Bläddra
Sökresultat för Brutus Östlings bokf Symposion... Rensa filter?

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Diskursens ordning är en tet om språk, om makt och om de spel som var och en som vill ta till orda oundvikligen måste ge sig in i.
Köp här

Isbn: 9789171390653

Utgivningsår: 19930401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Bo Florin, Patrick Vonderau

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
From the Introduction: “There are certainly enough ingredients to fire imagination: a director [Mauritz Stiller] who had just finished a masterpiece [Gösta Berlings Saga]; a leading lady, the directors protégée, becoming known through his film [Greta Garbo]; a Russian exile with an extraordinary true story to…
Köp här

Isbn: 9789187483417

Utgivningsår: 20191004

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171397638

Utgivningsår: 20071211

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion, Polity Press Ltd., Cambridge

Mediatyp: BC

av: Terence Gorski

Ingenting är ödesbestämt med hjälp av denna kloka handbok kan du börja förändra ditt liv. Ingalill Mosander, Aftonbladet De flesta av oss har troligen fått mera vägledning i hur man kör en bil än i hur man bygger upp en kärleksfull och hälsosam relation. Vi har alla en stark längtan efter fungerande kärleksrelationer,…
Köp här

Isbn: 9789171397911

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171395863

Utgivningsår: 20030701

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Detta band innehåller de sista sex skrifterna som Nietzsche färdigställde för publicering. Bland dessa finns några av hans viktigaste och mest kända texter, uppgörelsen med Wagner och dekadensen i konsten Fallet Wagner och Nietzsche kontra Wagner) och Avgudaskymning, som han själv beskriver som sin filosofi i ett…
Köp här

Isbn: 9789171398253

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Gunnar Karlsson

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Könspsykologi Modern filosofi: från 1800 Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella…
Köp här

Isbn: 9789187483394

Utgivningsår: 20190508

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
“Tillvaron och världen är evigt rättfärdigad bara som estetiskt fenomen” Tragedins födelse från 1872 är Nietzsches första bok. Som klassisk filolog och romantisk filosof i Schopenhauers anda tar han sig här an den antika tragedins problem. Utifrån det berömda begreppsparet dionysiskt och apolliniskt leder…
Köp här

Isbn: 9789171394774

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171398284

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Tom Sandqvist, Carl Fredrik Hårleman, Lotta Mossum, Annika Nordin, Marko Stamenkovic

Kategorier: Konst
Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser förenar den svenska konstnären Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. I ofta monumentalt framträdande målningar kombineras de små gesternas expressiva måleri med den stora berättelsen om…
Köp här

Isbn: 9789171398772

Utgivningsår: 20120417

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Johanna Gustafsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Hur har Svenska kyrkan hittills hanterat diskussionen om kön och könsroller? Om sexualitet? Om äktenskap och samboskap? Och om sexuella minoriteter? Kyrka och kön om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985 presenterar en angelägen analys om den teologiska balansgången mellan tradition och modernitet när det…
Köp här

Isbn: 9789171395368

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tom Sandqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En bok om kärlek, främlingsskap och invandring. “I Finland var jag finlandssvensk, men också finländare och finne. I Sverige blev jag allt detta som en markering av en övergripande klassifikatorisk identitet som invandrare.” Med känsla och road distans skildrar Tom Sandqvist sitt “invandraröde”:…
Köp här

Isbn: 9789171394361

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171393906

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Maryam Adjam

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Längs med vilka stigar färdas minnen? Hur spårar de sina erfarenheter och vilken resonans ger historien i minnena? Maryam Adjam undersöker hur ett minneslandskap tar form i mellanrummet mellan det påtagliga och det förnimbara, det förflutna och det pågående livet. Hösten 1944 flydde tusentals människor i kölvattnet av…
Köp här

Isbn: 9789187483288

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Nietzsches omfångsrika brevväxling presenteras här för första gången på svenska i ett digert urval som band 10.1 och band 10.2 i Samlade skrifter. Ämnena som behandlas i breven är många: personliga framgångar och tillkortakommanden, yrkesval och livsfrågor, självanalys, hopp och uppgivenhet; här framträder flera av…
Köp här

Isbn: 9789187483127

Utgivningsår: 20141104

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ola Jennersten

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Game Change, a Parade of Elephants, a Stubbornness of Rhinos and a Streak of Tigers examines the situation of three of the planet s most enigmatic and alluring land-living animals. It is an important book that tells the alarming story of how the long-term survival of these animals is in question. They are continually…
Köp här

Isbn: 9789187483332

Utgivningsår: 20181018

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tom Sandqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
“Helig, helig är bilden” är ingen stridsskrift mot Svenska kyrkan, även om den också diskuterar till exempel Kerstin Ekmans angrepp för några år sedan för dess oförmåga eller snarare ovilja att aktivt återta kyrkorummet i stället för att förvandla det till ett rum som påminner om ICA MAXI. Helig, helig är…
Köp här

Isbn: 9789171398734

Utgivningsår: 20110520

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tom Sandqvist

Kategorier: Konst
Hur många kvinnliga konstnärer känner vi överhuvudtaget till i den tidiga europeiska modernismen och avantgardet? Och framför allt: varför var så många av dem som vi kanske någon gång råkar stöta på i de konsthistoriska handböckerna nästan uteslutande födda och uppvuxna i Central- och Östeuropa eller Ryssland? Varför…
Köp här

Isbn: 9789171398468

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tua Forsström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Tua Forsström är född 1947 i Borgå och bosatt i Tenela. Hon debuterade 1972 med “En dikt om kärlek och annat”. Forsström är den mest prisbelönta finländska poeten av sin generation, och lika känd och uppskatta i Sverige som i sitt hemland.
Köp här

Isbn: 9789171396167

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Carl Cederberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Att läsa Platon är ett viktigt bidrag till den moderna förståelsen av den antike filosofens tankar. Flera av texterna som ingår i boken härrör från den fenomenologiska traditionen och är inte bara läsningar av Platon, utan självständiga försök att artikulera filosofin i nyskapande och djuplodande framställningar av…
Köp här

Isbn: 9789171397300

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Femtiotalet kan framstå som något av en parentes mellan det fyrtiotal som präglades av andra världskriget och det politiskt radikala sextiotalet. Men det var också ett motsägelsefullt decennium. Å ena sidan var kriget slut och ett nytt välfärdssamhälle var under uppbyggnad. Med rationella lösningar skulle samhället…
Köp här

Isbn: 9789187483400

Utgivningsår: 20190905

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Få svenska politiker och idédebattörer under 1900-talet är så omstridda som Ernst Wigfors, en av de mest framträdande personerna i socialdemokratins andra generation. Ändå har den unge Wigfors politiska gärningar hittills förblivit i stort sett outforskade. Det har i sin tur haft konsekvenser för hur den tidiga svenska…
Köp här

Isbn: 9789171393241

Utgivningsår: 19970301

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187483400

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171394828

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Per-Markku Ristilammi

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
MIM OCH VERKLIGHET handlar om stadens gränsdragningar med Malmö som empiriskt exempel. Rosengård och andra miljonprogramsområden har, i det allmänna medvetandet, blivit till de platser där icke-svenskarna bor. Paradoxalt nog var platser som dessa 50- och 60-talets främsta exponenter för en svensk modernitet. I…
Köp här

Isbn: 9789171396341

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171398093

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Miguel de Cervantes Saavedra

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Don Quijote kommer flera hundra år för sent. Hans kamp för de gamla riddaridealen krockar brutalt med en krass och prosaisk samtid. Man tar honom för en tok och roar sig med hans galenskaper. Han är dömd att misslyckas, men gör det magnifikt. Där andra ser nederlag ser han härliga segrar. Don Quijote har förläst sig på…
Köp här

Isbn: 9789163372513

Utgivningsår: 20101111

Utgivare: Amberg & Willgert förlag, Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Arne Johnsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Arne Johnsson är född 1950. Han är uppvuxen i Småland men numera verksam som bibliotekarie i Lindesberg i Västmanland. han har tidigare utgivit Förvandlingar (1985), Himmelsfärd (1986), Ett paradis, trängt (1988, 1990) och dess ande kysst (1992).
Köp här

Isbn: 9789171391995

Utgivningsår: 19940901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Christopher Prendergast

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Hur ska man kunna förstå den moderna staden människornas plats i den? Med frågor kring stadens identitet som utgångspunkt skärskådar Christopher Prendergast ett förlorat Paris i Walter Benjamins efterföljd. Paris och 1800-talet rör sig mellan social och kulturell historia, litteratur, måleri och fotografi. Hjärtpunkten…
Köp här

Isbn: 9789171394538

Utgivningsår: 19991101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Alexander Kluge

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Vad är känslornas 18:e brumarie? Vad är kärlekens bonapartist? Vem tillhör våra känslor? Det är några av de frågor som Alexander Kluge ställer och ibland åtminstone indirekt besvarar i den CHRONIK DER GEFÜHLE som markerar hans återkomst till litteraturen efter ett par decenniers lika produktiv verksamhet som…
Köp här

Isbn: 9789171396143

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Bengt Kristensson Uggla

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
OBS!!! KOMMER I APRIL 2012 I NYUTGÅVA MED ANNAT ISBN-NUMMER 978-91-7139-880-2
Köp här

Isbn: 9789171395054

Utgivningsår: 20021201

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Jens Ljunggren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Första världskriget har gått till historien som 1900-talets stora urkatastrof. När det bröt ut i augusti 1914 jublade nästan hela den bildade eliten i Tyskland och förvånansvärt många män kastade sig med liv och lust in i katastrofen. Hur var detta möjligt? Vad hade deras agerande med manlighet att göra och hur…
Köp här

Isbn: 9789171396372

Utgivningsår: 20040201

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
August Strindberg är den moderna svenska litteraturens fader och enligt litteraturhistorien okrönt konung av världsdramatiken näst Shakespeare. Samtidigt är han samhällsradikal och ökänd som vansiinig och besatt kvinnohatare. Hur går de här motstridiga bilderna ihop? Inte alls, visar svenska och internationella…
Köp här

Isbn: 9789171397560

Utgivningsår: 20060801

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ulf Peter Hallberg

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Grand Tour var under tidigare århundraden namnet på den bildningsresa som företogs för att lära sig något om konsten och livet. Man reste till Rom eller Köpenhamn; i andra länders kulturer sökte man sig själv. I sin djupt personliga Grand Tour skildrar Ulf Peter Hallberg Europas öde och historia. Med humorn som vapen…
Köp här

Isbn: 9789171396471

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Paul Agnidakis

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Surahammar och Timrå är två mindre orter i mellersta respektive norra Sverige som förenas i ett framgångsrikt industriellt förflutet. Båda har även, i likhet med många andra orter som präglats av en industriell produktion, drabbats av den senare tidens förändrade villkor för industrin. För Surahammars och Timrås del…
Köp här

Isbn: 9789171398888

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Sven Delblanc

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Sven Delblanc (19311992) debuterade 1962 och erövrade med episka verk som Hedebyborna och Samuelsviten en stor publik. I de självbiografiska böckerna Livets ax och Agnar skildrade han öppet sin svåra uppväxt med en auktoritär far. Men vid sidan av sitt skönlitterära författarskap var Sven Delblanc också en betydande…
Köp här

Isbn: 9789171397843

Utgivningsår: 20070723

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Alf Nilsson

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är Alf Nilssons tredje bok om Homo Psychicus, den psykiska människan. De två tidigare böckerna är Om Homo psychicus uppkomst (2005) och Det omedvetna i nya perspektiv (2009). Ingång till samtliga tre böcker är utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen såväl som barnets ontogenetiska utveckling. I…
Köp här

Isbn: 9789171398741

Utgivningsår: 20110714

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Petra Werner

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Socialhistoria och kulturhistoria Television
Svensk television ställdes från början 1956 i allmänhetens tjänst med rötterna i en folkbildningstradition. Men en viktig faktor var också att producenterna bakom programmen var enskilda individer, ofta med akademisk utbildning och kulturhistoriskt engagemang. Resultatet av detta var en omfattande mängd program med en…
Köp här

Isbn: 9789187483226

Utgivningsår: 20160923

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Är TV-våldet skadligt? Vilka samband finns mellan barns lekar och medievåld? Vad betyder videovåldet för olika ungdomsgrupper? Hur vanligt är våld i musikvideor? Hur förstås våldsfilm ur en feministisk synvinkel? Manlighet och våld i datorspel hur hänger det ihop? I antologin “Våld från alla håll”…
Köp här

Isbn: 9789171391230

Utgivningsår: 19931001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Theodor W. Adorno

Kategorier: Språk och lingvistik
“Vara”-filosofen Martin Heidegger är Adornos främsta angreppsmål i denna berömda kritik från 1964, men han närmar sig honom via en granskning av en från honom härstammande jargong, som översättaren i sin inledning tycker sig ha sett oroande spår av i det svenska åttio- och nittiotalet.
Köp här

Isbn: 9789171393005

Utgivningsår: 19960501

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC