Bläddra
Sökresultat för Carlo Perris... Rensa filter?

av: Carlo Perris, Hjördis Perris

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Psykoterapi
Patienter med personlighetsstörningar utgör en stor grupp bland dem som kommer i kontakt med psykiatrin. Personlig-hetsstörningar döljs emellertid ofta av mer framträdande symtom, t ex ångest eller depressiva tillstånd. Ur behandlings-synpunkt är därför identifieringen av personlighetsstörningar av största vikt. …
Köp här

Isbn: 9789127069237

Utgivningsår: 19971223

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780471982210

Utgivningsår: 19981231

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Carlo Perris

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Kognitiv terapi har hunnit bli en av de mest väletablerade terapiformerna, inte bara för behandling av ångest och depressiva tillstånd utan även vid till exempel schizofrena störningar. Det är en insiktsfrämjande och tidsbegränsad terapiform vars övergripande mål är att medvetandegöra klientens syn på sig själv och…
Köp här

Isbn: 9789127065437

Utgivningsår: 19961016

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Carlo Perris

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Enligt den engelske psykoanalytikern John Bowlby utgör den tidiga anknytningen mellan barnet och modern (modersfiguren) en nödvändig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas till en trygg person. Detta är den första systematiska presentationen på svenska av denna teori.
Köp här

Isbn: 9789127064232

Utgivningsår: 19961016

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Carlo Perris, Egil Linge

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Under den senaste tiden har få frågor debatterats så livligt som vården (eller kanske snarare brister i vården) av gamla. Fokus har hela tiden riktats mot problemen inom omsorgen av äldre med demens eller med kroppsliga krämpor. Ett område det sällan talas om är äldres behov av psykoterapeutisk hjälp. Det har funnits…
Köp här

Isbn: 9789127078857

Utgivningsår: 20000331

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB