Bläddra
Sökresultat för Brutus Östlings bokf Symposion... Rensa filter?

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Diskursens ordning är en tet om språk, om makt och om de spel som var och en som vill ta till orda oundvikligen måste ge sig in i.
Köp här

Isbn: 9789171390653

Utgivningsår: 19930401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Bo Florin, Patrick Vonderau

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
From the Introduction: “There are certainly enough ingredients to fire imagination: a director [Mauritz Stiller] who had just finished a masterpiece [Gösta Berlings Saga]; a leading lady, the directors protégée, becoming known through his film [Greta Garbo]; a Russian exile with an extraordinary true story to…
Köp här

Isbn: 9789187483417

Utgivningsår: 20191004

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Terence Gorski

Ingenting är ödesbestämt med hjälp av denna kloka handbok kan du börja förändra ditt liv. Ingalill Mosander, Aftonbladet De flesta av oss har troligen fått mera vägledning i hur man kör en bil än i hur man bygger upp en kärleksfull och hälsosam relation. Vi har alla en stark längtan efter fungerande kärleksrelationer,…
Köp här

Isbn: 9789171397911

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171397638

Utgivningsår: 20071211

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion, Polity Press Ltd., Cambridge

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171395863

Utgivningsår: 20030701

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Detta band innehåller de sista sex skrifterna som Nietzsche färdigställde för publicering. Bland dessa finns några av hans viktigaste och mest kända texter, uppgörelsen med Wagner och dekadensen i konsten Fallet Wagner och Nietzsche kontra Wagner) och Avgudaskymning, som han själv beskriver som sin filosofi i ett…
Köp här

Isbn: 9789171398253

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
“Tillvaron och världen är evigt rättfärdigad bara som estetiskt fenomen” Tragedins födelse från 1872 är Nietzsches första bok. Som klassisk filolog och romantisk filosof i Schopenhauers anda tar han sig här an den antika tragedins problem. Utifrån det berömda begreppsparet dionysiskt och apolliniskt leder…
Köp här

Isbn: 9789171394774

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Christer Eriksson

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Noveller Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Författaren Hake är en tratt för röster och intryck. Hake vet sällan hur en berättelse ska börja eller sluta. Berättelsen föds någonstans i hjärnan under skrivandets gång. Med små nyanser och meningsförskjutningar bygger författaren upp sina noveller till att bli både humoristiska och psykologiskt överraskande. Några…
Köp här

Isbn: 9789187483349

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Gunnar Karlsson

Kategorier: Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Könspsykologi Modern filosofi: från 1800 Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella…
Köp här

Isbn: 9789187483394

Utgivningsår: 20190508

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171398284

Utgivningsår: 20090114

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Carl Cederberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Att läsa Platon är ett viktigt bidrag till den moderna förståelsen av den antike filosofens tankar. Flera av texterna som ingår i boken härrör från den fenomenologiska traditionen och är inte bara läsningar av Platon, utan självständiga försök att artikulera filosofin i nyskapande och djuplodande framställningar av…
Köp här

Isbn: 9789171397300

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Brutus Östling

Kategorier: Djur och natur Fotografi Konst Livsstil, hobby och fritid Vilda djur Vilda djur: fåglar
I detta nya mastodontverk i stort format delar Brutus Östling frikostigt med sig av allt man behöver veta för att kunna ta bättre natur-, djur- och fågelbilder. Här ges råd om vilken utrustning som passar bäst beroende på var huvudintresset ligger, hur du får skarpa bilder av svåra motiv som till exempel fåglar i flykt…
Köp här

Isbn: 9789187483462

Utgivningsår: 20200801

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Johanna Gustafsson

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Hur har Svenska kyrkan hittills hanterat diskussionen om kön och könsroller? Om sexualitet? Om äktenskap och samboskap? Och om sexuella minoriteter? Kyrka och kön om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945-1985 presenterar en angelägen analys om den teologiska balansgången mellan tradition och modernitet när det…
Köp här

Isbn: 9789171395368

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tom Sandqvist

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
En bok om kärlek, främlingsskap och invandring. “I Finland var jag finlandssvensk, men också finländare och finne. I Sverige blev jag allt detta som en markering av en övergripande klassifikatorisk identitet som invandrare.” Med känsla och road distans skildrar Tom Sandqvist sitt “invandraröde”:…
Köp här

Isbn: 9789171394361

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171393906

Utgivningsår: 20000601

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Tom Sandqvist, Carl Fredrik Hårleman, Lotta Mossum, Annika Nordin, Marko Stamenkovic

Kategorier: Konst
Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser förenar den svenska konstnären Ann Edholm ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. I ofta monumentalt framträdande målningar kombineras de små gesternas expressiva måleri med den stora berättelsen om…
Köp här

Isbn: 9789171398772

Utgivningsår: 20120417

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Femtiotalet kan framstå som något av en parentes mellan det fyrtiotal som präglades av andra världskriget och det politiskt radikala sextiotalet. Men det var också ett motsägelsefullt decennium. Å ena sidan var kriget slut och ett nytt välfärdssamhälle var under uppbyggnad. Med rationella lösningar skulle samhället…
Köp här

Isbn: 9789187483400

Utgivningsår: 20190905

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171394248

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Gunnar Hansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Få svenska politiker och idédebattörer under 1900-talet är så omstridda som Ernst Wigfors, en av de mest framträdande personerna i socialdemokratins andra generation. Ändå har den unge Wigfors politiska gärningar hittills förblivit i stort sett outforskade. Det har i sin tur haft konsekvenser för hur den tidiga svenska…
Köp här

Isbn: 9789171393241

Utgivningsår: 19970301

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187483400

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171394828

Utgivningsår: 20000901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Per-Markku Ristilammi

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
MIM OCH VERKLIGHET handlar om stadens gränsdragningar med Malmö som empiriskt exempel. Rosengård och andra miljonprogramsområden har, i det allmänna medvetandet, blivit till de platser där icke-svenskarna bor. Paradoxalt nog var platser som dessa 50- och 60-talets främsta exponenter för en svensk modernitet. I…
Köp här

Isbn: 9789171396341

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171398093

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Maryam Adjam

Kategorier: Flyktingar och politisk asyl Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Längs med vilka stigar färdas minnen? Hur spårar de sina erfarenheter och vilken resonans ger historien i minnena? Maryam Adjam undersöker hur ett minneslandskap tar form i mellanrummet mellan det påtagliga och det förnimbara, det förflutna och det pågående livet. Hösten 1944 flydde tusentals människor i kölvattnet av…
Köp här

Isbn: 9789187483288

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Nietzsches omfångsrika brevväxling presenteras här för första gången på svenska i ett digert urval som band 10.1 och band 10.2 i Samlade skrifter. Ämnena som behandlas i breven är många: personliga framgångar och tillkortakommanden, yrkesval och livsfrågor, självanalys, hopp och uppgivenhet; här framträder flera av…
Köp här

Isbn: 9789187483127

Utgivningsår: 20141104

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Ola Jennersten

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Game Change, a Parade of Elephants, a Stubbornness of Rhinos and a Streak of Tigers examines the situation of three of the planet s most enigmatic and alluring land-living animals. It is an important book that tells the alarming story of how the long-term survival of these animals is in question. They are continually…
Köp här

Isbn: 9789187483332

Utgivningsår: 20181018

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tom Sandqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
“Helig, helig är bilden” är ingen stridsskrift mot Svenska kyrkan, även om den också diskuterar till exempel Kerstin Ekmans angrepp för några år sedan för dess oförmåga eller snarare ovilja att aktivt återta kyrkorummet i stället för att förvandla det till ett rum som påminner om ICA MAXI. Helig, helig är…
Köp här

Isbn: 9789171398734

Utgivningsår: 20110520

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Tom Sandqvist

Kategorier: Konst
Hur många kvinnliga konstnärer känner vi överhuvudtaget till i den tidiga europeiska modernismen och avantgardet? Och framför allt: varför var så många av dem som vi kanske någon gång råkar stöta på i de konsthistoriska handböckerna nästan uteslutande födda och uppvuxna i Central- och Östeuropa eller Ryssland? Varför…
Köp här

Isbn: 9789171398468

Utgivningsår: 20100830

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Mats-Ola Nilsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Det här är berättelsen om tre tänkare, vars inflytande på en hel generation poststrukturalistiska filosofer, och därigenom stora delar av den samtida filosofin, inte går att överskatta. Men det är inte berättelsen om detta inflytande, utan snarare ett försök att berätta deras historier med deras egna ord, med deras…
Köp här

Isbn: 9789187483455

Utgivningsår: 20200506

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Tuva Korsström

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kan kvinnor tänka? I en rad essäer och intervjuer behandlar Tuva Korsström det kvinnliga tänkandets villkor från 1600-talet till nutid.
Köp här

Isbn: 9789171395313

Utgivningsår: 20020501

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Tua Forsström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Tua Forsström är född 1947 i Borgå och bosatt i Tenela. Hon debuterade 1972 med “En dikt om kärlek och annat”. Forsström är den mest prisbelönta finländska poeten av sin generation, och lika känd och uppskatta i Sverige som i sitt hemland.
Köp här

Isbn: 9789171396167

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Fredrik Agell

Kategorier: Barn och ungdom: naturkunskap Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Faktaböcker barn och ungdom
I frågan efter livets mening: om kunskap och konst i Nietzsches tänkande läser Fredrik Agell Nietzsches publicerade verk i ljuset av brev, föreläsningar och arbetsnotiser. Fram tonar bilden av en lidelsefull tänkare, som tidigt drabbades av Kants kritiska filosofi och såg kunskapens inneboende begränsningar som det…
Köp här

Isbn: 9789171395818

Utgivningsår: 20020901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Mogens Trolle Larsen

Kategorier: Historia och arkeologi
Lärt och mycket spännande om den verkliga förebilden till Indiana Jones. “Sjunkna palats” handlar om de europeiska upptäckterna och utforskningarna av Assyriens palats och Babyloniens städer under förrförra seklet. Den internationellt erkände assyriologen Mogens Trolle Larsen sätter här inte bara in…
Köp här

Isbn: 9789171393166

Utgivningsår: 19960901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171395467

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Victoria Höög

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Genom känslorna tänker vi världen, genom dem får vi kraft att handla. Men känslorna är inga blinda drifter; de är åtkomliga för reflektion och kan förändras med erfarenheten. Känslor är inte fenomen som ovillkorligen skall bemästras, utan de ingår i det rationella ställningstagandet. Hos de fyra tänkare Thomas Hobbes,…
Köp här

Isbn: 9789171394293

Utgivningsår: 19990401

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Claudia Lindén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Vem är egentligen Ellen Key? Vilken är hennes roll och position i Sveriges moderna intellektuella historia? Hon har ofta demoniserats och avfärdats som biologist, som särtänkare och som konservativ. Men stämmer denna bild? I OM kärlek anlägger Claudia Lindén ett modernt feministiskt och genusteoretiskt perspektiv på…
Köp här

Isbn: 9789171395894

Utgivningsår: 20021101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Mats Jansson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Poeten, målaren och konsthistorikern Sven Alfons (1918-1996) publicerade under 1940-talet tre diktsamlingar av vilka Backspegel mot gryningen (1949) blev hans litterära genombrott, av Erik Lindegren rent av betraktad som “omistlig” poesi. Höjdpunkten i Alfons författarskap, Ängelens bild (1961), kom också…
Köp här

Isbn: 9789171397096

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Cristine Sarrimo

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789171398055

Utgivningsår: 20080506

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Bengt Kristensson Uggla

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Det är ett innehållsrikt, stilistiskt lysande och spännande verk / / Bengt Kristensson Uggla har skapat ett intellektuellt storverk över en komplicerad teologisk personligghet. Vid läsningen blir det tydligt hur mycket som går förlorat om vi låter Gustaf Wingren förbli i glömska. En läsupplevelse av stora mått. K.G.…
Köp här

Isbn: 9789171398598

Utgivningsår: 20100927

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Lars Lidén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
vit, när dörren är öppen jag tittar på trädet i vattnet det hänger i sina kedjor ett hänge med ljusröda pärlor just så, ett glasmjöl pudrat på huden, en lång räcka av olika klådor sanden faller i linje, en båge i kanten av muren, den som sjunker Lars Lidén är född 1965 i Göteborg. Insegling till Brofjorden är hans…
Köp här

Isbn: 9789171397423

Utgivningsår: 20061001

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC