Bläddra
Sökresultat för Carsten Anckar... Rensa filter?

av: Carsten Anckar, Åsa von Schoultz, Thomas Denk, Lauri Karvonen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper…
Köp här

Isbn: 9789144076003

Utgivningsår: 20130715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carsten Anckar, Thomas Denk, Lauri Karvonen, Åsa von Schoultz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, samt…
Köp här

Isbn: 9789144129303

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carsten Anckar, Åsa Bengtsson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik – Institutioner och beteende. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar…
Köp här

Isbn: 9789144127200

Utgivningsår: 20180713

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carsten Anckar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
De senaste årtiondena har präglats av stora politiska förändringar på många håll i världen. Den allra största omvandlingen är demokratiprocesserna i det forna Östeuropa. De nya demokratierna har aktualiserat debatten kring de politiska institutionernas roll i allmänhet och deras betydelse för demokratins konsolidering…
Köp här

Isbn: 9789171508416

Utgivningsår: 20020301

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC