Bläddra
Sökresultat för Brutus Östlings bokf Symposion... Rensa filter?

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Diskursens ordning är en tet om språk, om makt och om de spel som var och en som vill ta till orda oundvikligen måste ge sig in i.
Köp här

Isbn: 9789171390653

Utgivningsår: 19930401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Terence Gorski

Ingenting är ödesbestämt med hjälp av denna kloka handbok kan du börja förändra ditt liv. Ingalill Mosander, Aftonbladet De flesta av oss har troligen fått mera vägledning i hur man kör en bil än i hur man bygger upp en kärleksfull och hälsosam relation. Vi har alla en stark längtan efter fungerande kärleksrelationer,…
Köp här

Isbn: 9789171397911

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Gunnar Karlsson

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Könspsykologi Modern filosofi: från 1800 Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella…
Köp här

Isbn: 9789187483394

Utgivningsår: 20190508

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171397638

Utgivningsår: 20071211

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion, Polity Press Ltd., Cambridge

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
“Tillvaron och världen är evigt rättfärdigad bara som estetiskt fenomen” Tragedins födelse från 1872 är Nietzsches första bok. Som klassisk filolog och romantisk filosof i Schopenhauers anda tar han sig här an den antika tragedins problem. Utifrån det berömda begreppsparet dionysiskt och apolliniskt leder…
Köp här

Isbn: 9789171394774

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171395863

Utgivningsår: 20030701

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171398284

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Detta band innehåller de sista sex skrifterna som Nietzsche färdigställde för publicering. Bland dessa finns några av hans viktigaste och mest kända texter, uppgörelsen med Wagner och dekadensen i konsten Fallet Wagner och Nietzsche kontra Wagner) och Avgudaskymning, som han själv beskriver som sin filosofi i ett…
Köp här

Isbn: 9789171398253

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171393906

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Femtiotalet kan framstå som något av en parentes mellan det fyrtiotal som präglades av andra världskriget och det politiskt radikala sextiotalet. Men det var också ett motsägelsefullt decennium. Å ena sidan var kriget slut och ett nytt välfärdssamhälle var under uppbyggnad. Med rationella lösningar skulle samhället…
Köp här

Isbn: 9789187483400

Utgivningsår: 20190905

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Få svenska politiker och idédebattörer under 1900-talet är så omstridda som Ernst Wigfors, en av de mest framträdande personerna i socialdemokratins andra generation. Ändå har den unge Wigfors politiska gärningar hittills förblivit i stort sett outforskade. Det har i sin tur haft konsekvenser för hur den tidiga svenska…
Köp här

Isbn: 9789171393241

Utgivningsår: 19970301

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187483400

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171398093

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Maryam Adjam

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Längs med vilka stigar färdas minnen? Hur spårar de sina erfarenheter och vilken resonans ger historien i minnena? Maryam Adjam undersöker hur ett minneslandskap tar form i mellanrummet mellan det påtagliga och det förnimbara, det förflutna och det pågående livet. Hösten 1944 flydde tusentals människor i kölvattnet av…
Köp här

Isbn: 9789187483288

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ola Jennersten

Game Change, a Parade of Elephants, a Stubbornness of Rhinos and a Streak of Tigers examines the situation of three of the planet s most enigmatic and alluring land-living animals. It is an important book that tells the alarming story of how the long-term survival of these animals is in question. They are continually…
Köp här

Isbn: 9789187483332

Utgivningsår: 20181018

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tua Forsström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Tua Forsström är född 1947 i Borgå och bosatt i Tenela. Hon debuterade 1972 med “En dikt om kärlek och annat”. Forsström är den mest prisbelönta finländska poeten av sin generation, och lika känd och uppskatta i Sverige som i sitt hemland.
Köp här

Isbn: 9789171396167

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Rudolf Dekker

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Vad fick kvinnor i det förindustriella Europa att klä ut sig till Män? Att män med talang och anlag för detta visar sig i kvinnokläder är en välkänd, ofta förhånad och för i tiden till och med strängt bestraffad företeelse. Omvänt är det inte ofta som något ljus fallit över kvinnan i manskläder. På detta sätt har en…
Köp här

Isbn: 9789171392459

Utgivningsår: 19950401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Gershom Scholem

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Gershom Scholem tillhör trots den stenhårda konkurrensen det förra seklets mest framstående judar. Hans epokgörande studier av den judiska mystiken har färgat den samtida intellektuella judendomens sökande och sargade själ. Att diskutera Scholem är att tala i superlativer. På egen hand skapade han en hel akademisk…
Köp här

Isbn: 9789171396013

Utgivningsår: 20021101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Johan Lundberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Dekadenta och symbolistiska inslag i Sven Lindmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwerts lyrik 1904 – 1907. Med utgångspunkt i ett omfattande källmaterial samt i ny internationell forskning visas hur dessa författare under ett par intensiva år och via inflytande från utländska förebilder som Rimbaud,…
Köp här

Isbn: 9789171394804

Utgivningsår: 20000701

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Hanna Markusson Winkvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
De svenska universitetens historia börjar i Uppsala på 1400-talet och precis som i övriga Europa kom den högre utbildningen att vara en manlig angelägenhet i många hundra år. Kvinnliga studenter accepterades formellt vid svenska universitet 1873 och tio år senare kunde den första kvinnan krönas med lagerkransen. De…
Köp här

Isbn: 9789171396259

Utgivningsår: 20031201

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Anna Dahlgren

Kategorier: Konst
I Fotografiska drömmar och digitala illusioner studerar konstvetaren Anna Dahlgren digitaliseringens effekter. Blev det mer vanligt med fotobearbetning? Till vad används de nya bildbehandlingsprogrammen? Vilka attityder och förväntningar fanns, och vilken inverkan hade de nya verktygen för bildbearbetning på…
Köp här

Isbn: 9789171397386

Utgivningsår: 20051001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Tom Sandqvist

Vem var Lajos Kassák och Ljubomir Micic? Vilka var Witcacy och Karel Teige? Och vad gjorde Jacwk Malczewski och Jan Matejko i Kraków? August Strindbergs värsta rival Stanislaw Przybyszewski mördade han verkligen sin älskarinna medan en av hans mest hängivna beundrare sköt hans hustru Dagny Juel, Edvard Munchs stora…
Köp här

Isbn: 9789171398345

Utgivningsår: 20090818

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Mats Malm

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Hur mycket går förlorat därför att vi inte hör poesins röster? Varje e-mail och sms med en smiley visar just hur svårt det är att förmedla en känsla eller en stämning i skrift. Och litteraturen handlar i hög grad om tonskiftningar, nyanser och klangfärger. Vi måste avlyssna dess olika röster för att förstå. Problemet…
Köp här

Isbn: 9789171398796

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171397706

Utgivningsår: 20061101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Arne Johnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Arne Johnsson har fått lysande kritik för sin poesi under åren sedan debuten 1985 med Förvandlingar. Genom åren har han fått ett flertal priser för sitt författarskap, bland annat   Aftonbladets litteraturpris 1995 Gerhard Bonniers lyrikpris 1995 Gustaf Frödingsällskapets lyrikpris 1999 Lyrikpriset till Esaias…
Köp här

Isbn: 9789171398536

Utgivningsår: 20100923

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
I centrum för Så talade Zarathustra står den persiske religionsstiftaren Zarathustra som en gång gav jorden en moralisk mening som en kosmisk kamp mellan gott och ont. När han här återvänder i en ny gestalt är det för att lära människan att leva med insikten att Gud är död och att det är människan själv som dödat…
Köp här

Isbn: 9789187483257

Utgivningsår: 20170529

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia och arkeologi
Denna antologi diskuterar kulturpolitik från Moskva till New York. Författarna pekar på centrala drag i olika länders kulturpolitiska organisation. De lyfter fram viktiga debatter kring mediapolitik, sponsring, lokal eller central styrning, mediaimperialism och nationell kulturproduktion. Internationella och historiska…
Köp här

Isbn: 9789171390806

Utgivningsår: 19930501

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171392602

Utgivningsår: 19950601

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Har alla människor med nödvändighet ett slags livsåskådning? Står filosofin och vetenskapen i konflikt med religiös tro? Vad innebär det att ha religiösa erfarenheter och vad handlar egentligen religiösa påstående och föreställningar om? Frågor som dessa har diskuterats livligt i den filosofiska debatt om religion som…
Köp här

Isbn: 9789171394842

Utgivningsår: 20000401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Manfred Hofmann

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Latinamerika är idag en sjudande kittel an oroshärdar och konflikter. Det uppstår ständigt krockar inom alla områden politiskt, socialt, kulturellt och religiöst. De förödande effekterna av européernas erövring och kolonialism är mer påtaglig än någonsin. Sämst levnadsförhållanden har ursprungsfolken. I…
Köp här

Isbn: 9789171396297

Utgivningsår: 20040201

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Rebecka Lettevall

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
När Immanuel Kant år 1795 publicerade sin lilla skrift “Om den eviga freden” väckte den stor uppmärksamhet över hela Europa och översattes snart till flera språk. Hur kom det sig att den i samband med tvåhundraårsjubileet 1995 åter var så populär att flera av världens tongivande filosofer diskuterade den…
Köp här

Isbn: 9789171395252

Utgivningsår: 20010501

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171396563

Utgivningsår: 20040401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Stefan Foconi

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Stefan Foconi är född 1955 och bosatt i Stockholm. Han debuterade 1991 med prosaboken lergök och har sedan dess utgivit både prosa och reportageböcker med inslag av kulturhistoriska essäer. “Människa strax” är hans lyriska debut, som med raseri och förvåning gestaltar hur döden transformerar livet medan det…
Köp här

Isbn: 9789171397690

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Staffan Ericson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Staffan Ericsons “Två drömspel” jämför två dramatiska former med påfallande likheter: August Strindbergs drömspel och Dennis Potters tv-serie Den sjungande detektiven. Genom att studera verkens framväxt i det tidiga 1900-talets avantgardeteater och 1980-talets kvalitetstelevision, jämförs också hur…
Köp här

Isbn: 9789171396686

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tytti Soila

Kategorier: Fotografi Konst
Regissörens roll för en films tillblivelse har varit ämne för debatt och diskussion ändan sedan filmmediets tillkomst. Särskilt tänkvärd har frågan blivit när kvinnor har fått möjligheten att axla denna roll. Fyra svenska kvinnor: Marianne Ahrne, Marie-Louise Ekman, Agneta Fagerström-Olsson och Suzanne Osten har länge…
Köp här

Isbn: 9789171396891

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Arne Johnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Arne Johnssons nya diktsamling Bäras utan namn till natt till morgon berättar bland annat om minnets, glömskans, drömmens och den intensiva verklighetsupplevelsens sätt att samtidigt ta plats i livet. Här finns flera genomgående rörelser i tiden och rummet, från barnets liv i en liten by till den vuxnes intryck av den…
Köp här

Isbn: 9789171397966

Utgivningsår: 20071009

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Göran Lundstedt

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Minnet är inte bara riktat mot det förflutna, det är också en kraft som gör det möjligt att upprätta en motinstans och övervinna nuet. Om minnets kamp mot makten handlar flera av dessa texter. Vi möter författare som Ernst Jünger och Kafka, Bulgakov som frågar Stalin om han överhuvud taget är möjlig i Sovjet, Pentti…
Köp här

Isbn: 9789178682096

Utgivningsår: 19901001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ola Jennersten, Tom Svensson

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och natur Djur och samhälle Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Utrotningshotade arter och arters utdöende Vilda djur Vilda djur: däggdjur
Det här är en berättelse om elefanten, tigern och noshörningen, en skrämmande historia om hur dessa djurs överlevnad hotas av tjuvjakt, giriga handelsmän och skrupelfria smugglare. Ola Jennersten och Tom Svensson har följt handels- och smuggelvägar för elfenben, noshörningshorn och tigerdelar från djurens…
Köp här

Isbn: 9789188003003

Utgivningsår: 20161013

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Mogens Trolle Larsen

Kategorier: Historia och arkeologi
Lärt och mycket spännande om den verkliga förebilden till Indiana Jones. “Sjunkna palats” handlar om de europeiska upptäckterna och utforskningarna av Assyriens palats och Babyloniens städer under förrförra seklet. Den internationellt erkände assyriologen Mogens Trolle Larsen sätter här inte bara in…
Köp här

Isbn: 9789171393166

Utgivningsår: 19960901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC