Bläddra
Sökresultat för Bokförlaget Nya Doxa... Rensa filter?

av: Anders Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur blir man en bra talare? Redan de gamla grekerna insåg att det inte bara är en fråga om talang man måste öva, öva, öva. Nu kommer retorikövningarna av Afthonios från Antiochia, den antike retorikern och pedagogen som präglade språkundervisningen i skolorna långt in i vår tid, för första gången i svensk…
Köp här

Isbn: 9789157804044

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157800169

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Birger Bruzelli, Håkan Carlestam

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Ett uppslagsverk för alla som vill veta vem som krönt svenska mått och vikter. Samtliga justerare finns ordnade länsvis, med angivande av deras stämplar. Boken inleds med en beskrivning av den svenska mått- och vikthistorien, för måtten från tiden för Karl XI:s mandat om gemensamma mått för riket, fram till…
Köp här

Isbn: 9789157800770

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Mats Jacobsson

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Journalisten Mats Jacobsson har följt ett par årskullar kustjägare. Hans fotografier från kustjägarskolan förmedlar en oerhörd närvarokänsla, mättad av svett, rädsla, aggressivitet och stolthet. Författaren diskuterar också mansideal genom tiderna och formulerar en ny yrkesroll för militären. Illustrerad.Journalisten…
Köp här

Isbn: 9789157800299

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Peter Singer

Köp här

Isbn: 9789188248121

Utgivningsår: 19920101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Adin Steinsaltz

Köp här

Isbn: 9789188248961

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Ralf Stenbäcker

Köp här

Isbn: 9789157800176

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805072

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803962

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800657

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Thomas Hylland Eriksen

När tiden blir ett enda hysteriskt ögonblick som skiftar kontinuerligt, men som inte pekar längre än till nästa ögonblick, förlorar vi sammanhang, eftertanke och djup. Därför bör långsam tid stå överst på önskelistan för alla som lever i informationssamhället. Småbarnsföräldrar, bokläsare, pensionärer, stressade…
Köp här

Isbn: 9789157803726

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Thomas Hylland Eriksen

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157800121

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Brigitte Mral

Kategorier: Språk och lingvistik
Drottning Kristina, heliga Birgitta, Hildegard av Bingen… Starka kvinnor som i olika sammanhang använde klassiska retoriska grepp för att nå sina mål. Trots det har retoriken alltid betraktats som en typiskt manlig domän. I en fascinerande historisk exposé berättar nu Mral om kvinnliga vältalare genom tiderna.…
Köp här

Isbn: 9789157803092

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Alva Myrdal, Gunnar Myrdal

Till det svenska 1900-talets mest framstående och färgstarka intellektuella hör Gunnar och Alva Myrdal. Deras politiska idéer och forskningsinsatser kom att få stort inflytande på hur man utformade välfärdspolitiken under folkhemstiden. Tillsammans skrev de Kris i befolkningsfrågan, där de formulerade en rad radikala…
Köp här

Isbn: 9789157800336

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157800459

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Patañjali

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Patañjali skrev sin yoga-sutra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bång-styriga tankar…
Köp här

Isbn: 9789157806215

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803757

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157801487

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Annika Berg, Åsa Bergenheim, Maria Björk, Maja Bondestam, Hilde Bondevik, Motzi Eklöf, Tony Gustafsson, Torbjörn Gustafsson Chorell, Solveig Jülich, Lena Lennerhed, Ulrika Nilsson, Jan Eric Olsén, David Thorsén, Roger Qvarsell, Eva Åhrén

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: naturberättelser och djurberättelser
Köp här

Isbn: 9789157805706

Utgivningsår: 20101217

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157803900

Utgivningsår: 20020202

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804716

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805713

Utgivningsår: 20101215

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Peter Gärdenfors, Christian Balkenius, Jan Morén, Peter Björne, Tomas Persson, Magnus Johansson, Birger Johansson, Agneta Gulz, David de Léon, Paulina Lindström, Petter Kallioinen, Sverker Sikström, Richard Andersson, Philip Diderichsen, Jana Holsanova, Roger Johansson, Kenneth Holmqvist, Annika Wallin, Lars Hall, Petter Johansson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157805324

Utgivningsår: 20081029

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157802071

Utgivningsår: 19850101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188248688

Utgivningsår: 19950101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803702

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157805782

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157805843

Utgivningsår: 20120620

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Platon

Att säga om en bok att den innehåller allt framkallar gärna viss skepsis hos den kritiske läsaren. Till det fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör Platons Teaitetos. I denna välkända dialog framläggs alla de kunskapsteoretiska problem som alltsedan Platons tid sysselsatt filosoferna. Vad är kunskap? Hur…
Köp här

Isbn: 9789188248534

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804358

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Hugo A. Meynell

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Den brittiske konst- och religionsfilosofen Meynell diskuterar här några av den filosofiska estetikens klassiska och mest kontroversiella problem: Är estetiska värderingar bara subjektiva, eller kan man tala om objektiv och rationell konstkritik? Vad har det estetiska egentligen för värde? Kan man placera estetiska…
Köp här

Isbn: 9789157800183

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789157803221

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Det har länge saknats en bred introduktion till djuretiska spörsmål på svenska. Genom denna antologi kan nu en svensk filosofiskt intresserad allmänhet ta del av nyckeltexter i den internationella debatten om djuretik och djurrättsfilosofi.
Köp här

Isbn: 9789157800237

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157801784

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Vad är sufism och vilken är dess roll i dagens samhälle? Bland allmänheten, och särskilt intellektuella, förknippas sufism i första hand med de medeltida tänkarna Ibn Arabi och Jalal al-Din Rumi filosofernas och skaldernas sufism. I väst har också flera uppmärksammade konvertiter till islam attraherats av bl a Ibn…
Köp här

Isbn: 9789157803832

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Martin Schibli, Lars Vilks

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Förr tog det lång tid att bli konstnär. Det krävdes lång teknikträning för att lära sig att skapa konsten med stort K. Idag har det blivit betydligt enklare. På tre dagar kan man installera sig som samtidskonstnär om man följer de råd och anvisningar som författarna ger. Lär känna konstvärlden och du känner konsten, är…
Köp här

Isbn: 9789157804594

Utgivningsår: 20050601

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Bengt Olle Bengtsson, Carl Reinhold Bråkenhielm, Birgitta Forsman, Elisabeth Gerle, Peter Gärdenfors, Matz Hammarström, Alf Gornborg, Antje Jackelén, Mikael Stenmark, Catharina Stenqvist, Nils Uddenberg, Kristin Zeiler

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Isbn: 9789157805751

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789157804853

Utgivningsår: 20060830

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Lars A. Boisen, Karl-Erik Norrman

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
När den sydafrikanske människorättskämpen, Nelson Mandela, föddes, hade jorden mindre än 2 miljarder invånare. I dag, på hans ålders höst, har vi blivit drygt 7 miljarder, varav 2 miljarder utfattiga. Ingen enskild faktor spelar en större roll för slitaget av vår planet, rovdriften på våra naturresurser och arternas…
Köp här

Isbn: 9789157806086

Utgivningsår: 20121121

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB