843

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Platon

Att säga om en bok att den innehåller allt framkallar gärna viss skepsis hos den kritiske läsaren. Till det fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör Platons Teaitetos. I denna välkända dialog framläggs alla de kunskapsteoretiska problem som alltsedan Platons tid sysselsatt filosoferna. Vad är kunskap? Hur…
Köp här

Isbn: 9789188248534

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804037

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157806000

Utgivningsår: 20120612

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804358

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Annika Berg, Åsa Bergenheim, Maria Björk, Maja Bondestam, Hilde Bondevik, Motzi Eklöf, Tony Gustafsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Solveig Jülich, Lena Lennerhed, Ulrika Nilsson, Jan Eric Olsén, David Thorsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser
Köp här

Isbn: 9789157805706

Utgivningsår: 20101217

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157803900

Utgivningsår: 20020202

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805713

Utgivningsår: 20101215

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Peter Gärdenfors, Christian Balkenius, Jan Morén, Peter Björne, Tomas Persson, Magnus Johansson, Birger Johansson, Agneta Gulz, David de Léon, Paulina Lindström, Petter Kallioinen, Sverker Sikström, Richard Andersson, Philip Diderichsen, Jana Holsanova, Roger Johansson, Kenneth Holmqvist, Annika Wallin, Lars Hall, Petter Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157805324

Utgivningsår: 20081029

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157802071

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248688

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805041

Utgivningsår: 20080130

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa, Edition Grasset & Fasquelle

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803702

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805782

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Evolution Matematik och naturvetenskap
Få människor har betytt mer för vår tids tänkande och vetenskap än Charles Darwin, i att skapa förutsättningarna för att göra biologin till en exakt vetenskap och för framväxten av empirismen som vetenskaplig metod. Hans monumentala livsverk väcker än i dag grundläggande etiska frågor som handlar om människovärde,…
Köp här

Isbn: 9789157803382

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Bengt Gustafsson

Kategorier: Astronomi, rymd och tid Kosmologi och universum Matematik och naturvetenskap
Följ med på Gustafssons resa ut i Universum: genom planetsystemet, mot de närmast liggande stjärnorna, förbi gasnebulosor, superjättar och neutronstjärnor, ut ur Vintergatan och vidare mot avlägsna galaxhopar. Efter ett besök i Mikrokosmos viker färden av och går bakåt i tiden, till Den Stora Smällen. En utmärkt…
Köp här

Isbn: 9789157800343

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Juan Wilhelmi

Köp här

Isbn: 9789157803054

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birgitta Forsman

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Kan vi lita på att forskare säger sanningen? Vad händer när kommersiella krafter får inflytande över forskningen? Boken bygger på intervjuer med 22 professorer från en rad olika ämnen, från humaniora och teologi till teknik och medicin. Sagt om Vetenskap och moral: Birgitta Forsmans bok visar övertygande att det…
Köp här

Isbn: 9789157803993

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157804785

Utgivningsår: 20061010

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB